percentages en breuken

“Eén van de wiskunde datateams heeft bijvoorbeeld een heel palet van maatregelen genomen om de wiskundeprestaties in de onderbouw te verbeteren. Op deze school bleek dat de lage wiskundeprestaties vooral veroorzaakt werden door problemen met percentages en breuken en dat deze vaardigheden veel herhaling behoeven. Het bleek dat leerlingen die hiermee problemen gaan krijgen, al vroeg te identificeren zijn op basis van Cito-scores. Deze leerlingen krijgen vervolgens extra rekenlessen op het gebied van percentages en breuken. Ook krijgen leerlingen bij wie in de brugklas blijkt dat zij moeite hebben met percentages en breuken, (online) extra oefenprogramma’s aangeboden. Daarnaast worden percentage- en breukvaardigheden één keer in de week bij deze leerlingen herhaald door middel van een quiz van maximaal 10 minuten aan het begin van de les.”
.
Het bovenstaande is een citaat (p. 8) uit:
.
Kim Schildkamp (2012). Werken met datateams op scholen. Examens. Tijdschrift voor de Toetspraktijk, jaargang 9, nr 2 (mei), 5-9. [niet online beschikbaar]
www.utwente.nl/gw/co/Medewerkers/Wetenschappelijke%20staf/schildkampnl.doc/
.
Een ‘datateam’, wat is dat? Als ik het goed begrijp komt het neer op een kleine bende van docenten binnen een school, die volgens een draaiboek aan de slag gaan met specifieke problemen die binnen de school worden ervaren. De crux is dat het een onderzoekmatige cyclus is: probleem formuleren, veronderstellingen opperen over wat er aan de hand is (hypothesen over mogelijke oorzaken), beschikbare data gebruiken om iedere hypothese te toetsen (eventueel: nieuwe data verzamelen), enzovoort.
.
De ervaringen hiermee blijken volgens Schildkamp goed te zijn. Die datateams worden dan ook goed begeleid, en door de leiding gefaciliteerd.
.
Ik vind het prachtig. De methode blijkt namelijk een mooie corrigerende werking te hebben op langstaande opvattingen van leraren, die bij toetsing tegen de beschikbare data nogal eens het loodje leggen. Tot vreugde van iedereen, want een onhoudbare opvatting daar heeft niemand meer behoefte aan.
.
Had Hans Freudenthal deze mentaliteit maar gehad: om de data te laten spreken, in plaats van zelf te oreren . . . . .

1 Reactie

  1. Reactie die ik ontvang:
    Reactie die ik ontvang:
    .
    “Goede probleemanalyse en een degelijk aanpak. Als ze het op alle scholen zo doen, komen we verder.”

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.