HBO-master versus universitaire master (1e graads Scheikunde)

Hallo,

Wellicht dat iemand twee vragen voor me kan beantwoorden?

Ik ben ca. 8 jaar werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Ik ben bevoegd 2e graads docent scheikunde en heb tevens een HLO diploma.
Ik ben mijn mogelijkheden aan het verkennen voor het volgen van een eerstegraads opleiding voor het vak scheikunde. Uiteraard in deeltijd naast mijn werk.

Ik heb de volgende 2 opleidingen gevonden:

1) universitaire Master, U.T. te Enschede, duur ca. 3 jaar, 2 dagen per week+zelfstudie
2) HBO-master, Fontys te Tilburg, duur ca. 2 jaar, 1 middag+avond per week+zelfstudie

Ook na enig speurwerk op het internet heb ik niet meer gelijksoortige opleidingen kunnen vinden. Ook op de site van Windesheim (Zwolle) vond ik helaas niets.

Vraag 1) Kan iemand mij zeggen waar er nog meer HBO-masters gegeven worden?
Vraag 2) De universitaire Master in Enschede levert dezelfde eerstegraads bevoegdheid. Wat is de meerwaarde van een universitaire Master t.o.v. een HBO Master?

alvast vriendelijk bedankt voor je reactie,

M.B.Grootemaat

11 Reacties

 1. Weet je zeker dat die
  Weet je zeker dat die universitaire master een eerstegraads bevoegdheid oplevert? Het is niet vanzelfsprekend dat universitaire titels onderwijsbevoegdheden weergeven. Die hbo-masters leveren gegarandeerd een eerstegraads bevoegdheid. De universitaire master geeft je veel inhoudelijke kennis, meer dan de hbo-master. Als je vindt dat je genoeg vakinhoud hebt en als je snel je eerstegraads wilt halen, doe dan de hbo-master. Wil je daarna nog meer vakinhoud en wil je daarna wetenschap, dan kun je na je hbo-master altijd nog de universitaire master halen.

  • Masters
   Dat laatste, da’s mijn route (2e gr – 1e gr – MA).
   De universitaire 1e graads master is een Educatieve Master (MEd). Dat is ook wat de HBO-1e graads opleidingen aanbieden. En is dus geen MA, MSc etc.

   Persoonlijk moet ik zeggen dat de inhoudelijke verdieping van de MA t.o.v. mijn oude stijl 1e graad me toch tegenvalt. Of, misschien beter voor dit forum, dat de inhoudelijke kant van mijn oude stijl 1e graad bijzonder meevalt t.o.v. de universitaire MAster 😉

   Fontys in Tilburg (HBO) biedt ook in deeltijd een master scheikunde aan:
   www.fontys.nl/scheikunde.master.of.education.lerarenopleiding.66521.aspx?returnurl=%2fmasters.aspx&IdOpleiding=3374

   • Ik heb deze route gevolgd:
    Ik heb deze route gevolgd: 2e graad – HBO 1e graad (EHvA), ik wil misschien nog door met een wetenschappelijke master.

    Het voordeel van de HBO master vond ik dat het een sneller traject is, immers na het behalen van een wetenschappelijke master aan een Universiteit moet je óók nog je eerstegraadsbevoegdheid halen. In mijn geval scheelde dat zeker een jaar. De inhoudelijke kant van mijn opleiding was redelijk in orde.

    Persoonlijk zou ik het weer zo doen als ik nu gedaan heb. Je kunt met je eerstegraads bevoegdheid, behaald op het HBO, direct aan de slag en dan nog zien of je doorstudeert. Aangezien het behalen van de wetenschappelijke master dan niets extra meer oplevert (volgens mij was dit nog één van de voorstellen in het rapport Leerkracht, helaas niet overgenomen door de minister) is dat hobby/onbetaalde professionalisering. Je kunt dan lekker iets kiezen waar je interesse ligt. Ik denk er bijvoorbeeld over om nog theologie te gaan studeren, of mogelijk á la carte cursussen in Leiden te gaan doen.

    • 1e graads HBO
     Dat net gedaan wordt of 1e graads HBO gelijk is aan een academische master is mijns inziens een groot probleem. In mijn vak (wiskunde) komt een 1e graads HBO vakinhoudelijk zelfs lang niet aan het niveau van een academische bachelor.

     • geschiedenis
      Ik vind de _oude stijl_ 1e graad geschiedenis wat betreft inhoud en niveau niet echt afwijken of minder zwaar als ik die tegenover een huidige historische master (MA) zet. Wat ik tot nu toe, en ook als ik naar de inrichting van het programma kijk, als meest wezenlijke verschil ervaar is dat tegenover 2 blokken 1e graads stage (in mijn geval destijds het vak Militaire Geschiedenis op de KMA) een onderzoeksseminar (met archiefonderzoek) over 2 blokken staat. Verder in beide programma’s dezelfde onderdelen: 2 grote keuzevakken (zelfstandig in te vullen zonder colleges), 1 kleiner verplicht vak mèt colleges en een afstudeerscriptie over 2 blokken. Qua zwaarte (verplichte leeslast) komen beide opleidingen overeen en zijn goed vergelijkbaar. Het verschil zit ‘m dus echt in de beroepsvoorbereiding versus onderzoeks- en publicatievaardigheden.
      Die oude stijl hbo 1e graad zit zéker op het huidige universitaire masterniveau. Het was zelfs verplicht, als afgestudeerd drs, eerst nog 2e graads onderdelen te volgen voordat je aan de 1e graad mocht beginnen, mocht je deze instroomroute willen volgen.

      Of de huidige HBO 1e graads MEd óók de vergelijking met een universitaire MEd of algemene(re) MA kan doorstaan, durf ik niet te zeggen, omdat ik daar de inhoud niet van ken.

     • Re: geschiedenis
      We hebben deze discussie over het verschil tussen geschiedenis en wiskunde eerder gehad. Is ook een probleem: het grote verschil tussen de schoolvakken in wat de graden/diploma’s werkelijk betekenen.

 2. 3 : 1
  Jouw vraag kan ik helaas niet beantwoorden maar ik ben wel geschrokken van waar jijzelf wel het waarschijnlijke antwoord op weet.
  Het aantal contacturen op zichzelf bewijst natuurlijk niet dat de ene weg naar een bepaalde bevoegdheid zwaarder is dan de andere. Een studie met meer contacturen kan zelfs gemakkelijker zijn dan een studie met minder contacturen doordat bij eenzelfde hoeveelheid leerstof meer wordt uitgelegd. Ik kan me echter nauwelijks voorstellen dat een universiteit leerstof in kleinere stappen en met meer voorbeelden uitlegt als een HBO-instelling.
  Het aantal contacturen verhoudt zich zo te zien als 3 : 1 met de meeste uren bij de universitaire studie.
  Ik denk dat veel lezers van deze website willen weten hoe dat kan. Het zou fijn zijn als je deze vraag aan beide instituten zou willen
  voorleggen.
  Seger Weehuizen

 3. HBO-master versus universitaire master (1e graads Scheikunde)
  Hallo,

  Jou verhaal komt me erg bekend voor. Zelf ben ik ook een HLO’er met een tweedegraads bevoegdheid scheikunde en ik wil ook graag mijn eerste graads bevoegdheid halen. Ik heb ook een kort onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een eerstegraads scheikunde te halen.
  De feiten:
  Momenteel biedt alleen de Fontys in Tilburg een HBO-master aan voor scheikunde. De NHL (Leeuwarden) start binnenkort een behoefteonderzoek. Wanneer er belangstelling is voor een eerstegraads scheikunde opleiding in het Noorden willen ze die opstarten. Het duurt zeker nog 2 jaar voordat de opleiding start. Ik heb gehoord dat de Hogeschool Utrecht momenteel bezig is met de accreditatie van een eerstegraads scheikunde.

  Wanneer je je eerstegraads bevoegdheid wilt halen op een universiteit moet je een aantal deficiënties wegwerken, waarna je aan de master of education mag beginnen. Deze opleiding duurt 2 jaar (fulltime). Tijdens deze studie krijg je een aantal vakken die je ook al bij de 2e graads opleiding gehad hebt. Ik neem aan dat je er een vrijstelling voor kan krijgen. Zelf heb ik geïnformeerd bij de RUG en daar moet je, in de 2 jaar, een onderzoek doen (1/2 jaar, 30 credits). Nagenoeg onmogelijk dus. Voor wat betreft de scheikunde vakken, deze komen qua aantal credits overeen.
  De meerwaarde van een academische master is dat deze academisch is en dat je dan meegewerkt heb aan een onderzoek. Vaak heb je deze ervaring met je HLO ook wanneer je een tijd in een R&D omgeving gewerkt hebt.

  Bij de Master in Enschede hoef je geen onderzoek van 30 credits te doen (?)

  succes!

  Nomde

 4. Gemeenschappelijke vakinhoud van universitaire master scheikunde
  Eind 2007 hebben afgevaardigden van de zes Nederlandse universiteiten met een universitaire lerarenopleiding per schoolvak vastgesteld welke vakinhoud tijdens het universitaire masterprogramma verworven dient te worden voor een probleemloze toegang tot het eerstegraads leraarsberoep.

  De resultaten vind je in dit boekje: tinyurl.com/d8q7s4

  Opvallend vind ik de grote verschillen in explicietheid en gedetailleerdheid tussen de vakken. Echt jammer. Zo hebben de scheikundigen zich beperkt tot een vijftal globale aanduidingen: ‘anorganische chemie’, ‘organische chemie’ etc. (p. 28). Terwijl bijvoorbeeld biologen en natuurkundigen de gewenste domeinen en subdomeinen gedetailleerder beschreven (‘uitsluitingsprincipe van Pauli’, ‘Boltzmannverdeling’; ‘natuurbeheer’, ‘stofkringlopen’).

  Natuurlijk weet elke tweedegraads docent het een en ander van anorganische en organische chemie. Maar met dit boekje in de hand, althans voor het vak scheikunde, kan hij/zij dus niet voor zichzelf bepalen op welke deelgebieden bijscholing nodig is op universitair niveau.

  Ook Mark79 schreef al eens terecht dat dit boekje geen duidelijke niveauaanduidingen bevat, en te vaak globale indicaties van kennisdomeinen.

  Terwijl het boekje ook leidend hoort te zijn voor de HBO-masters. Een HBO-master zou immers qua *basis*kennis niet onder te doen voor een universitaire eerstegrader. De praktijk leert helaas anders.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.