D66 pleit voor digitalisering onderwijs

Boeken_Tablet_450x200_1011009_68449077.jpg

D66 pleit volgens een artikel op Nu.nl voor het vaart maken met de digitalisering van het onderwijs. Geruststellend wordt opgemerkt dat IT geen doel op zich is:  "Als de basis van ons onderwijs tekort schiet, is het simpelweg uitrusten van leerlingen en leraren met nieuwe apparatuur onvoldoende."

BON heeft geen bezwaar tegen het gebruik van ICT in het onderwijs zolang ICT een middel blijft, maar vindt dat de hooggespannen verwachtingen, al sinds begin jaren tachtig gevoed door vele overheidsmiljoenen, al te vaak schril afsteken tegen de manier waarop de hoogopgeleide leraar wordt gewaardeerd. En dat terwijl over zin en onzin van ICT in het onderwijs nog steeds geen duidelijkheid bestaat en ieder onderzoek aantoont dat juist de hoog opgeleide docent het verschil maakt. Is D66 een echte onderwijspartij of een ICT-partij? Wie verdienen er aan de verdere invoering van ICT in het onderwijs? Waarom niet eerst naar de inhoud van het  onderwijs kijken en dan naar de middelen?

 

26 Reacties

 1. *’D66 is de Europapartij’*:

  *'D66 is de Europapartij'*: "D66 is de enige partij die volmondig Ja zegt tegen Europa. De Europese Unie is de beste garantie voor de vrede, veiligheid en welvaart van 500 miljoen Europeanen."

   

  Met voorgaande 'slogan' behoeft D66 geen verkiezingsprogramma. D66 volgt – en initieert? – de EU-technocratie. Een aantal prominente D66'ers profileert zich als warme pleitbezorgers voor de EU.

   

  De informatie op de vele websites van de EU vertelt de rest. In 'the digital agenda for Europe. A Europe 2020 initiative.' *'Education'* staat wat D66 bedoelt. *'Digital literacy'*. De EU 2020-agenda is een sociaal-economische agenda gericht op een toekomstige beroepsbevolking van 'Europa', ongeacht de vraag waar deze toekomstige beroepsbevolking zich bevindt, dan wel wat de lokale economie (en cultuur) nodig heeft. Bij het lezen mis ik vaak de 'traditionele' beroepen (technische vaklieden, ingenieurs, artsen, landbouwers, wetenschappers), 'cultuurdragers' (leraren, journalisten, kunstenaars, diverse media, burgerrechten), en ook 'mensenberoepen' (verpleegkundigen, helpers en verzorgenden voor van jong tot oud). Ik geloof niet in 'de nieuwe mens'. Het is juist dat er een verschuiving binnen en tussen beroepen richting meer administratie via de computer plaatsvindt, en toch denk ik niet dat dit het leeuwendeel zal zijn. Is 'de nieuwe mens' een kantoormens? 'Big data' zijn de toekomst zegt men. Webwinkelen, en dergelijke. Digitale dienstverlening. En dan nog. Moeten immigranten uit de vh 'tweede' en derde wereld de 'traditionele beroepen' opvangen? 'Emancipatie'? Het wordt druk in Nederland! Voertaal wordt Engels?

   

  D66 profileert zich tevens als *'de onderwijspartij'*. "De huidige generatie jongeren groeit op als *digitale burger*. De voortschrijdende digitalisering van de samenleving raakt het onderwijs in de kern. Met de huidige ontwikkelingen in e-learning komen nieuwe vormen van onderwijs beschikbaar. D66 wil docenten hierop toerusten. Bovendien stimuleert D66 gericht onderzoek naar effectieve toepassingen van ICT in onderwijs." Ja, en dan? (zie vorige alinea)

   

  Ik stel voor: EU66. Vervang de 'D'. De discussie over het aantal zessen doen we later wel. 😉 (die kop ik er even bij in, flauw, en cultureel bepaald, anders dan de globaliseringsagenda, oeps, welke juist poneert individuele culturen te respecteren terwijl deze in het rariteitenkabinet dan wel de toeristische sector worden bijgezet).

 2. *Hans Wijers* is een

  *Hans Wijers* is een prominent D'66-er die tevens als voormalig bestuursvoorzitter van chemieconcern Akzo Nobel plaats had in de 'European Round Table of Industrialists' (ERT), een belangwekkend lobby-orgaan dat beleidsvoorstellen voor de EU-agenda voor eerst 2010, toen 2020, en nu 2025 heeft uitgedacht.

   

  ERT’s Vision for a competitive Europe in 2025’, 'with recommendations for policy action', 'this publication was approved by ERT Members at the Amsterdam Plenary Session in November 2009.'

   

  "This document is based on a visioning project conducted by the European Round Table of Industrialists (ERT) from April to June 2009 under the lead of the ERT Competitiveness Working Group. This visioning project involved ERT Members; strategy and business planning experts from ERT companies, and external stakeholders from the policy-making community and civil society."

   

  '3. Europe in 2025: unleashing innovative power', p. 8:  

  Policy recommendations: “Create a Digital Single Market by 2015, with all related efforts fostering private investments.”, p. 9

   

  '4. Europe in 2025: people, education and culture drive productivity':  

  "Public policies based on a new understanding of job security – putting less focus on preserving jobs and more on ensuring high levels of productive and sustainable employment – would help Europeans to embrace change. With this kind of flexibility, a well-educated and well-led workforce could help raise European productivity to amongst the highest in the world.", p. 10

   

  “Build stronger links between the public and private sectors in education with the support of the business community. This should include the development of education networks and strengthening of the link between education, research and business (the knowledge triangle).”, p. 11

   

  Als de EU zonder ideeën komt te zitten, is er altijd de ERT die adviseert waar we 'met zijn allen' (lees 500 miljoen burgers) naartoe moeten. Soms denk ik dat er geen verschil is tussen deze twee organisaties. En anders helpt de VS wel met de lobby en druk om de Verenigde Staten van Europa door te voeren. Het is toch jammer dat er niet maar vijf telecommunicatiepartijen voor de gehele EU zijn? 😉

 3. Ik snap niets van die

  Ik snap niets van die onderwijsdigitaliseringswens van D66. Waarop baseren ze de aanname dat digitalisering van het onderwijs een goede zaak is? Beseft D66 dat particuliere scholen wereldwijd juist helemaal niet inzetten op digitalisering? Waarom zou het Nederlandse gesubsidieerde onderwijs dat wél doen?

   

  Als D66 zo van vernieuwen en moderniseren houdt, dan zou ik tegen ze willen zeggen: democraten, democratiseer het onderwijs. Als burger mag je meestemmen met verkiezingen, maar als docent heb je op de school waar je werkt nauwelijks zeggenschap. Zorg dat docenten die zeggenschap wél krijgen. Zorg voor kleinschalige scholen. En zorg voor docenten die stevig genoeg in hun schoenen staan om van die zeggenschap gebruik te maken. Dus doordat ze hoogopgeleid zijn, en zich beschermd weten door vaste contracten. Ja democraten van D66, váste contracten, zodat je normaal kritiek kunt leveren op je schoolleiding en schoolbestuur, en zodat je de broodnodige tegenmacht kunt vormen zonder dat je bang hoeft te zijn voor ontslag.

   

  Democraten, dwing dát dus eens af als jullie weer eens onmisbaar zijn in de Eerste Kamer. Dán pas zijn jullie goed bezig voor het onderwijs.

 4. Vorige link *via*.

  Vorige link *via*.

   

  *Hier* ('Europe on track') staat waarom de EU snel moet handelen, omdat we bang moeten zijn in de voortgaande globaliseringsslag. Het is een lange lijst van ellende, waarin de gecombineerde economieën van Azië, China en Zuid-Korea een hoofdrol spelen. Spoed is gewenst. Er staan echte bedreigingen tussen, en toch weet ik niet of het voldoende legitimatie biedt om zulke vergaande maatregelen te treffen die de wereld blijvend zal wijzigen in een 'global village' waarin een paar grote spelers de buit verdelen. Tenminste dat zijn de ondertekenaars van de beleidsaanbevelingen voor de EU.

   

  'Europe 2025' – 'Are we on track?' – *'People, education and culture drive productivity'* (gelijk aan de visie van ERT voor 2025, zoals hiervoor aangehaald).

   

  Als je in het **groene gebied van de thermometer** zit, gaat het goed met de plannen voor 'build national platforms' ('build national platforms that support and evaluate ongoing initiatives aimed at obtaining more effective interactions between business and schools, and promote development of new such initiatives.'), 'support life-long learning', 'build stronger links between the public and private sectors in education', 'further increase student mobility within the EU', 'create fully integrated European professional schools and universities', 'improve comparability of EU universities', 're-design Europe-wide immigration rules', 'increase the use of scholarships to attract foreign academics to EU universities', 'modify legal and fiscal rules to support smarter working methods', 'make ambitious progress towards the completion of the EU's single market', 'promote excellent energy infrastructure', 'promote and develop sustainable modes of transport and innovative infrastructure'.

   

  De belastingbetaler betaalt, de private sector denkt met ons mee. Goed voor de Europese economie. Let op de bevoegdheid over octrooien. Ik zie hier niet zoveel over 'gewone mensen'. Worden die niet vergeten? Ineens denk ik aan *Jet Bussemaker* die zegt dat de moderne leraar niet 40 jaar voor de klas wil staan: "De kwaliteit moet omhoog door betere begeleiding van leraren en meer samenwerking met het bedrijfsleven." en “Als leraren, scholen en het bedrijfsleven samen met mij willen nadenken over hoe we het vak anders in kunnen vullen, dan moet dat lukken.”

   

  Gaat er ook bij u een bel rinkelen? Dan heeft u de klok horen luiden, en wellicht weet u inmiddels waar de klepel hangt: in Brussel. En zo ben ik na deze omweg weer terug bij D66.

   

 5. Zuid Korea schijnt ook op

  Zuid Korea schijnt ook op tablets te willen overgaan in 2015. Doet dat tot nu toe kennelijk niet op grote schaal maar staat wel hoog op de onderwijsranglijsten.

  Dat zit hem niet in het materiaal, maar in de onderwijscultuur. De onderwijscultuur is er sterk prestatiegericht; buffelen, zweten en zwoegen. Topleerkrachten die veel weten te bereiken met hun leerlingen staan in hoog aanzien. Ooit kende Nederland ook zo'n cultuur.

  De Nederlandse onderwijscultuur heeft afscheid genomen van het prestatiemodel. Het model werd zelfs 'kindermishandeling' genoemd. 'Pedagogisch welbevinden' en 'gezelligheid' en 'fijn samenwerken' en 'jezelf vrij kunnen uiten' werden de belangrijkste elementen van het vernieuwde onderwijs. Prestatie was vies en voos geworden, leerstof werd aan alle kanten betwijfeld en gerelativeerd waardoor leermotieven werden afgepakt.

   

  Zolang deze onderwijscultuur in Nederland overheerst, zullen ook tablets niet maken dat wij kunnen tippen aan onderwijs in Zuid Korea b.v.

 6. De partij van eurocommissaris

  De partij van eurocommissaris Neelie Kroes ('digitale agenda') zit **samen** met D66 in *één* europarlementaire partij: *'the Alliance of Liberals and Democrats for Europe'*, *ALDE*. 

   

  Over *onderwijs* wordt door de Europese VVD en Europese D66 in koor gezegd:

   

  "The *freedom of arts and sciences, research and teaching* are one of the cornerstones in liberal societies.

   

  A liberal society needs education as a fundamental element for a free and skilled society. Education helps to create individual independence, responsibility and self-confidence. Liberals believe in education as a civil liberty for all citizens. Liberals advocate the fundamental right of freedom and research. The limits of research and technology are set by human dignity and should not be affected by ideologies.

   

  Against this background and the ever faster growing information society lifelong learning has become an essential prerequisite for personal and societal development." (via ‘overview of 35 years of adopted liberal policies’)

   

  *Wat ging er mis*? (*via*). *Machtsverhoudingen* in Europese parlement. In de praktijk bepaalt de Europese Commissie tezamen met de *Raad van Ministers*? (uitleg) het Europese beleid. Door welke lobbyisten wordt de Europese Commissie geadviseerd?

   

  Hoe komen we van de technocratische onderwijsagenda af? Minder centralisme, en meer democratie op de werkvloer invoeren? 😉 Het is als vloeken in de federale kerk. Onderwijs valt onder het subsidiariteitsbeginsel, en dient op nationaal (dwz lokaal dwz school) niveau te worden bepaald, als we de Europese liberalen mogen geloven.

 7. Ik heb ooit ‘gekweekt’ bij

  Ik heb ooit 'gekweekt' bij iemand met dezelfde achternaam (maar ook z'n uiterlijk doet mij aan die schoolmeester denken). Iemand die tiptop paste in het klassikale systeem dat toen normaal werd gevonden. Ik was onder progressieve invloeden van mening dat de man een boekhoudertype was (de PA van toen gaf ons video-lessen van ouderwetse leerkrachten te zien, met de bedoeling daar kritiek op te leveren).

  Deze man was geknipt voor zijn werk en nu zie ik iemand die net zo principieel zijn zinnen heeft gezet op degelijk onderwijs! MAG het weer? Ik zou het werkelijk willen!

 8. D’66 zet onderijs op 1, staat

  D'66 zet onderijs op 1, staat er al een jaar lang op een bus die in Den Bosch schoolkinderen vervoert. Nu wordt duidelijk wat D'66 werkelijk bedoelt; onderwijs op nummer 1 onderaan de lijst. D'66 gaat maar voort in de traditie van de eeuwigdurende onderwijsvernieling.

 9. Als d66 dat zou menen van die

  Als d66 dat zou menen van die digitalisering en een fatsoenlijke partij zou zijn zou ze de minister of het parlement gevraagd hebben om een degelijke proef met een gedigitaliseerde school te houden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, te meer omdat in de eerste plaats alle partijen de conclusie van de Onderwijsonderzoekcommissie Dijsselbloem dat vaak vernieuwingen aan alle scholen van één op meer typen werden opgelegd zonder dat van te voren goed was uitgezocht of ze ook verbeteringen brachten/waren, aanvaard en in de tweede plaats omdat pasgeleden in Noord-Brabant een digitale school mislukt is.

 10. Malmaison, welke school in

  Malmaison, welke school in Noord-Brabant is onlangs mislukt? Een basisschool of een VO-school? Is het experiment compleet afgeblazen en hoe digitaal was dat?

  Ik hoorde dat in twee gevallen gerenommeerde voortgezet onderwijsscholen hun iPad weer in de kast gezet hebben, en dat betreft maar een "aanvullende" digitalisering.

  In het MBO kennen we het Eurocollege dat alle digitaal gedoe radicaal de school uitgegooid heeft, na jarenlange experimenten. 

  Misschien kunnen we ergens bijhouden wat er allemaal op het digitale kerkhof te vinden is. En een monument oprichten voor deze  gevallen strijders, "memento mori".

 11. Ik meen me te herinneren dat

  Ik meen me te herinneren dat het om een OMO-school in west Noord-Braband met voor elke leerling een eigen schootcomputer en alleen maar zelfstandig werken ging. Na enige tijd liep de belangstelling voor die school zo zeer terug dat overwogen werd om haar te sluiten. Of de school een voorganger van de Steve Jobsschool was of die school zelf weet ik niet meer. Ik heb ook op de BONsite gezocht met als zoekterm digitale school. Dat heef t veel interessants opgebracht maar niet datgene waarnaar ik in de eerste plaats zocht.

  Mogelijk te gebruiken bij naming and blaming en naar het digitale kerkhof verwijzen:

  De zegen van de computer? 19. februari 2013 – 8:06 door Hendrikush  op de BONsite:

  The New York Times bespreekt ervaringen met digitale onderwijsvernieuwling  "courses delivered solely online may be fine for highly skilled, highly motivated people, but they are inappropriate for struggling students"

  www.nytimes.com/2013/02/19/opinion/the-trouble-with-online-colleg…

  ………….

  www.hpdetijd.nl/2013-04-11/hoe-gevaarlijk-is-de-digitale-school/

  cloudschool.mytylschooldebrug.nl/file-cabinet/berichten/3digitalescholenmetelkaarvergeleken

  docs.google.com/file/d/0B3H1NLCVxXh7WXlZU0Jid2c4S0U/edit?usp=sharing

  …………

  wijnandgijzen.nl/2013/09/04/hoge-leeropbrengsten-in-een-digitale-school/

  …..

  De Digitale Topschool is een project van de Stichting Cognitief Talent, een ideële, non-profit organisatie. We zijn te bereiken via theocapel@toptoets.nl.

 12. Ik heb door “digitale” in te

  Ik heb door "digitale" in te voeren ten slotte gevonden om welke school het gaat: De Slash21 school. jl heeft er op deze website uitvoerig over geschreven (titel: Verder na Slash21 ). Als in mijn geheugen de data niet door elkaar gegooid zijn zou deze school na aanvankelijk succes later opgeheven zijn omdat er zich te weinig leerlingen voor meldden. De afname van de belangstelling zou een gevolg zijn van de slechte resultaten van deze school. En dat zou weeer blijken wanneer leerligen zich na verblijf op Slash21 aanmelden voor een gewone school voor voortgezet onderwijs.

 13. @ malmaison, hierboven

  @ malmaison, hierboven

   

  In dit BLON forum gaf (zoals vermeld door malmaison)  jl er in maart 2011 uitgebreid aandacht aan : www.beteronderwijsnederland.nl/content/verder-na-slash21

   

  En al eerder ook  1_1_2010 (ook op dit forum) in sept 2006 :

  www.beteronderwijsnederland.nl/content/typerend-berichtgeving-hnl-bij-slash-21

   

  YouTube weet er ook van : www.youtube.com/watch?v=wGDgDm-Jl9w ;

  YT registreert ook een (chaotische) franse en duitse les : www.youtube.com/watch?v=a8suUcX4kSQ ;

   

  Geciteerd uit : leermiddel.digischool.nl/vo/leermiddel/276cf2d5ba842fc23dab3d6019ebd815

  Oogstbundel  – Tijdens de oogstconferentie van Slash 21 in 2006 is een oogstbundel gepresenteerd over de waarde van Slash 21. Vier onafhankelijke hoogleraren reflecteren op het onderwijsconcept vanuit hun eigen expertise. Naast deze artikelen hebben ze ook een gezamenlijke kijk op de zaak gegeven. Verder staan in de oogstbundel een tekst van Wim van der Geest (lid College van Bestuur, Stichting Carmelcollege), een interview met de projectdirecteur van Slash 21 en een evaluatie van de betrokken adviseurs van KPC Groep.

   

  SLO zegt :  Al geruime tijd staat een nieuwe school voor de basisvorming in Lichtenvoorde in het brandpunt van de belangstelling. Deze 21ste school van de Stichting Carmelcollege heet Slash21 (zie www.slash21.nl).

  De leerlingen worden in stamgroepen van 50 ingedeeld en begeleid door tutoren. Er wordt geperiodiseerd en geïntensiveerd. Dat betekent een beperking van het aantal vakken per periode. En in zo’n periode van drie maanden doorloopt een leerling het hele basisvormingstraject. Dat kan alleen met aangepast lesmateriaal. Gekozen is daarbij voor een sterk computerondersteunde aanpak. Voor de talen ontwikkelt de SLO de programma’s: voor Engels, Frans en Duits elk twaalf webquests, een idioomprogramma en een onderhoudsprogramma.

   

  Ergo, die Slash 21 is oude kloek, die historie speelde kennelijk al in 2006, de school zat ergens in de Achterhoek, onder de paraplu van Carmel, één van de zeer grote school-organisaties (van RK signatuur), met scholen wijd verspreid in het zuiden en oosten van NL :

  www.aob.nl/hobarchief/resultaat.asp?ArtikelID=5548

  (citaat daaruit) : Het einde van Slash 21,Het Onderwijsblad,juni 2006
  Een van de bekendste vernieuwingsscholen in Nederland, Slash 21, verdwijnt – in elk geval als
  naam en als zelfstandige locatie. De onderwijsvernieuwing wordt echter voortgezet. ‘Wij zijn voor
  veel andere scholen een inspiratiebron geweest.’
  Aan het einde van dit voorjaar krijgt de eerste groep leerlingen van Slash 21 haar diploma. En dat
  is meteen ook de laatste groep, want Slash 21 stopt – in ieder geval als naam en als zelfstandige
  locatie. Het onderwijsconcept wordt voortgezet door de moederschool.
  Het vernieuwende Slash 21 opende vier jaar geleden in Lichtenvoorde haar deuren. Geen klassi-
  kale lessen meer, geen vaste vakken: vraaggestuurd leren, met een groot beroep op de zelfstan-
  digheid van de leerlingen. En het liep storm: 170 aanmeldingen voor 150 plaatsen, er moest geloot
  worden.
  De overkoepelende Carmel Scholengroep investeerde zwaar in de start van Slash 21. De vernieu-
  wende school werd, als een min of meer zelfstandige eenheid, ondergebracht bij de bestaande
  scholengemeenschap Marianum. Bij voldoende belangstelling zou Slash 21 na 2006 als zelfstandi-
  ge eenheid overeind blijven.
   
   
   
 14. De onverschilligheid die

  De onverschilligheid die liberale partijen zoals de VVD, de PVV en D66 tonen als het gaat om ouderrechten m.b.t. de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen vind je weer terug als je op zoek gaat naar informatie over zulke rechten. Over de principiële kant daarvan heb ik niets kunnen vinden. Zijn kinderen staatsprotegé’s waarvan de verzorging, opvoeding en educatie aan de ouders worden toevertrouwd of zijn zij zo lang zij minderjarig zijn eigendom van de ouders en heeft de overheid in principe niets over hen te vertellen? Als we die laatste zienswijze verbinden met de Liberale leerstelling dat ieder individu zo veel mogelijk vrijheid moet krijgen zolang het de vrijheid van andere individuen niet beperkt betekent het dat het geheel en al aan de ouder moet zijn om te bepalen wat voor onderwijs een kind volgt tenzij de andere ouders daardoor wel zouden moeten inschikken met hun onderwijswensen. Deze afweging heb ik de politici van de genoemde partijen nog nooit horen maken. Nu is het wel een complicerende factor dat de inperking van de vrijheid van ouders m.b.t. hun kinderen op twee niveaux plaats vindt. Dissidente ouders kunnen als ze voldoende geld hebben hun kinderen naar een particuliere school sturen. Maar die moet weer onderwijs geven dat aan de leerplicht voldoet. Eigenzinnige ouders moeten hun kinderen dus loskopen en kunnen dat slechts gedeeltelijk. Het schoolgeld dat de ouders voor hun kinderen op een particuliere school moeten betalen moet wel degelijk als losgeld worden gezien  want de belastingen die de dissidente ouders aan vadertje staat betaald hebben was wel degelijk bedoeld om ook het onderwijs aan hun kinderen te bekostigen.  Bovengenoemde redenering kan ik in niet in enige beschouwing van de drie  Nederlandse liberale partijen terugvinden. Bij hen noch bij de andere partijen kan ik vinden dat ouders door het onttrekken van hun kinderen aan het staatsonderwijs de aan de ouders van andere kinderen of die kinderen zelf schade berokkenen. Maar misschien zien de liberalen elk kind als een kind van staat dat net als stadhouder Willem III voor het heil van heel het land opgeleid moet worden. Wat het ook zij, ik snap het niet. Kan iemand mij uitleggen wat hier aan de hand is?

 15. @malmaison

  @malmaison

   

  Het marktliberalisme heeft blijkbaar gewonnen van de individuele burgerrechten in een 'nachtwakersstaat', welke rechten sinds de jaren zestig van de vorige eeuw eerder met het socialisme worden vereenzelvigd? Het hiervoor aangehaalde 'mission statement' van de Europese partij ALDE lijkt in de huidige EU van elke betekenis ontdaan. In concreto is de EU een compromis tussen (een subsidie-infuus voor) de vrije markt en een centraal gestuurde (socialistische) politiek met liberale trekken. De christendemocraten ('corporatisme'?; polderen) zitten ertussen. In Nederland is nauwelijks meer onderscheid tussen de 'mainstream' partijen waar te nemen, op enkele rare veelal de burger niet aansprekende stokpaardjes na. Weinig mensen begrijpen de nationale politiek nog. Men is lam van de eurocrisis die nog lang zal duren.

   

  Zonder het hiervoor genoemde compromis zou er binnen de politieke partijen onvoldoende draagvlak voor de steeds machtiger EU zijn. De partijen doen water in de wijn, en mijden elkaars heilige huisjes. De Verenigde Staten van Europa zal een januskop van de 'vrije' Verenigde Staten van Amerika ('angelsaksische model') met de 'socialistische' belastingstaat ('rijnlands model'?) zijn. 'Worst of both worlds'? Zowel hoge tarieven voor (sommige) producten en diensten vanwege een gebrekkig werkende markt als hoge belastingafdrachten om diverse subsidiestromen naar deze en gene in stand te houden. Per saldo nauwelijks iets in de portemonnee, en als dank tevens nauwelijks zeggingskracht over de besteding van onderwijs- en andere gelden (als er geen goed onderwijs te vinden is). In andere landen verhuist men wel eens voor een goede school voor de kinderen.

   

  Het EU-centralisme spreekt mij niet aan. In het onderwijs wordt het technocratische net steeds verder aangetrokken totdat de geestelijke verstikking volgt. Mij komt het voor dat 'liberalen' vooral (het idee van) de werking van de vrije markt omarmen. Mij verbaast het gebrek aan weerstand bij de onderwijshervormingen ook. Zijn de gezinnen te klein, de mensen te druk, is er te veel afleiding, en zijn er toch genoeg kansen om niet boos te worden over de afbraak van het onderwijs? Hebben mensen minder behoefte zich te onderscheiden van de middelmaat? Het gaat velen gewoonweg om 'een leuk leven'. Waarom niet? 😉 En misschien ervaren mensen het leven als 'vrij' en niet als dat van een staatslijfeigene van de EU. Dat kan toch ook? 😉 De vermogenden weten hun weg binnen de (internationale) enclaves wel te vinden. Waarmee het verschil tussen staats- en particulier onderwijs wordt aangeduid.

 16. Nederland heeft 3 partijen

  Nederland heeft 3 partijen die zich er op beroepen liberale wortels te hebben, de VVD, de PVV en D66 waarvan de eerste twee nog de V van Vrijheid in hun naam hebben staan. Het is jammer dat geen van die drie partijen wil kijken naar de positie van het kind in de liberale samenleving. Een van de partijen zou op zijn minst toch wel een niche moeten kunnen zien die zij kan bezetten.

  Liberalen willen graag de kampioenen zijn van gelijke kansen. De wortels van het Liberalisme voedden zich ook met de Franse revolutie die formeel een einde maakte aan een standenmaatschappij. Het bestaan van particuliere scholen naast gesubsidieerde scholen zoals dat nu bestaat zou hen tegen moeten staan. Niet, zoals mogelijk bij sommige socialisten, omdat particuliere scholen (en zelfstandige Gymnasia) eigenlijk niet zouden mogen bestaan maar omdat alle kinderen in het leven met dezelfde kansen zouden moeten kunnen starten en de particuliere scholen er alleen maar voor de gegoede burgers zijn.

  Een land hoeft niet per se groot te zijn om veel invloed te kunnen uitoefenen. Denk aan Singapoer. Nederland bevindt zich als doorvoerland in een vergelijkbare positie. Maar daarop vertrouwen lijkt mij riskant. Het Pacific Basin wordt belangrijker dan de Atlantische Oceaan en door de opkomst van de BRIC-landen worden wij steeds verder gemarginaliseerd. Europa is goed voor ons maar het subsidiariteitsbeginsel is uit het oog verloren. Soms overtreft Europa de VS in Federale maatregelen. Het collegegeld van universiteiten is in een deelstaat vaak voor eigen onderburgers lager dan voor studenten uit een andere deelstaat. Brussel gaat door met het aantrekken van het terchnokratisch net met klachten over het Nederlandse onderwijs ik kom ik echter in Brussel niet terecht.

  Het technokratisch sleepnet zou als tegenwicht voor het marktliberalisme het onderwijs juist verschoond moeten houden van internationale maatregelen die het geestelijk verstikken. Dat hier nou juist D66 het sleepnet de verkeerde kant op stuurt!

 17. Ik ben gelukkig niet de enige

  Ik ben gelukkig niet de enige die zich verbaasd over de onverschillige tot vijandige houding met betrekking tot ouderrechten van de 3 "liberale" partijen James Kennedy heeft dit weekeinde in Trouw een opinietuk geschrevne met de titel Geef ouders de vrijheid hun kind te onderwijzen. De VVD staatssecretaris voor onderwijs is ervan overtuigd dat het recht op onderwijs het beste gegarandeerd kan worden als alle kinderen naar school gaan. De VVD kan dan wel van mening zijn dat je elk individu zo veel mogelijk vrijheid moet geven maar vindt bij monde van Dekkers ook dat hij niet in staat is om voor zijn kinderen het best mogelijke onderwijs te kiezen. Een schaamteloos opportunistisch gedrag van de staatssecretaris. Maar onderwijs wordt door politici nu eenmaal graag als wisselgeld gebruikt zoals Leo Prick vaststelde. Kennedy had zijn autistische zoon graag thuis willen houden maar op school zijn toetsen willen laten doen. De staatssecretaris vindt echter dat de kinderen (juist) op school worden gesocialiseerd en voorbereid op hun toekomst in de samenleving  en leren om hun plekje te veroveren. Maar die algemeenheid ging hier duidelijk niet op. Uit de cursief gedrukte uitspraak van de staatssecretaris volgt al dat hij vindt dat wat voor het meesten goed is maar voor allen goed moet zijn. Hoogst ondemokratisch en zeker ook niet liberaal! Terecht stelt de "domme" ouder Kennedy: Voor kinderen die regelmatig worden gepest of systematisch uitgesloten is dit (namelijk dat de school altijd de juiste plaats voor kinderen is om te leren hoe je met elkaar omgaat) "zeer de vraag". Ook als kinderem 'anders' zijn en buiten de groep vallen kan de thuisomgeving een veiliger omgeving zijn waar zij zich in sociaal emotioneel opzicht beter kunnen ontwikkelen. Ook Kennedy stelt Het zou een liberaal oals VVD-er sieren als hij ouders de vrijheid gunt en hun recht respecteert om de onderwijsvorm te kiezen die volgens hun overtuiging het beste is voor hun eigen kinderen. Het wordt hoog tijd om het initiatief te nemen voor een echte liberale partij (VD)² genaamd, Vrijheid & Demokratie in het kwadraat. Tot de eerste macht stelt het niets meer voor!

 18. Aanleiding voor het

  Aanleiding voor het opduikelen van de Slash21-geschiedenis was het voorstel van Philippens luidend Misschien kunnen we ergens bijhouden wat er allemaal op het digitale kerkhof te vinden is. En een monument oprichten voor deze  gevallen strijders, "memento mori". Daar wil ik mij graag bij aansluiten.

 19. @ malmaison

  @ malmaison

  *Column* van James Kennedy in Trouw, 9 april 2011, met nagenoeg dezelfde strekking. Schoolplicht tov onderwijsplicht en invoering passend onderwijs waardoor meer wrijvingen zijn te verwachten die niet alle door leerkrachten zullen kunnen worden opgelost.

   

  *Statistiek* over slagingskansen voor Massive Online Open Courses (MOOCs), een vorm van (veelal universitaire) e-learning die *D66* (soms) als verbetering van het huidige onderwijs ziet. Nu zijn MOOCs vaak vrijblijvende 'hoorcolleges'. Eronder een discussie over de toekomst van deze vorm van e-learning.

   

  Ik zie een gevaar in een verdergaande privatisering van publiek bekostigd (universitair) onderwijs, waardoor de marktkracht een eigen dynamiek kan gaan ontwikkelen die niet altijd in het voordeel van het publieke onderwijs dan wel de studenten behoeft zijn. Denk aan licenties op software, sponsors met voorwaarden van onderwijsinhoudelijke aard, 'vendor lock-in' (afhankelijkheid van bepaalde leveranciers), *big data* – via; ook (privacy), prikkels om opnamen van onderwijs te laten maken voor het meest biedende – nu nog gratis; verdienmodel? –  intermediair waardoor kostentechnische aspecten een meerwaarde boven de academische beginselen kunnen krijgen. Het 'moderne' bestuursmodel: technocratie ten koste van academische vrijheid; waar ligt het geld?. Juist het hoger onderwijs wil men (GATS; Dienstenrichtlijn van EU), vanwege het niet verplichte karakter ervan (dwz na de leerplichtige leeftijd), geleidelijk opengooien voor de commerciële markt waardoor meer competitie zal ontstaan denkt men (vergelijk Amerikaanse voorbeelden, zoals private Ivy League universiteiten), en ook uitholling van (financieel) minder bedeeld onderwijs kan ontstaan. Goedkoop kan duurkoop worden. Men zegt dat e-learning democratisering van het onderwijs is. Wie is de baas over de inhoud ervan?

   

  'Education' wordt 'big business', vergeet het niet. D66 is écht modern. 😉

 20. *Paul van Meenen*, ‘D66 – ICT

  *Paul van Meenen*, 'D66 – ICT in het onderwijs. Leerling en leraar centraal', oktober 2013 (*via*)

   

  Van dik hout zaagt men planken:

  "Vandaag presenteerden Eurocommissarissen Kroes (Digitale Agenda) en Vassiliou (Onderwijs) een voorstel om het gebruik van ICT en nieuwe technologieën in het onderwijs te stimuleren. *D66-Europarlementariër Marietje Schaake*: “Terwijl de jeugdwerkloosheid in Europa onacceptabel hoog is, blijven er in Europa tot 2015 bijna 1 miljoen vacatures in de ICT-sector onvervuld. Het onderwijs sluit slecht aan op de arbeidsmarkt en het gebrek aan digitale vaardigheden bij afgestudeerden is hiervan een van de pijnlijkste voorbeelden.” (…) “Leraren die zelf slecht weten hoe een computer werkt zijn niet geschikt om leerlingen en studenten deze noodzakelijke vaardigheden bij te brengen. Het is daarom de hoogste tijd dat digitale vaardigheden een prioriteit worden in alle lagen van het onderwijs.”, 25 september 2013

 21. [*Engels*; *Nederlands*]

  [*Engels*; *Nederlands*]

   

  "The temporary committee on government ICT projects will analyse success and failure in government ICT projects and their effects on society, caused by inadequate information processes and information flows. Moreover, the aim of the investigation is to bring to light which steps are necessary to optimise the organisation of information processes and information flows of government ICT projects. The committee is due to present its final report to the House in the spring of 2014.

  Composition

  Mr Ton Elias, chairman (VVD, People's Party for Freedom and Democracy)
  Mr Paul Ulenbelt (SP, deputy chairman)
  Mr Harm Beertema (PVV)
  Ms Hanke Bruins Slot (CDA)
  Ms Manon Fokke (PvdA)
  Mr Paul van Meenen (D66)"

 22. Eens met James Kennedy. De

  Eens met James Kennedy. De overheidsbetutteling loopt de spuigaten uit. "Ze" zouden het beste weten wat goed is voor elk kind?? Genoemd thuisonderwijs kan met recht echt passend onderwijs genoemd worden. De jungle van het klaslokaal is niet voor iedereen de beste plek.

 23. Vier vragen n.a.v. een

  Vier vragen n.a.v. een ommentaar op het opiniestuk ban Geert van Dam (zie repliek Dekker in NRC)

  “Wat me ook stoort, is dat de politiek wil dat docenten in de bovenbouw van het vwo allemaal wetenschappelijk geschoold moeten zijn. Terwijl hier leerlingen rondlopen die je alleen maar een boek hoeft te geven en ze halen je vak. Zet je beste mensen op een vmbo, daar kan een goede docent echt het verschil maken.” (David Kenbeek (33), docent wiskunde 4de Gymnasium, Amsterdam.).

  Is het VWO misschien zo gemakkelijk geworden dat er nog een schooltype bij moet/kan komen dat hoogeisender is dan het VWO?

  Is het niet uit kostenoverwegingen verstandig om die mensen die ook goed uit een boek leren naar huis te sturen zodat ze daar efficiënt kunnen studeren en ze alleen nog maar naar school komen om tentamens af te leggen?

  Is het wel verstandig om hoogopgeleiden/eerstegraders als “beste mensen” in het VMBO in te zetten?

  Benadeel je de VWO-ers voor wie het doorlezen van een boek niet voldoende is om een vak te halen niet onevenredig veel wanneer je de “(goede mensen)”/eerstegraders weghaalt uit het VWO?  

 24. De manier waarop BON het

  De manier waarop BON het onderwijs wil inrichten lijkt mij voor de meeste leerlingen de beste manier. Maar frontale lessen, bekwaam gegeven door in hun leervak goed opgeleide leraren zijn niet voor alle leerlingen het beste. Sommige leerlingen leren het beter thuis uit een leerboek met opgaven, antwoorden en hints; andere zijn het beste af met schriftelijk afstandsonderwijs, weer andere met e-learning en nog weer anderen door op het scherm van een TV-toestel te kijken waar een verfilming van een hoorcollege van een beroemde universiteit. Ik neem aan dat de meeste ouders of leerlingen er geen bezwaar tegen hebben dat iedereen dat type onderwijs volgt waarmee hij het beste wensenswaardige kennis op kan doen. Dat betekent dat BON bij het verwezenlijken van beter onderwijs volgens of voor haar leden kan samenwerken met bijna alle andere tolerante opposanten van de momenteel aan alle jeugdigen opgelegde onderwijsvorm. Een Front voor Vrijheid in Onderwijs voor leraren, ouders en leerwillige leerlingen. Een front dat onze vijanden in de politiek en de grote schoolbesturen zal nopen om hun dwingelandij op te geven en te verdwijnen of coëxistentie te aanvaarden. Marchons!, Roulons! Faites retirer!, récupérez!

Reacties zijn gesloten.