Rechtspositie OR-leden onder vuur!

Kritische leraren worden ontslagen, de rechtspositie van OR-leden is in gevaar. In het middelbaar beroepsonderwijs is sprake van een ernstige crisis.

“Het wetsartikel over majesteitsschennis is afgeschaft maar sommige besturen voelen zich majesteit”, volgens Rob Nederkoorn, voorzitter van het Platform Medezeggenschap MBO. Met een korte schets over de zwakke rechtspositie van OR-leden gekleurd met een eigen ervaring en citerend uit zijn artikel “Gedragscode dringende noodzaak” (27-11-2020 UNIENFTO) vervolgt hij met; “kort na de publicatie van dit artikel op de website van het platform ontving ik een aangetekende brief van het CvB van een ROC met de eis, dit artikel terug te trekken en van de website te verwijderen.  Men meende in het artikel  een affaire te herkennen die daar speelde. Niets was minder waar.  Van Paula van Manen had ik toen nog nooit gehoord”.

Verder wijst Rob Nederkoorn er op, dat een ondernemingsraad altijd aan de verliezende hand lijkt, omdat een OR minder macht heeft dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer en niet kan beschikken over een apparaat aan medewerkers zoals een college van bestuur. “De afhankelijke positie die elk OR-lid heeft ten opzichte van zijn werkgever maakt het voor een OR-lid moeilijk om zich nadrukkelijk kritisch uit te laten over het beleid of beleidsvoornemens”.

“Niet alleen journalisten, maar ook docenten moeten hun werk kunnen blijven doen volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens”, zo stelt Wouter Pors als hij het heeft over de verslechterde rechtspositie van de ondernemingsraad, de rode lijn in zijn verhaal. Wouter is de advocaat van Paula van Manen. Paula werd, omdat ze een kritisch boek over het gepersonaliseerd onderwijs publiceerde, ondanks haar OR-lidmaatschap toch ontslagen. Paula had vooraf aangekondigd dit boek, ‘Wanneer krijgen we weer les’, te schrijven. Vooraf aankondigen of toestemming vragen om een boek te schrijven is  wettelijk niet vereist. “Zowel kantonrechter als rechtbank schoven dit allemaal opzij en gingen uit van ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’. Deze gerechtelijke uitspraak betekent een ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting. Als je je als docent kritisch uitlaat loop je kans om ontslagen te worden. Verder ondermijnt dit arrest ook de ontslagbescherming van de leden van de ondernemingsraad. We gaan in beroep bij de Hoge Raad en als we daar geen gelijk krijgen gaan we naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Dit hof neemt de schending van de vrijheid van meningsuiting hoog op. Het Europese Hof is altijd al van mening geweest dat journalisten, schrijvers en ook docenten hun werk moeten kunnen blijven doen”, aldus een strijdbare Wouter Pors.

(bron: Toon Rekkers, Tweedaagse Platform Medezeggenschap MBO)

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter