Politiek onderwijsnieuws

binnenhof-ridderzaal_3_450x200.jpg

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de onderwijsbegroting. De begroting zelf bevat nog de nodige onduidelijkheden. Welk deel van de in het onderwijsakkoord en het herfstakkoord toegezegde miljoenen zijn werkelijk extra geld, welk deel is in feite herschikking van de onderwijsbegroting zelf? Ook in Scienceguide staat een overzicht van de onduidelijkheden in de onderwijsbegroting

De VVD wil alleen nog academische geschoolde leraren in de bovenbouw van het VWO. Leraren die kinderen voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs zouden zelf wetenschappelijk onderwijs genoten moeten hebben.

De PVV wil 'tuigvrij' ROC onderwijs.

BON vindt de intentie van beide voorstellen goed. Natuurlijk is het noodzakelijk de terugloop van academische eerstegraders in het onderwijs te keren en natuurlijk wil je dat leerlingen die voorbereid worden op de een universitaire studie les krijgen van docenten die zelf universitair geschoold zijn. Het is wel van belang een goede manier te vinden zodat uitstekend functionerende leraren die geen academische graad hebben maar wel eerstegraads bevoegd zijn les kunnen blijven geven. Hoe krijg je overigens academische leraren als juist die groep nu al 25% in salaris achterloopt op het bedrijfsleven? Ook menen we dat er nu eindelijk eens werk gemaakt moet worden van het grote aantal onbevoegd gegeven lessen en dat de minister de gewijzigde bekwaamheidseisen uit de wet BIO, die nu al ruim een jaar geleden door de Onderwijscoöperatie aan de minister zijn aangeboden moet vaststellen. Daarbij is het ook van belang dat de kwaliteit van de tweedegraagdslerarenopleidingen sterk wordt verbeterd. Vanwege het daar sterk ingevoerde competentievirus zijn die opleidingen op vakniveau echt te zwak, waar nog bijkomt dat het maken van reflectieverslagen juist de betere en gemotiveerde studenten ernstig demotiveert. Het zal lastig worden voor de docenten in de bovenbouw vwo als in de onderbouw te weinig keniis en bildung is meegegeven aan de leerlingen.

Het voorstel van Harm Beertema lijkt in lijn met wat Eric van 't Zelfde met criminele leerlingen heeft gedaan: van school verwijderen zonder een andere school voor ze te regelen. Van 't Zelfde heeft de rechtzaak daarover uiteindelijk gewonnen. Hoe een nieuwe wet hierover er moet uitzien is natuurlijk van groot belang. Een passende manier van onderwijs voor de leerplichtige kinderen die van een ROC worden verwijderd, blijft nodig. Alleen moeten ze niet meer de kans krijgen het onderwijs voor de goedwillende kinderen onmogelijk te maken. 

4 Reacties

 1. Het Nederlandse onderwijs

  Het Nederlandse onderwijs gaat ten onder aan goede intenties en roeptoeterende politici.

 2. Ter informatie: Er waren

  Ter informatie: Er waren vroeger wel degelijk goede goedopgeleide docenten die geen academicus waren. Dat waren mensen die een MO-B-akte (MO staat voor middelbaar onderwijs en iemand met een MO-B-akte mocht vroeger bevoegd les geven in heel het VWO en zelfs heell het secundair en tertiair onderwijs. Deze veeleisende en bovendien zeer goedkope opleidingen zijn opgedoekt omdat de onderwijsvernieuwers gedegen kennis van het leervak op hoog niveau minder belangrijk vonden dan allerlei didaktische apekool. Wel lijkt het mij terecht dat een MO-B-er geen lesbevoegdheid voor het lager onderwijs (nu basisonderwijs voor 6-12-jarigen) hadden.

 3. MO-B, dat was heel hard

  MO-B, dat was heel hard studeren. Maar elke waardering daarvoor is verdwenen. Mensen die wilden ploeteren voor deze studies waren intrinsiek gemotiveerd voor het onderwijs (anders begonnen ze er niet aan).

  De basisschool is van 4 t/m 12. Helaas. De aparte kleuteropleiding bracht mensen voor de kleuterklas met grote en speciale liefde voor de kleutergroep. Nu moeten die kleuterleidsters ook les kunnen geven in de bovenbouw van de basisschool (na een vluchtige cursus) en heb ik sommigen kapot zien gaan aan die eis.

  Intussen horen we vreemde bezwaren tegen academici in het VWO. Academisme zou niet vanzelf een aanwijzing zijn voor onderwijsgeschiktheid. Nee natuurlijk niet, dat spreekt helemaal vanzelf! Ieder die voor de klas wil heeft daar speciale eigenschappen voor nodig. Het is juist de combinatie van lesgevende kwaliteiten en academisme dat van belang is voor het VWO.

  We gaan er (stilzwijgend) natuurlijk van uit dat iemand die voor de klas wil, over eigenschappen beschikt die hem/haar daar voor geschikt maken.  Dat geldt dus voor die MO-B-er EN voor die academicus EN voor de kleuterleidster.

   

Reacties zijn gesloten.