Ruim baan voor de ondergang van het mbo

Met het advies “Ruim baan voor de leraar” heeft de Onderwijsraad de weg vrijgemaakt voor de eenvormigheid van het onderwijs. Volgens dit advies is het mbo precies hetzelfde is als voortgezet onderwijs en basisonderwijs. En, dat dat je dus alle aanstormende leraren een en het hetzelfde basispakket aan kan bieden in hun opleiding. Daarna kan er nog wat worden gespecificeerd (differentiëren) naar de leeftijd van leerlingen. Verder lijkt het alsof de Onderwijsraad van mening is dat de de leerlingen in de leeftijd 12 -18 in hun leergedrag in iedere onderwijssector hetzelfde zijn. Het begrip mbo komt een enkele keer ter sprake en dan meestal als (v)mbo. Bovendien kunnen in de ogen van de Onderwijsraad leraren overal bevoegd en bekwaam worden ingezet. Zo moet een leraar rekenen bij wijze van spreken ook het vak lassen kunnen doceren. Het lijkt er op dat de aandacht in dit advies vooral vanuit het voortgezet onderwijsgedachtegoed bekeken is. De Onderwijsraad staat hierin niet alleen. Deze tunnelvisie is inmiddels zo manifest in politiek Den Haag dat het mbo het onderspit delft. In plaats van ruim baan voor de leraar is er in dit advies eerder sprake van ruim baan voor de ondergang van het mbo.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter