Advies onderwijsraad: bestuursmodel onderwijs in orde

De onderwijsraad adviseert om geen extra toezicht voor schoolbesturen in te stellen.

Uit het rapport van de onderwijsraad:

De Onderwijsraad pleit ervoor het besturend vermogen van onderwijsbesturen te vergroten door een omschrijving van de expertise die nodig is voor het besturen van scholen, op te nemen in de sectorale governancecodes. Ook de normatieve component van goed bestuur moet hierin een plek krijgen. Onderwijsbesturen en raden van toezicht dienen zich aan deze codes te houden en een cultuur te ontwikkelen waarin het vanzelfsprekend is elkaar hierop aan te spreken.

De VO-raad onderschrijft met kracht de aanbeveling van de Onderwijsraad om ruimte te laten aan scholen in het voortgezet onderwijs om zelf het versterken van bestuurskracht aan te pakken. Voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slagter: “Scholen in het voortgezet onderwijs zijn zich er zeer bewust van dat de zelfstandigheid die het systeem biedt, meer van onderwijsbesturen zelf vraagt. We werken daarom hard aan het verbeteren van governance en toezicht. Ik ben blij met de constatering van de Onderwijsraad dat meer toezicht onwenselijk is. Ook wij zien dat doorgeschoten regelgeving in scholen leidt tot onnodige bureaucratie en juist averechts en zelfs schadelijk werkt.”

De onderwijsraad lijkt hiermee de macht van de onderwijsbesturen juist te willen vergroten, terwijl BON pleit voor schaalverkleining, verandering van de lumpsum en meer macht aan de docenten. Als er evidente problemen zijn met de grootschalige besturing van het onderwijs, dan is het inderdaad niet de juiste weg om meer regels, bureaucratie en controles in te voeren, maar invoering van ethische codes en ontwikkelen van een bestuurscultuur is uitermate vrijblijvend en pakt de oorzaak van de problemen in het geheel niet aan. 

De Verontruste VU'ers zeggen het ook: de managersuniversiteit is failliet. Dat geldt niet alleen voor universiteiten, maar ook voor de andere onderwijssectoren.

11 Reacties

 1. Verstandig advies van die

  Verstandig advies van die Onderwijsraad  –  het continueert hun positie, je verwacht niet anders. Het  bevestigt de opvatting dat herziening van het on-derwijs-systeem een klus is voor Sysyphus *, een soort eeuwiglopende klok dus (repeat this action forever).

  Wat maar weer bewijst dat het perpetuum mobiule echt bestaat  –  in de humaniora tenminste.

   

  * voor oplettende lezertjes, grootgegroeid na alle on-derwijs-on-vormingen :

  In Greek mythology Sisyphus (pron.: /ˈsɪsɪfəs/;[1] Greek: Σίσυφος, Sísyphos) was a king of Ephyra (now known as Corinth) punished for chronic deceitfulness by being compelled to roll an immense boulder up a hill, only to watch it roll back down, and to repeat this action forever.

   

 2. We gaan met z’n allen naar de

  We gaan met z'n allen naar de Efteling: "papier hier … papier hier … papier hier …"

  De spaaklopende regelgeving van het Ministerie van Onderwijs is ondertussen vervangen door de evenzo spaaklopende regelgeving van en voor de Raden. Jammer genoeg wel tegen vele malen hogere overheadkosten. Het is een wonder dat er in dit land soms nog gewoon onderwijs wordt gegeven.

 3. Toch een opmerkelijke

  Toch een opmerkelijke redenering: "De recente incidenten bij Amarantis hebben een extra impuls gegeven aan het gesprek over versterking van de bestuurskracht binnen het voortgezet onderwijs"

  Het Amarantis bestuur zetelde hoog verheven boven het plebs op de Zuidas. Onaantastbaar was hun macht. Docenten en zelfs studenten werd de mond gesnoerd. Niet ondanks, maar dankzij die ongebreidelde macht ging het mis. Nu wenst de VO-raad versterking vande bestuurskracht en ziet die wens vervuld in het advies van de onderwijsraad

 4. @  18. april 2013 – 15:07 | 1

  @  18. april 2013 – 15:07 | 1_1_2010

  (citeren)   –  Toch een opmerkelijke redenering :

   

  Nee, zo opmerkelijk is dat niet. Het systeem bevordert systeemfouten, dat is immers een natuurwet ; het is er inherent aan. Vandaar ook dat, systemisch gezien, steeds de ene fout gestapeld wordt op de andere.

  Er gebeurt pas echt iets als de hele toren omvalt  –  dat lesje over Babylon, van heel vroeger, "toen de wereld nog in orde was", toen dus ook al niet. Niet storen : Sysyphus aan het werk.

  Vóórdat het omvalt zal elk systeem zichzelf be-vestigen (letterlijk !) door foute maatregelen  –  die zien er, ook dat is karakteristiek, helemaal niet foutig uit, integendeel.

  Nota bene : letterlijk : be-vestigen.Wat is taal toch een verhelderend medium ! Beter dan welke i-pod of o-ped dan ook.

   

 5. dus toch? Laat ze maar

  dus toch? Laat ze maar omvallen, de enige manier om de grote schoonmaak te starten

 6. @ 18. april 2013 – 16:35 |

  @ 18. april 2013 – 16:35 | jeronimoon

  (cit.)  –  dus toch? Laat ze maar omvallen, de enige manier om de grote schoonmaak te starten

   

  Hoe anders ? Alleen, zie ook het eerstvolgende probleem ; dat is : de problematische situatie die optreedt vóórdat het systeem definitief omvalt  :  voordat het omvalt, zal het systeem proberen alles overeind te houden met alle middelen  –  zodanig zelfs dat velen zullen gaan zeggen : zie je wel, ze zijn oprecht, ze willen het goede.

  Kwestie van grondige systeem-analyse (ironische it-verwijzing !).

   

  Dat laatste, het goede, ontneem ik ze niet. Dat ze het niet wilden, zal achteraf genoegzaam blijken. Dat het systeem  fundamenteel niet kan genezen, komt doordat het systeem en het regie-zootje éénenhetzelfde probleem is  –  dat wordt dus nooit wat.

   

  Vandaar  :  begin ergens op lokale nivo's, waar dat maar kan  –  nieuwe school of een school kapen, allemaal heel legitiem. Verander het systeem van binnen uit, geleidelijk : dat zou één van de BON'se beginselen moeten worden. Wie geeft de aanzet ? 

 7. @ 18. april 2013 – 16:35 |

  @ 18. april 2013 – 16:35 | jeronimoon

  (cit.)  –  dus toch? Laat ze maar omvallen, de enige manier om de grote schoonmaak te starten

   

  Je wordt op je wenken bediend  :  artikel in Trouw, vandaag  : "wat studenten niet wordt geleerd, is hoe je na je studie ook daadwerkelijk een baan vindt"

  (cit.)  – 

  Universiteiten moeten studenten afleveren die kritisch én zelfstandig zijn, en die weten hoe ze een baan vinden.

  De klok slaat 9 uur. Een paar honderd studenten sloffen de grote collegezaal binnen. In de daaropvolgende anderhalf uur praat de professor over theorieën, probleemstellingen en verschillende wetenschappelijke invalshoeken, terwijl de studenten aantekeningen maken, op hun telefoon spelen, of met gesloten ogen op de collegebank hangen. Zo zag een hoorcollege eruit toen wij begonnen met studeren, nu zeven en veertien jaar geleden, en zo ziet een hoorcollege er nog steeds uit.

  Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat de arbeidsmarkt van 2013 in geen enkel opzicht hetzelfde is als de arbeidsmarkt van 1999. Waarom het onderwijs dan wel?

  Vormgeven van de kern
  Uit het meest recente Onderwijsverslag (2010/2011) van de Onderwijsinspectie blijkt dat het onderwijs niet aansluit op de behoefte van studenten. Studenten in het wetenschappelijk onderwijs geven aan het contact met de beroepspraktijk te missen en willen meer praktische vaardigheden. Werkgevers van nu zoeken pro-actieve, zelfstandige en vooral hands-on slimmeriken. Universiteiten zouden er goed aan doen om beter naar hun studenten te luisteren en eindelijk in te zien dat de studenten gelijk hebben.

  Het gaat om het opnieuw vormgeven van de kern van wat je studenten leert. . Wat wij ervaren, als jongerenspecialist en jonge werkzoekende, is dat je voor een carrière in en na 2013 niet genoeg hebt aan een diploma. In de huidige arbeidsmarkt moet je ondernemend en pro-actief zijn. Studenten moeten worden uitgedaagd te discussiëren, te creëren en uit te proberen. Bovendien komen de meeste studenten niet in de wetenschappelijke wereld terecht en zullen ze zich een leven lang moeten aanpassen aan vraag en aanbod van de markt.

  Zes seconden
  Om een voorbeeld te geven. Netwerken lijkt tegenwoordig het magische woord bij het zoeken naar werk. In een tijd waar er weinig banen zijn, moet je je connecties gebruiken om ergens binnen te komen. Ja, jongeren hebben een prachtig groot netwerk op Facebook, Twitter en Instagram. Maar hoe je net zo'n mooi professioneel netwerk bij elkaar krijgt, dat wordt in geen enkel studieboek behandeld.

  We leven in een tijd waarin mensen eerder worden ontslagen dan aangenomen en een recruiter gemiddeld 6 seconden besteedt aan het lezen van een cv. Vanaf de eerste studiedag moeten studenten gewezen worden op het belang van relevante contacten en een professionele identiteit/specialisatie.

  De universiteiten zullen het onderwijs in de kern moeten vernieuwen in plaats van steeds nieuwe hippe studierichtingen op te zetten. Zij hebben een kerntaak waarin creëren, innoveren, netwerken, professionele profilering en ondernemingslust centraal staan: een fysieke en virtuele plek waar theorie en praktijk samenkomen. Waar nieuwe ideeën mogen ontstaan. Waar een kritische houding is tegenover het onderwijs, en waar ondernemerschap wordt beloond. Dat zou hoger onderwijs moeten zijn anno 2013.

  Paulien Kreutzer en Michelle Melchers: ondernemer en eigenaar van One-Twentyone Jongerenonderzoek;socioloog en werkzoekende

 8. Ik verbaas mij elke keer over

  Ik verbaas mij elke keer over het advies van Sassoc om klein te beginnen met een eigen school of een school te kapen (dat laatste is met dolle ideeën is dat soms gemakkelijk, zoals bij St Jobs i-pad maar het doel van BON is serieus en integer). Je moet in dat stichten of kapen ontzettend veel tijd en energie stoppen en daarna ben je nog niet tevreden omdat door de vele regels waar je je aan te houden hebt maar matig succes kan boeken en dus ook maar weinig kan aantonen.

 9. @ 19. april 2013 – 1:08 |

  @ 19. april 2013 – 1:08 | Malmaison

   

  Serieus, er is ervaring mee. Dat anderen de methode ook hebben ontdekt en toepassen (Sneek & de heilige Jobs) is nog niet direct reden om het idee "scholen kapen" niet te omarmen. C'est le ton qui fait la musique, ik bedoel : de intentie waarmee en het doel waarvoor. De duivel heeft altijd de mooiste melodie (zei Faust).

   

  Een i-Pad weergave van de Kreuzersonate, of ook maar met youtube-eletronics  : 

  www.youtube.com/watch?v=vd9j9S6oiM8

  is niet hetzelfde als Tolstoi-op-papier  :

  nl.wikipedia.org/wiki/De_Kreutzersonate

  ook al vergeten ze dat in Snitsz. Die laatste Kreuzersonate (Крейцерова соната) is moeizaam leesbaar, de eerste downloadable & easy. Treffende analogie van het verschil tussen sedimenteren en verdampen, vind ik, daar gaat onderwijs toch over ?

  Zie overigens, dit forum, vandaag :  Systeem analyse, kleine scholen, hoe doe je dat ?

   

 10. @ malmaison, hierboven

  @ malmaison, hierboven

  (cit.)  –  Je moet in dat stichten of kapen ontzettend veel tijd en energie stoppen en daarna ben je nog niet tevreden omdat door de vele regels waar je je aan te houden hebt maar matig succes kan boeken en dus ook maar weinig kan aantonen.

   

  Dat is juist : veel moeite en tijd, überviel sogar. Dat is precies het schofterige van het systeem. Als het massief zou gebeuren (wat niet lukt) zou je tegelijkertijd het systeem (regels) kunnen kraken, dat moet natuurlijk ook gebeuren wil je je visie realiseren.

  Echter, hoe je regels op een "nette" manier naar jouw zin ku nt regelen ? Ik zou het niet weten *. De politiek kan het niet eens. Jij wel ?

   

  * ik weet het wel hoor, maar zo mag het niet     ;-(

   

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.