Watertrappen?

‘WE VERDRINKEN NIET, MAAR ZIJN AAN HET WATERTRAPPEN’

www.nrc.nl/nieuws/2012/12/11/nederlandse-jeugd-blijft-achter-met-taal-en-rekenen/

Wat rekenen betreft is het nog steeds zo dat realistisch rekenenexperts door VO-scholen worden ingehuurd (waarvan er een onlangs in Hoofddorp na 1 bijeenkomst werd weggestuurd) voor de rekenproblematiek. Op de site van Platform Wiskunde Nederland staan nog steeds de 10 punten van APS:

www.platformwiskunde.nl/onderwijs_tien_aandachtspunten_voor_het_rekenonderwijs.htm

De commissie onderwijs van PWN heeft de juiste koers nog niet gevonden. Wie doet daar wat aan?

Dag Marian