Kaalslag basisscholen Limburg

kindertekening_450x20_1231980_76813417.jpg

In het Reformatorisch Dagblad betoogt PvdA-lid Jan Schuurman dat kleine scholen "verlost" moeten worden van het bovenschools management en de verantwoordelijkheid terug te geven aan de juffen en meesters:  In Limburg is een ware kaalslag aan de gang in het primair onderwijs; niet omdat de scholen daar te weinig leerlingen hebben, maar ‘gewoon’ omdat grootschaliger onderwijs in de ogen van onderwijsbestuurders nu eenmaal efficiënter is. 

Schuurman noemt verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat  kleine scholen beter zijn en dat de voordelen van kleine scholen bewust worden verzwegen door besturen en hun duurbetaalde adviseurs.

Misschien moet Jan Schuurman eens met partijgenoot minister Bussemaker gaan praten over de fusie UvA/HvA met VU

3 Reacties

 1. Een probleem in Limburg is

  Een probleem in Limburg is dat sommige scholen zo klein zijn en zo weinig man/menskracht hebben dat ze allerlei bestuurlijke taken niet aan kunnen. Samenwerking in grotere verbanden waar de meest tijdrovende taken worden overgenomen, is vaak nodig. Maar dan moet de onderwijskundige autonomie gewaarborgd worden. Bovendien is de vraag hoe groot die samenwerkingsverbanden dan zijn, die zouden een bepaalde grootte niet mogen overschrijden.

 2. Het RD opinie-artiekel zegt

  Het RD opinie-artiekel zegt dat er meer aan de hand is dan samenwerken vanwege krimp. Dat is vandaag (zondag) niet te bereiken, maar morgen vast weer wel

 3. Uitstekend artikel in dat

  Uitstekend artikel in dat Reformatorische Dagblad! Het vorbeeld van het schooltje in het Zeeuwse Kats is exemplarisch voor het verloederde bedrijfsmatige 'denken'. Een gotspe dat kleine schooltjes minder kwaliteit zouden leveren (de school is kennelijk een fabriek?). Juist de kleine klassen maken dat leerlingen zelfs onderwijs op maat kunnen krijgen!

  Daar is tijd voor in een kleine groep. Nota bene: DAT wil de overheid toch: onderwijs op maat??? Eigenlijk kan dat alleen maar slagen in kleine groepen, zoals die bestaan op de kleine scholen.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.