Verslag AO referentieniveaus taal en rekenen

Bijgaand een woordelijk verslag van het algemeen overleg van de Tweede Kamer inzake de referentieniveaus taal en rekenen van 9 oktober j.l.

Zoals bekend zijn er discussies over nut en noodzaak en zeker ook over de inhoudelijke en technische uitvoering van de rekentoetsen volgens de vastgestelde referentieniveaus. De twijfel is ook doorgedrongen tot de Tweede Kamer.