Promovendus: leer pabostudenten onderzoek leuk vinden

Opnieuw zo'n in de hbo-onderzoekshype passend promotie-onderzoek. Waaruit zou moeten blijken dat het uberhaupt mogelijk is dat leraren wetenschappelijk onderzoek doen in hun eigen lessen? Waaruit blijkt dat dat wenselijk is? Hoe hoog is het inteeltgehalte van dit "promotie-onderzoek"; De pabodocent die als promovendus in zijn eigen klassen vertelt dat onderzoek doen zo leuk en zinvol is en daarna meet dat zijn studenten het daar nu mee eens zijn? Het Droste-effect doemt op: straks zullen zijn studenten in hun klassen ook "onderzoek doen" en "wetenschappelijk" vaststellen dat de leerlingen dat "leuk" vinden.

Voor de goede orde: ik heb niets tegen een onderzoekende houding van leraren. Ik heb alleen iets tegen de pretenties van wetenschappelijk onderzoek waarbij je op voorhand uit de randvoorwaarden al kunt opmaken dat het het niveau van borrelpraat niet ontstijgt. Willen we hbo-verpleegkunde studenten soms ook wetenschappelijk geneeskunde-onderzoek laten doen bij hun eigen patiënten?

 

 

5 Reacties

 1. Pabo-opleiding;

  Pabo-opleiding; Onderwijskunde-studie; Pabo-docent & Promotieonderzoek aan pabo.

  Hoe komt het toch dat ik dergelijke doctores maar niet serieus kan nemen? 

   

 2. @Hendrikush

  @Hendrikush

  Omdat jij weet wat, ik noem maar een dwarsstraat, een promotie in de natuurkunde voorstelt in vergelijking met het hier geschetste "onderzoek".

  Omdat jij hebt ervaren wat het voor het onderwijs heeft betekend dat dergelijke onderzoeken door politici en bestuurders worden gebruikt als legitimering voor hun maatregelen en snoepreisjes.

  Omdat jou als ervaren docent niet verteld hoeft te worden hoe je je lessen volgens de laatste "wetenschappelijke" inzichten dient in te richten

  Ik zou bijna een hogere macht aanroepen om ons te verlossen van de ondraaglijke lichtheid van Stapel onderzoek.

   

  O sorry,  je bedoelde je opmerking natuurlijk retorisch 😉

 3. Een collega hbo-docent

  Een collega hbo-docent technische informatica vertelde me dat zijn promotievoorstel door de instellingscommissie was afgekeurd omdat het, zoals hij het gekscherend omschreef, geen gebruik maak van enquetes en SPSS en te abstract. En zo wordt  'moeilijk' technisch onderzoek afgeschoten door een hbo-instelling.

 4. Eerste onderzoeksvoorstel:

  Eerste onderzoeksvoorstel: welke relevante kwaliteiten voor het onderwijs vergaren Pabo-studenten met het doen van onderzoek?

Reacties zijn gesloten.