Zo kan het ook.

Zo kan het ook.

Zo een vijftien jaar geleden deed ik in de hoedanigheid van middenmanager iets onduidelijks in het voortgezet onderwijs en werd dan ook prompt gevraagd om mijn kennis en kunde aan te wenden in een brainstormsessie met de raad van bestuur en andere middenmanagers omtrent het bouwen van een nieuwe school. Al snel werd mij duidelijk dat we gevraagd werden om mee te denken het financieringstekort voor die nieuwe school op creatieve wijze op te lossen. Na een uurtje of twee oeverloos gepraat legde de financiële man zijn plan op tafel. Afschaffen van de bapo, opzeggen van tijdelijke contracten en de opengevallen taken verdisconteren in het taakbeleid van de vaste aanstellingen. Aangezien er ook op de kleintjes werd gelet was ook het afschaffen van de gratis koffie als algemeen besparende maatregel niet te versmaden. Hiermee zou het budgetkort zijn opgelost en er zou zelfs nog een beetje overblijven voor een nieuwe inventaris van de bestuurskamer. De bestuursvoorzitter knikte instemmend en mompelde. Ja, zo kan het ook.

En dat moeten ongeveer de woorden zijn geweest van de bestuursvoorzitter van het ROC leiden toen de vastgoedmakelaar hem voorrekende dat het verkopen van zijn nieuwe onder architectuur gebouwde school om het daarna terug te huren tegen een vriendschappelijke huurpenning van een paar miljoentjes per jaar, een uitermate gunstige deal was. Alhoewel ik denk dat de door de bank aangeboden en uiterst winstgevende renteswaps toch de doorslag hebben gegeven voor de naïeve en amateuristische ( niet mijn woorden) bestuursvoorzitter. Immers, zo kon het toch ook.  

Zo kan het ook, moet de positieve dingen in het huidige onderwijs voor het voetlicht brengen. Geen gemakkelijke opdracht als je bedenkt dat onze minister tegen wil en dank het stukje onderwijs in haar portefeuille ziet als een niet wel gekomen aanhangseltje bij de portefeuille cultuur en het onderwijs wat haar betreft even goed, zo niet beter, door het bedrijfsleven verzorgd kan worden. In deze wordt zij geflankeerd door een staatsecretaris die luchtfietsen ziet als een Olympische sport getuige zijn onderwijsvisie voor het jaar 2032.

Zo kan het ook, moet de aanleiding zijn geweest voor de miljoenen die verdwijnen en niemand weet waarheen, de failliete scholen, wetenschapsfraude, een puinhoop die ‘passend onderwijs’ heet en gebouwd is op de ruïne van ‘weer samen naar school’, de schrijnende verhalen over weggepeste bevoegde docenten die zogenaamd niet voldoen aan de uit de duim gezogen competenties, een examenfraude die zijn weerga niet kent, lerarenopleiding waarbij geen sprake meer is van opleiden maar van een bureaucratische mallemolen van verslagen, competentie-afvink lijsten, feedback- en zelfreflectie formulieren.

Een basisonderwijs waar de werkdruk per dag toeneemt, een voortgezet onderwijs waar onbevoegd en kont likken meer waarde in zich draagt dan bevoegd en kritisch, een middelbaar beroepsonderwijs dat zijn laatste loodjes  in de handen van het bedrijfsleven legt, een HBO dat geen uitzicht meer geeft op een baan wegens vakkundig incompetent en een universiteit die zich meer en meer ontpopt als een politiek correcte grootgraaier dat bij elk akkefietje zich wendt tot de bevriende rechter. Raar maar waar huidige maagdenhuisbestormers worden door voormalige maagdenhuisbezetters vermanend toegesproken. Zoek maar eens iets positiefs in dat zo kan het ook geweld, want dan heb ik het nog niet gehad over het debacle van de ‘flexibele school’, het geneuzel van Maurice statistiek met zijn i-padjes school, het opdoeken van het speciaal onderwijs en het ontbreken van basale reken-lees en schrijf vaardigheden bij onze jeugd.

En tegenwoordig moet ook iedereen een mening hebben over hoe het verder moet met het onderwijs in Nederland. Het enige positieve dat ik daar kan bij ontdekken is dat we tot op heden gespaard gebleven zijn van de scherpe mening van Peter R de Vries.

Maar vandaag moet onder de noemer ‘zo kan het ook’ het glas half vol zijn, en warempel in de afgelopen twee weken ben ik daar een stuk positiever tegenaan gaan kijken en dit dank zij die schijnbaar luie en altijd zuipende studenten voor wie de woorden democratie, inspraak, wetenschap en onderzoek harder klinken dan de holle vaten waaruit bestuurders hun woorden tappen. Een bezetting van het maagdenhuis en een studentenrevolte, die naar laten we hopen de vergelijking met die van 69 kan doorstaan, zou onder de noemer ‘zo kan het ook’ misschien wel de aanleiding kunnen zijn tot niet alleen een nieuwe universiteit maar algemener tot Beter Onderwijs in Nederland.  

 

Jesse Jeronimoon

 

3 Reacties

  1. Ik heb vaak gedacht dat

    Ik heb vaak gedacht dat Jeronimoon een beetje overdreef vanwege effectbejag of literaire vrijheden. Maar keer op keer blijkt na enkele jaren dat de man inderdaad de vinger op de zere plek had gelegd. Jeronimoom is zijn tijd vooruit. Dat fundamentele waarheden worden gezien door 'werkers op de vloer' maar niet door talloze theoretische beleidsmakers, moet iedereen aan het denken zetten. De vloer weet wat er dagelijks aan de hand is; de rest zweeft en zwijmelt in ijle sferen boordevol eigendunk en vage theorie.

  2. Eigenlijk had en heeft JJ

    Eigenlijk had en heeft JJ altijd gelijk, wat die ex-BONNERS ook mogen denken.

Reacties zijn gesloten.