Steeds minder vwo’ers volgen wiskunde B…


… volgens een actuele mediahype die werd gestart in de VK door Ferry Haan…

  • Het aantal leerlingen dat kiest voor moeilijke wiskunde op het vwo neemt af.
    Kozen in 2009 nog ruim 22 duizend leerlingen wiskunde B, drie jaar later is dit aantal gedaald naar 19 duizend.
    Bij de ‘makkelijke’ wiskunde – wiskunde A – deed zich de omgekeerde ontwikkeling voor.
    Daar steeg het aantal eindexamenkandidaten van 15 duizend naar 20 duizend.
    Wiskunde C kent een kwijnend bestaan. In dit vak – de makkelijkste wiskundevariant – werden in 2012 nog slechts tweeduizend eindexamens afgelegd, tegen zesduizend drie jaar eerder.


Vervolgens zoals CEVO het ziet

jaar – A/B en voor 2009 A1+12/B1+12:
2012 – 17955 (50.4%) – 17700
2011 – 17415 (49.4%) – 17808
2010 – 15976 (48.7%) – 16846
2009 – 18301 (47.6%) – 20127

Als de trend doorzet zal in 2013 opnieuw een aardverschuiving van 1% plaatsvinden.
Voor menig leerling waarschijnlijk een verstandige keuze al is de kans op een onvoldoende niet erg veel minder…

2012 – wiskunde – A – B
Normeringsterm – 0,6 – 1,5
Gemiddeld cijfer – 6,4 – 6,5
% onvoldoendes – 22,8 – 27,3

2011
Normeringsterm – 0,8 – 1,1
Gemiddeld cijfer – 6,3 – 6,4
% onvoldoendes – 25,3 – 30,3

2010
Normeringsterm – 0,7 – 1,1
Gemiddeld cijfer – 6,2 – 6,4
% onvoldoendes – 25 – 30

1 Reactie

Reacties zijn gesloten.