Sluipende fusie UvA/VU lijkt onafwendbaar

Titanic_Sn1912.jpg

Al eerder berichtten we over de fusie tussen de UvA/HvA en de VU. Vandaag komt Het Parool opnieuw met berichtgeving hierover. De medezeggenschapsraden van UvA en VU zeggen dat de fusie onafwendbaar is als de geplande fusie van de betafaculteiten doorgaat: De centrale studentenraad van de UvA vreest een 'stiekeme fusie'. Voorzitter Lucie Gooskens: 'Voor de bètafusie moeten de onderwijsvisies van de universiteiten op elkaar worden afgestemd. Dan ga je dus echt bij elkaar in de keuken kijken.'

Op de werkvloer en bij studenten is men kritisch op de geplande fusie, maar voor veel studenten 'zal het hun tijd wel uitdienen' en medewerkers menen dat er toch niets tegen te doen is: Bij critici leeft het gevoel dat het traject niet meer te stoppen is. "UvA-rector magnificus Dymph van den Boom spreekt niet over de vraag óf de bètafaculteiten fuseren, maar vooral hóe," zegt Michiel Stapper van studentenorganisatie Asva. Een medewerker van de UvA vertelt dat een leidinggevende bij de bètafaculteit onlangs kibbelende docenten van de UvA en VU maande tot samenwerking, nu het fusiebesluit 'een gepasseerd station' is. Promovendus Schuth: "Biologen van de UvA bepalen al waar de stekkerdozen komen op hun werkplek bij de VU."

Zoals bekend is BON tegen grootschalig onderwijs en zien we ook hier geen valide argumenten die deze fusie wenselijk zouden maken. De kosten voor de fusie zouden vooral liggen bij het afstemmen van administratieve systemen en 3 miljoen bedragen.  ICT debacles uit het verleden, zoals het recent opgeleverde Studenten Informatie Systeem (a raison van dik 30 miljoen en met een hoop ergernis qua functionaliteit) geven aanleiding te twijfelen aan deze inschatting. Ook de "testfusie" van de faculteiten scheikunde van beide universiteiten is bepaald geen succes. Het leverde ontevreden studenten en niet samenwerkende medewerkers op. De culturen zijn te verschillend. Toch moet hier de trein, of de Titanic, verder.

Jasper van Dijk (SP) heeft al eerder vragen gesteld.

 

2 Reacties

 1. De link naar de kamervragen

  De link naar de kamervragen van Jasper van Dijk gaat over vragen uit Februari. De minister heeft daar toen ook antwoord op gegeven. Zie hier. In het kort: de minister ziet geen enkel probleem.

 2. Niet zo heel gek natuurlijk

  Niet zo heel gek natuurlijk omdat de minister in haar vorige baan als lid CvB van de UvA/HvA erg voor die fusie was.

  Als lid va de hbo-raad was zij overigens tegen het (sociaal) leenstelsel, waar ze als minister dan wel weer erg enthousiast over is.

  Voor mij toont dit het failliet van elke inhoudelijke discussie met bestuurders en ook politici aan. Men handelt conform afspraken en in overeenstemming met de belangen van organisaties waardoor men betaald wordt. Het gaat dus niet meer om waarheid juistheid, gelijk hebben, maar het gaat om het verkopen van de vastgestelde mening van een organisatie. Een soort geïnstitutionaliseerde en gelegitimeerde intellectuele prostitutie. In de private sector is daar nog begrip voor te hebben: je verkoopt tulpen en zal in iedere uiting de tulp bezingen, ook al vind je zelf rozen veel mooier. In de semipublieke sector en als politicus is het in mijn ogen een doodzonde. Ik begrijp de spagaat omdat er ook compromissen gesloten moeten worden, maar het maakt inhoudelijke discussies echt onmogelijk. Dat is uiterst schadelijk voor het draagvlak voor maatregelen: je weet dat welk argument dan ook, hoe terecht en overtuigend ook, het op basis van machtspolitiek, geen enkel effect zal hebben. Het intellect van de persoon tegenover je behoort een organisatie en niet een mens en handelt dus conform de belangen van die organisatie. De hersens zijn verhuurd om misbruikt te worden. Intellectuele prostitutie.

   

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.