Hans Hillen: “privatiseer het onderwijs”

Hansje pansje kevertje, die klom eens op een hek. Neer viel de regen, die spoelde alles weg. Op kwam de zon, die maakte alles droog.                                                                                                                                                                      In het FD van 7 juli beweert oud leraar en voormalig minister van Defensie, dat nade basisvorming het onderwijs maar aan de markt moet worden overgelaten. In het FD vraagt hij zich af:

Wat is er mis mee om onderwijs na de basisvorming over te laten aan de markt? Die vraag drijft de voormalige minister van Defensie en oud-leraar Hans Hillen. Het is volgens hem hoog tijd dat de omslag naar vraaggestuurd onderwijs nu echt gemaakt gaat worden.

4 Reacties

 1. Door wie wordt deze man (1947

  Door wie wordt deze man (1947) betaald? Waarom deze belangstelling ineens? (speculaties hierna)

   

  "voorzitter NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), vanaf september 2013" [hoofdfunctie; lijkt momenteel de enige functie van deze 68-jarige CDA-partijtijger; nee, ook: "voorzitter Raad van Toezicht zorginnovatienetwerk "Vita-Valley", vanaf december 2013" bij nevenfuncties]

  "groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard" [per jaar]

  "privaat onderwijs loopt voorop met kleinschalige, rijke leeromgevingen en flexibele leerwegen. Reactie NRTO op Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025"

   

  **

  Is hij goede vrienden met partijgenoot Wim van de Camp (1953; europarlementarier Europese Volkspartij dwz CDA; lid van de commissie voor internationale handel)?

   

  "Q: Ziet u vooral kansen of toch ook bedreigingen voor de leden van Neth-ER in de onderhandelingen over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP)?
  Ik zie vooral veel kansen: Amerikanen zijn weliswaar taaie onderhandelaars, maar vrijhandel tussen de VS en de EU is de enige weg vooruit."

  "Heeft veelvuldig aangegeven dat het lidmaatschap van de EU Nederland veel meer oplevert dan dat het kost, en dat de vervelende kanten van Europa daar niet tegen opwegen." (zie 'Activiteiten' bij hyperlink)

  [Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel met als doel het beleidsvormingsproces in Europa door dit kennisveld op een adequate wijze te beïnvloeden en zo optimaal gebruik te kunnen maken van wat Europa aan Nederland te bieden heeft.]

   

  Conclusie (indien juist): zo rolt de democratie in Nederland.

 2. Ik wil even vergeten dat

  Ik wil even vergeten dat Onderwijsland geplaagd wordt door roedels wolven die flinke stukken vlees willen loshapen uit het varken geld voor onderwijs dat de post onderwijs van onze schatkist uitmaakt. Homo homine lupus.

  Ik ben nu uit mijn leeftijd van schoolgaande kinderen maar verplaats mij even in de rol van hoogopgeleide ouder die bepaalde ideeën heeft over de beste scholing van zijn kindern op middelbare-school-leeftijd.

  Voor die kinderen wil ik een intellectueel-akademische ambiance met o.a. vanaaf de eerste klas VWO les in echte wiskunde.Ook ou ik willen dat het vreemde-talen-onderwijs minder praktisch gericht is. Wat zou er heerlijker zijn dan dat ik een school kan uitzoeken die zo veel mogelijk overeenkomt met mijn ideaalbeeld of die met een aantal andere mensen zou kunnen oprichten? De staat zou mij dan wel per kind jaarlijks hetzelfde bedrag voor onderwijs moeten geven dat hij nu kwijt zou zijn als mijn kind van het huidige aanbod gebruik zou maken. De Amsterdamse loting voor scholen van secundair onderwijs en het heilig verklaren van het advies van de basisschool m.b.t. het vervolgonderwijss versterken het verlangen daarnaar. Als commercieel ingestelde mensen aan mijn behoeften m.b.t. de scholing van de kinderen mij meer tegemoet zouden komen dan de overheid nu doet binnen het huidige systeem van gesubsidieed onderwijs doet zie ik dat (voor mijn kinderen en mij) als een vooruitgang.

 3. Vandaag vraagt

  Vandaag vraagt schooldirecteur Eric van 't Zelfde op de voorkant van de Volkskrant aandacht voor het chronisch geldtekort waarmee scholen te maken hebben. Hij beweert dat goed onderwijs bijna alleen tot stand kan komen door véél vrijwilligerswerk van de docenten.  Een goeie staking zou niet misstaan, beweert hij.

  Lees het voorpagina-artikel en het interview zelf!

   

Reacties zijn gesloten.