7 Reacties

 1. Gezien de eerste zinnen op

  Gezien de eerste zinnen op pagina 28 van de wetenschappelijke verantwoording staat CITO nog steeds onder controle van de realistische rekenkerk, al of niet via Den Haag. Gezien de recente transfer is er weinig hoop dat de kentering bij CITO zal beginnen. Ook de kleinkinderen van tPfkaHM worden hier straks de dupe van.

 2. Betekent dit dat de
  Betekent dit dat de leerlingen in 2013 minder vaardig zijn geworden?

  Een vraag in de samenvatting op pagina 21 van de brochure met het jongetje met de voetbal op de voorkant.

 3. De brochure begint met een
  De brochure begint met een onbegrijpelijk verhaal over twee toetsniveaus, geheten basis en niveau. Basis is moeilijker begrijp ik. Na een berekening van CITO (schattend rekenen?) kunnen beide toetsen kennelijk samengenomen worden. Het zal wel. Wat ik in ieder geval niet zie is de vragenlijst en en overzichten van scores per vraag. Waarom niet?

 4. @ Hendrikush

  @ Hendrikush

  Op zichzelf genomen hoeven hogere cijfers bij latere studentenjaargangen niet op cijferinflatie te wijzen. Het zou kunnen zijn dat de studenten tegenwoordig intelligenter zijn, een betere vooropleiding genoten hebben of ijveriger studeren. Als het echter de bedoeling is dat een examen een vergelijkend examen is (bij 6 kandidaten zou de beste een 1 hebben en de slechtste een 6 en de anderen allemaal een ander cijfer daar tussen in) moeten de cijfers natuurlijk een gauβe verdeling laten zien. (in het geval van een studie aan een top-universiteit zou bij die verdeling voor 6 personen over 6 cijfers een 6 nog steeds een top-prestatie kunnen zijn; zoals ook 10 bij het Koningein Elisabeth Concours een voortreffelijk violist is). Ik weet niet waarvoor het juristische Staatsexamen bedoeld is maar die 10 % die daarvoor een 1 of een 2 haalt zal wel meer te maken hebben met de vraag naar mensen met dat diploma dan met de voortreffelijkheid van de kandidaten.

  In elk geval zijn de Duitsers eerlijker bij naamgeving dan Nederlanders. Wat een schoolplicht is en in Duitsland ook zo heet heet bij ons leerplicht zonder dat ook te zijn.

 5. In de tijd dat ik VWO

  In de tijd dat ik VWO-onderwijs volgde, dat was vóór de Mammouthwet, deed zich op de lagere school (=de voorganger van de basisschool) het probleem van gebrekkig rekenonderwijs niet voor. Als je niet kon rekenen of in rekenen geen inzicht had haalde je je toelatingsexamen HBS/Gymnasium niet en werd je niet toegelaten. Het zou een hele stap vooruit zijn als BON aan de basisscholen, VWO afdelingen van het voortgezet onderwijs of aan de ouders een rekenexamen zouden kunnen aanbieden waarvan de uitslag bovendien kan meewegen  bij het al of niet rechtstreeks toelaten van een leerling op het VWO. Dat rekenexamen zou bovendien voldoende zwaar moeten zijn om leerlingen die dat gehaald hebben vrijstelling te geven van de rekenexamina voor het VWO en de HAVO op het eindexamen. Die vrijstelling mag natuurlijk nooit een gevolg zijn van ongewenste aanpassingen aan de hoedanigheid van de eisen die de makers van de rekentoets voor het eindexamen stellen.

  Zijn er mensen die zo’n examen willen componeren?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.