Vakwerk

 

Publiciteitsmateriaal
 

Voor reacties en suggesties kunt u contact opnemen met de redactie.

1 Reactie

 1. Terug naar driedeling
  Ik verdenk voorstanders van comprehensief secundair onderwijs van onoprechtheid als ze dat verdedigen met het argument dat anders talent verloren gaat. Maar misschien ben ik wel psychisch gedeformeerd door alles wat in Venlo met het SO gebeurd is. D. Woudhuysen lijkt echt niet een poging aan het doen te zijn om ter wille van sociale gelijkheid het gemiddelde niveau omlaag te halen. Maar hij is wel aan het polderen met comprehensief en gedifferentieerd.
  Als je in de bovenbouw vakken op HAVO- en VWO-niveau wil aanbieden zul je in de onderbouw de leerstof op HAVO-niveau, dus minder abstract en theoretisch, moeten aanbieden. Die eerste 3 leerjaren van de onderbouw worden dan door leerlingen met VWO-potentie niet efficiënt gebruikt. Vooral voor de Gymnasia is dat een ramp.
  Men gaf kortgeleden nog hoog op van integratie van vakken. Dat is flauwekul maar er bestaat wel afhankelijkheid van de vakken. Het mag bij voorbeeld niet zo worden dat het level A van natuurkunde moet worden afgestemd op het level O van wiskunde. De aanduiding “tertiair onderwijs” voor HBO en universiteit mag niet inhouden dat de universiteiten zich dan maar aan het niveau van het HBO moeten aanpassen.
  De HAVO heeft nu een lager niveau dan de vroegere MULO en kan dus het beste met de MAVO gecombineerd worden. De betekenis van theoretisch is helemaal uitgekleed.
  Er bestaan tegenwoordig tests waarmee goed vastgesteld kan worden of een leerling wel of niet VWO-potentie (aanleg!!) heeft. De leerlingen die die hebben moeten van het begin af aan echt VWO-onderwijs kunnen volgen. Wanneer daarvoor kennis of vaardigheid ontbreekt moeten zij naar een voorbereidingsklas kunnen gaan. Via andere speciale klassen moeten ook andere omwegen worden opengehouden
  Seger Weehuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.