Bedrijfskleding schoolpersoneel

Onze school (ROC) overweegt bedrijfskleding voor al het Office personeel. Dus al het personeel werkzaam bij de Receptie, Servicebalie, Winkel en Repro. Conciërgerie loopt natuurlijk al in bedrijfskleding.
Is dit voor een MBO-college trendy of juist niet van deze tijd?
Is dit een meerwaarde voor de herkenbaarheid en professionaliteit of doet het juist afbreuk aan de toegankelijkheid en informaliteit?
Ik wil graag zo veel mogelijk meningen verzamelen.

 

8 Reacties

 1. Beste missb,

  Beste missb,

   

  Ik heb hier wel een (stevig) antwoord op. Dat antwoord is niet tegen jou gericht, dus vat het ajb op als de hartekreet zoals dat bedoeld is.

  Je vraag ademt de geest van commerciële bedrijven, van management en marketingjargon en van onzinnige levensvragen over of we wel bij de tijd en professioneel zijn. Dat is best voor een bedrijf, al vermoed ik dat steeds meer mensen ziek worden van bedrijven die in die mode mee gaan en daarmee iedere menselijkheid verliezen, want het gaat niet meer om de mensen die de producten produceren, het gaat zelfs niet meer over de producten zelf, het gaat om de "merkbeleving". Maar, als een ondernemer vindt dat hij of zij zijn bedrijf op zo'n manier wil opzeten en profileren, ik vind het best. Kies hooguit voor een ander bedrijf als ik dat kan vinden.

  Van ousdsher zijn scholen, net als bijvoorbeeld ziekenhuizen of politieke partijen en spoorbedrijven organisaties met een ander doel dan winst maken en daarmee met een andere cultuur. Tenminste dat was zo tot de idioterie toe sloeg en leerlingen plots studenten of deelnemers danwel klanten werden genoemd, tot smart targets werden geïntroduceerd en tot alles en iedereen werd afgerekend op fundamenteel onzinnige indicatoren. 

  De school werd een bedrijf, de leerling een klant, de marketingafdeling ging bepalen waarover en hoe lesgegeven moest worden (product) en nu is er kennelijk een modepolitie die overweegt hoe de mutatie, beter de mutulatie van school tot plastic soep het beste aangekleed kan worden.

  Een school ademt, zonder dat in regels op te leggen, de sfeer van de mensen die er werken. Een mts autotechniek ruikt anders dan een meao of een verpleegopleiding. Als er goede docenten werken en die krijgen de vrijheid hun onderwijs te geven zoals dat in de bedrijfstak wenselijk is. De goede mensen geven door hun kennis, vaardigheden en gedrag het voorbeeld voor de leerlingen.

  Het hele idee om vanuit een bedrijfsmatig model te gaan bepalen welke kleding door wie gedragen zou moeten worden staat haaks op de schoolcultuur en past naadloos in een managementscultuur. Mijn vraag is: willen jullie school zijn of niet? Zo ja, verlos jezelf en ons dan van al dat managementsgelul en de uiterlijke leegheden. Zo nee, geef je Croho nummer terug en wordt b2b dienstverlener in welke variant dan ook. Alleen dan niet meer met overheidsgeld en niet meer met onze kinderen als halffabrikaten.

 2. Missb, ik ben het helemaal

  Missb, ik ben het helemaal eens met de bovenstaande reactie van 1_1_2010.

   

  Daarbij nog dit. Als je nu naar je school gaat om te werken, doe je dat nu in kleding die je zelf betaald hebt, neem ik aan. Misschien zit er een onkostenvergoeding in je salaris verwerkt, en anders lijkt het me lekker goedkoop voor je werkgever. Maar hoe zal dat met "bedrijfskleding" (het woord zegt het al) zijn? Moet je die opgelegde klederdracht wellicht als werknemer betalen terwijl je er niet om gevraagd hebt? Of betaalt de werkgever die en gaat het ten koste van andere uitgaven, zoals bijvoorbeeld aan het onderwijs? Beide alternatieven lijken me onwenselijk. Of vervalt die eventuele onkostenvergoeding bij je salaris? En moet je ook nog over straat in die "bedrijfs"-kleding, of kun je je op je werk omkleden?

   

  Goed trouwens, Missb, om wat meningen te verzamelen, en om dat op dit forum te doen. We denken graag mee!

   

 3. O ja, ik bedenk me nog dit:

  O ja, ik bedenk me nog dit: gaat de "bedrijfs"-leiding zelf ook in bedrijfskleding lopen? Dat zou namelijk aardig bijdragen aan de uniformiteit.

 4. Geheel eens met Em70 en 1-1

  Geheel eens met Em70 en 1-1-2010. Ik werk bij IVA Driebergen, een particuliere opleiding die zich richt op de zakelijke markt. Wij zijn derhalve een commercieel bedrijf dus als je érgens zoiets als een uniform zou kunnen verwachten is het wel hier. Nu vereisen wij van medewerkers en studenten wel een zakelijke kledingstijl. Maar ook bij ons is er beslist geen uniform voor wat ik voor het gemak maar de administratieve medewerkers zal noemen. De persoonlijke voorkeuren en stijlen maken het nou juist interessant.

  Waarschijnlijk is 'jouw' ROC aanzienlijk groter dan onze 900 studenten, dus enige herkenbaarheid van administratieve medewerkers kan wel handig zijn. Maar om nou naar uniforme bedrijfskleding te gaan ……. nee, liever niet.

 5. Ik ben, zoals  te verwachten,

  Ik ben, zoals  te verwachten, het vrijwel met jullie eens maar ik heb wel enige opmerkingen:

  “Maar, als een ondernemer vindt dat hij of zij zijn bedrijf op zo'n manier wil opzetten en profileren, ik vind het best. Kies hooguit voor een ander bedrijf als ik dat kan vinden” en “Zo nee, geef je Croho nummer terug en wordt b2b dienstverlener in welke variant dan ook. Alleen dan niet meer met overheidsgeld en niet meer met onze kinderen als halffabrikaten” brengt weer de vraag bij mij naar boven “Waarom loopt niemand warm voor het idee om een aanzet tot een parallelonderwijssysteem in het leven te roepen”. Om te bereiken dat zinssnede “als ik dat kan vinden” geschrapt kan worden! Te jubelen als een paar jaar later het moment gekomen is dat alle overheidssubsidies voor het oude onderwijssysteem naar het nieuwe overgeheveld worden?! Dat “als ik dat kan vinden” staat er bij 1_1_2010 zo terloops bij.

  In ziekenhuizen is vaak zo veel personeel dat niet iedereen iedereen kan kennen. En zeker patiënten weten  nauwelijks wie wie is en wie er in dienst van het ziekenhuis is. Maar daar volstaat een badge.

  De getransformeerde “autoschool” IVA valt onder de tucht van de markt en valt onder een lump-sum-achtige financiering. De school is helemaal vrij om voor grotere klassen, betere en dus duurdere leraren of statige nieuwbouw te kiezen. Ik wil niet zeggen dat behoud of afschaffing van lump-sum-financiering het door de overheid betaalde onderwijs beter of slechter maakt; alleen maar dat je daarvoor naar het totaalplaatje moet kijken. 

 6. Ik heb op een MBO-college

  Ik heb op een MBO-college niet vaak bedrijfskleding gezien.. Het gaat er inderdaad om dat je kan herkennen wie er bij het bedrijf werkt en wie niet. Waar ik werk hebben ze ook bedrijfskleding aangeschaft via www.berendsen.nl/bedrijfskleding-assortiment
  Ik moest er eerst wel erg aan wennen dat je je eigen kleding niet meer aan kon, maar ik ben inmiddels gewend en vind het nu wel makkelijk.
  Hebben ze het inmiddels bij jou doorgezet? Wat vind je er zelf van?
   

 7. Gaat dit nog over beter

  Gaat dit nog over beter onderwijs ? Of zijn het voetnoten in het Bon'se boek Navel Staren ? Bestaat er een (al dan niet vage) BON'se pre-occupatie, minstens in dit forum, met bedrijfs-uniformering  –  Gerard V zegt terecht van niet en ik hoop maar dat hij gelijk heeft.

  Maar toch ! Vrijheid van Onderwijs, is dat IVA's alom ? Ik zie die jonge "studenten" in hun ravenzwarte business- c.q. kantoor-pakken (de "zakelijke kledingstijl", cit. Marten Hoffmann) bij Albert Heyn in de pauzes van de school hun tijd en geld verdoen met koek, chips, energy drank, cola ; en ik neem voetstoots aan dat dat hapsnap voer past bij het studieuze imago van hun zakelijke kledij en dito besognes. Net als hun auto's later, wordt dat voer nu vakkundig verkocht door Albert Heyn, waar vakkenvullers (ook in uniforme kledij) dromen over hun nieuwe iPad, telefoon, vriendinnetje en pop-festival-avondje-uit.

  Misschien is de toekomst van de kledij industrie, net als van de automobiel verkoop, wel belangrijker dan zemelen over wiskunde didaktiek. Als dat zo is, stel ik voor hier een even diepgaande als principiele discussie te gaan voeren over de, ja, verplichte school unifomen van school-leerlingen, ja ook kleuters, in, zeg maar es, Brexit, France, Spanje, Singapore, Maleisie, China, Brazilie en Mexico. Naar getallen is die omzet, wiskundig gezien, vele malen groter dan de unifomering van ondewijs-docenten en concierges  –  vooral ook nog omdat die leerlingen ieder jaar nieuwe, grotere kleertjes behoeven, ze groeien hard – de ateliers in Bangladesh weten er alles van ; nog es wat anders dan groeiende auto-vekopen.      

 8.  

   

  Heel erg cynisch gefantaseerd:

  Management laat zich zelden op de werkvloer zien en realiseert zich plots dat ze geen idee hebben wie wie is als je door de school loopt. Het lijkt handig als je zonder zelf moeite te doen alles aan een kleurtje kan herkennen. Inhoudelijk/persoonlijk herkennen is er natuurlijk niet bij, maar dat is mogelijk ook niet gewenst.

  of

  Zit er diep achter misschien de behoefte om afstand te scheppen tussen personeel en leerlingen? Het enige motief dat ik hiervoor zou kunnen bedenken is dat management alles wat lijkt op toenadering maar niks vindt.

  of

  Management heeft op cursus geleerd over "professionele uitstraling" en ziet dit als laaghangend fruit. Ik heb hetzelfde indertijd zien geschieden met "outsourcing".

  Anekdote: Onze dikke deur was naar Amerika geweest op studiereis en had daar van outsourcing gehoord. Prompt moest er van alles ge-outsourced worden, want dat was allemaal veel goedkoper. De audio-visuele voorzieningen waren het eerst aan de beurt (= de klos). Probleem was wel dat op het moment dat je als gewone docent iemand extern wilde laten inhuren voor een simpele klus die voorheen binnen de school kon worden uitgevoerd, je voor je oren kreeg waar je het lef vandaan haalde om met dat soort dure voorstellen te komen; nul op het rekest dus. Het bleek dat outsourcing inderdaad veel goedkoper was, het werk werd gewoon niet meer gedaan.  

  Dit alles schrijf ik zomers luchtig gekleed.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.