Onvermogen

Met enige regelmaat ben ik de laatste tijd de term ‘bestuurlijk onvermogen” tegengekomen.

Het gaat dan meestal over falend overheidsbeleid van de laatste twintig jaar, zoals ten aanzien van de aardbevingsproblemen in Groningen, het verwaarlozen van defensie, de toeslagenaffaire, de fouten van de belastingdienst, de landbouwpolitiek, de opvang van asielzoekers – het houdt maar niet op.

Maar het meest langdurig en hardnekkig zijn de fouten bij het ministerie van Onderwijs. Het bestuurlijk onvermogen , of in ieder geval het bestuurlijk falen duurt daar al 50 jaar.

Een sprekend voorbeeld vind ik dit: In de ‘Gooi-en Eemlander” van 18 juni 1977 verklaarde de bekende onderwijsminister van Kemenade dat er geen reden meer was om ‘het huidige aanvangssalaris van docenten te handhaven omdat er zo’n ruim aanbod was’.

Ja, dat is nu wel anders! Al een paar jaar achtereen krijgen onderwijzers en leraren er geld bij, en waarom? Omdat er zo weinig mensen leraar willen worden!

En wat zei minister Deetman in 1986 ( in het blad van de Pedagogische Centra “Van Twaalf tot Zestien, december 1986) : “ Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd, ook door leraren: we moeten meer verdienen. Dan zeg ik nuchter, ik vind van niet. Degenen die wat lager op de salariële ladder staan hebben immers ook een behoorlijk inkomen nodig. Of niet soms? Dan wordt er wel gereageerd in de zin van: dan ga ik wel weg, naar het buitenland of naar het bedrijfsleven. Dat is dan het verhaal. Ik denk dan: als dat je uitgangspunt is, dan ga je maar. Het heeft alles te maken met de bereidheid je voor de samenleving in te zetten.”

Vooral die zalvende uitsmijter aan het eind is wel heel opmerkelijk.

Wat is er in die laatste 50 jaar gebeurd dan?  Meer en minder zou je kunnen zeggen. Meer en grotere scholen, maar in feite minder lessen. Meer diploma’s maar op basis van minder kennis. Meer macht en geld voor schoolbesturen maar steeds minder inspraak voor leraren. Meer voorlichters en adviseurs en onderwijskundigen, meer plannen maar minder degelijk onderwijs. Meer diploma’s maar minder goed opgeleide leraren.

Ook dit jaar zullen vele ouderwetse leraren met pensioen gaan of met langdurig ziekteverlof. Ze zullen vaak vervangen worden door veel minder goed opgeleide jongeren die ondanks de betere beloning het niet zullen volhouden. Als het anders is dan hoor ik het graag.

 

J.C. Traas

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter