11 Reacties

 1. “Beide hebben goede ideeën

  "Beide hebben goede ideeën over onderwijs".

  Ja, maar oppassen. Een tijdje geleden meldde het Parool dat Asscher enthousiast was over de iPadschool die Maurice de Hond wilde oprichten. Het is duidelijk dat hij in Amsterdam goed werk heeft gedaan om scholen te dwingen kwaliteit te leveren. Hij was niet bang om besturen op het matje te roepen. We zouden toch iets meer moeten weten over zijn ideeën over onderwijs.

  Dijsselbloem heeft een scherpe analyse weten te geven over de destructieve vernielingen in het onderwijs. Maar een minister zou de voortvarendheid en durf van een Asscher moeten hebben om ook in de vriendennetwerken van de PvdA in te grijpen en kwalijke praktijken van mensen die in en rond de Raden zitten, onmogelijk te maken.

  Dat vereist een ware omwenteling. Want dat zou ook betekenen dat hij de VVD-filosofie dat scholen als bedrijven gerund moeten worden, naar de eeuwige jachtvelden moet verbannen.

 2. Volgens de NRC wordt Asscher

  Volgens de NRC wordt Asscher vice-premier en minister van sociale zaken, komt Dijsselbloem op financiën en wordt de minister van onderwijs…..: Jet Bussemaker (rector van de Hogeschool van Amsterdam, een jaar geleden in het nieuws vanwege diplomafraude).

 3. de selectieve winkelaar

  Ook ik geloof niet dat scholen als bedrijven gerunt moeten worden. Maar de schade ervan zou aanmerkelijk kleiner zijn als er een vrij toegankelijke markt zou zijn ("vrij" hier niet in de betekenis "tamelijk"). Dan is er concurrentie en studenten of leerlingen die op de opleiding behalve een diploma halen ook veel willen leren zoeken dan de beste school uit. En die hoeven geen diploma's cadeau te doen. Het diploma van de ene school wordt dan ongelijkwaardig aan een diploma van een andere school. Zeker als één van de scholen ook diploma's cadeau doet. Met een diploma van een school die alleen diploma's afgeeft die verdiend zijn staat de afgestudeerde bij een sollicitatie beter. Ook ouders zullen hun kind, wanneer ze denken dat het slim genoeg is voor een bepaald schooltype, liever naar een school sturen waar hun kind goed opgeleid wordt dan naar een school die diploma's cadeau doet. Het probleem met de VVD is dan ze binnen haar filisofie winkelt en om opportunistische redenen in de schappen artikelen laat staan die niets met haar filosofie te maken hebben of er zelfs strijdig mee zijn.

 4. Jet Bussemaker komt uit de

  Jet Bussemaker komt uit de hoge hoed.
  Ze zit in het college van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. 

  Ik krijg nu al vele maanden voortdurend klachten over de gang van zaken daar. Docenten, studenten, leraren in opleiding worden lastig gevallen met onzinnige competenties. Bij mijn weten heeft Bussemaker, die vanaf maart 2011 in functie is, daar niets aan veranderd.

  Ik citeer in de update van mijn stuk het volgende uit het omslagartikel van Folia Civitatis van 7 december 2011:

   

  An het woord is een de in Engels afgestudeerde Hans Mooijer die inmiddels de opleiding met gezwinde pas verlaten heeft:

  “Groot is echter je verbazing (en verontwaardiging) wanneer blijkt dat het overgrote deel van je nieuwe docenten je (na jarenlange, zelfstandige studie) als hulpbehoevende onnozelaar behandelt. Hun monden wauwelen onophoudelijk steeds dezelfde buzzwords, steeds dezelfde inhoudsloze managerstermen: ‘(meta-) competenties’, ‘reflectie’, ‘rubrics’, ‘peergroups’, et cetera. Inderdaad, je bent terechtgekomen in een valkuil waarin alles behalve wetenschap wordt bedreven en het gezonde verstand het onderspit heeft gedolven.

  Deze nachtmerrie is voor mij werkelijkheid geworden als eerstegraads leraar Engels in opleiding aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) – een deelschool van de UvA.

  Deze ogenschijnlijk reguliere doch praktische studie durft zichzelf academisch te noemen, maar niets blijkt minder waar te zijn: kritisch nadenken over vakkennis of lesstof komt simpelweg niet aan bod. In plaats daarvan ligt de nadruk sterk op vage, niet-definieerbare gedragskenmerken en eigenschappen van studenten zelf. Verder worden er alleen absolute waarheden gepredikt binnen de muren van de ILO: het evangelie van het competentiegerichte denken en legio pedagogische en didactische modellen die nimmer ter discussie worden gesteld. Daarmee is de ILO verworden tot een dogmatische fabriek waarin waardeloze diploma’s worden uitgekeerd aan studenten van wie niets anders dan blinde gehoorzaamheid en een uiterst niet-academische houding worden verwacht”.

  Voordat Bussemaker haar nieuwe functie begint, zou ze toch eerst een assessment moeten ondergaan waarin ze het bewijs kan leveren dat ze deze wantoestanden aangepakt heeft. En op een breed terrein, want met competentie is het als met subprime-hypotheken: het bederf wordt in pakketjes gestopt, die worden door een competentie-bureaucratie aan de universiteit overal verspreid en zorgen voor rot in het hele instituut.

 5. Zal de hbo bestuurder nu kritisch op haar vrienden zijn?

  Iemand met een verleden in megabestuur en hbo-raad zal die belangen goed verdedigen, dunkt me.

  Ik had alleen Guusje ter Horst erger gevonden.

 6. Volgens de NRC wordt Sander

  Volgens de NRC wordt Sander Dekker staatssecretaris van onderwijs. Hij is wethouder in Den Haag (in 2006-2010 was hij daar wethouder van Onderwijs).

 7. Het regeerakkoord is er. Zie

  Het regeerakkoord is er. Zie bijvoorbeeld hier op de site van de NRC. Twee pagina's over onderwijs onder de titel: "van goed naar excellent onderwijs". Opvallend punt:

  De mogelijkheden om slecht functionerende docenten aan te pakken, nemen toe nu de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming zal worden gebracht met die van andere werknemers.

  Niets over slechts functionerende schoolleiders. Je zou denken dat er niet links en rechts mammoetscholengroepen omvallen…..

   

 8. de eigen groep wordt ontzien

  Treurig. De belangrijke zaken bestaan niet en wat er wel gebeurt heeft niets inhoudelijks met onderwijs te maken. De dynamische markt van baantjes voor bestuurders en politici blijft als enige markt uitstekend functioneren. HvA bestuurder Jet Bussemaker op onderwijs. Zij zal de verworvenheden van de bestuurlijke elite zonder enioge twijfel veiligstellen.

Reacties zijn gesloten.