Bèta

*Overige ‘Uitspraken-rekenen’ blogs*

_____________________________________________________

Bèta

_________________________________________________________

Natuurkunde

 

Natuurkunde zonder formules en berekeningen. Het ‘SOUL-project Natuurkunde’, uitgevoerd tijdens ‘Expeditie durven delen doen’ van het Innovatieproject, staat voor Samenwerken, Onderzoeken, Uitleggen en Leren. SOUL behandelt natuurkunde op een manier die leerlingen aanspreekt. De leerlingen zoeken verklaringen voor verschijnselen zonder gebruik te maken van formules en berekeningen. Leerlingen leggen elkaar hun overwegingen uit, en dat blijkt voor alle groepsleden een zeer effectieve manier van leren te zijn. Dat het SOUL-project effectief is, blijkt wel uit de cijfers: ruim 20% meer leerlingen hebben gekozen voor een N-profiel, waarvan evenveel jongens als meisjes.
VO-raad

Waarom zou een vmbo’er met bètatalent niet natuurkunde op havo-niveau kunnen doen?
Sander Dekker (destijds Staatssecretaris van Onderwijs)

 

Kritiek

‘Waarom kan een vmbo-er met bèta-talent niet natuurkunde op havo-niveau doen?’ Staatssecretaris Dekker denkt dat het mogelijk zou zijn dat er massa’s vmbo-ers met een wiskundeknobbel rondlopen.
Dirk-Jan van Baar, historicus

Natuurkunde is tegenwoordig ook een vak dat het niveau bereikt heeft van ‘als het valt, dan gaat het naar beneden’. Maar wanneer gaan we weer echt mechanica doen en rekenen aan natuurkunde?
Swier Garst, docent wiskunde

 

Vincent Icke (Hoogleraar Sterrenkunde)

 • De natuurkunde is versnipperd tot een vormloze wolk van weetjes en invulvakjes. Alles in dienst van politieke wensenlijstjes, die pestilentie van oppervlakkige en opportunistische maatschappelijkheid. Geneuzel over ‘groene’ energie, waardoor de echte fysica van energie in het gedrang komt.
 • In onze faculteit besteden wij al jaren een fors deel van het onderwijs aan het aanleren van zaken die studenten allang hadden moeten weten en kunnen.
 • Ik sta hier nu wel te mopperen over de producten van het middelbaar onderwijs die ik als docent aan een universiteit voor mij krijg, maar er wordt natuurlijk aan het programma van de middelbare scholen wel gesleuteld. De meest recente vorm heet NiNa (Nieuwe Natuurkunde). NI staat voor nieuw. Noem het maar nieuw en dan tuinen de mensen er wel in. NA staat voor natuurkunde, dat komt altijd een beetje na op school. Nieuwe Natuurkunde? NINA zou nu juist oude natuurkunde moeten zijn. Nieuwe natuurkunde, dat is supergeleiding bij hoge temperaturen, de substructuur van quarks, de fysica van de donkere materie. Op ieder moment in de geschiedenis is ‘nieuwe natuurkunde’ per definitie nog te moeilijk voor de knapste koppen van onze hele planeet.
 • De NiNa-commissie schrijft: ‘We mogen vaststellen, dat modernisering van het onderwijs niet hoeft te betekenen dat klassieke onderwerpen geschrapt worden ten gunste van onderwerpen van het front van de wetenschap’. Maar het probleem is nu juist dat alle wetenschap eruit wordt gewerkt, ja zelfs alle feiten het moeten afleggen tegen meningen. Dat meningen volgens deze officiële aanbevelingen belangrijker zijn dan feiten wordt als volgt in bedekte termen omschreven: ‘De commissie steunt de internationaal merkbare tendens, om in de lagere klassen het onderwijs langer in de kwalitatieve sfeer te houden’. En dan ‘het front van de wetenschap’, laat me niet lachen: zeker in een omgeving waar je met een lantarentje moet zoeken naar mensen die de elementaire methoden en resultaten van de quantummechanica kunnen uitleggen.

 

Gerard ‘T Hooft (Hoogleraar natuurkunde. Nobelprijswinnaar)

 • Het vwo eindexamen natuurkunde geeft een verontrustend beeld van het natuurkunde-onderwijs in Nederland. De examenmakers stopten allerlei alledaagse situaties in de opgaven die de toepasbaarheid van natuurkunde moeten illustreren.
 • Deze ‘realistische natuurkunde’, die ingewikkelde zaken uitlegt aan de hand van fietsbanden, remwegen en ozonlagen, is krampachtig en simplistisch. De methode gaat voorbij aan de puur natuurkundige redeneertrant. Leerlingen krijgen nogal elementaire en weinig boeiende natuurkunde voorgeschoteld.
 • Het verbaast ons niet dat zo weinig leerlingen na het vwo voor een studie natuurkunde kiezen. Het wiskunde B-examen Havo strooit leerlingen zand in de ogen en verkwanselt het absolute karakter van het vak. Wiskunde B VWO doet geen enkel beroep op de creativiteit van de examenkandidaten.

___________________________________________________

Techniek

Voor de toekomstige ingenieurs is niet de kennis onderscheidend, maar de creativiteit.”
Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad

Het College van Bestuur van ROC Friese Poort bood mij een managementfunctie aan bij Techniek. Ik ben absoluut a-technisch. Dit overkwam me gewoon, geweldig toch? Je moet immers managen en dat je niets van techniek weet, is eigenlijk wel prettig.”
Tineke Land (Manager Techniek bij ROC Friese Poort)

Vorig jaar bleek uit een rapport dat Nederlandse jongeren tot de absolute wereldtop behoren voor wat betreft probleemoplossend vermogen. Ik zag het zelf, bij de internationale vakwedstrijd World Skills. 3 Nederlandse jongens deden als team mee aan de wedstrijd ‘Manufacturing Team Challenge’. Ze moesten een recyclemachine voor blikjes en flesjes bouwen en wonnen een bronzen medaille.”
Jet Bussemaker, als Minister van Onderwijs

Om meer jongeren te inspireren om te kiezen voor betatechniek is inzicht nodig in wat hen drijft. Het Platform Beta Techniek gaf Motivaction en YoungWorks de opdracht hier een praktisch toepasbaar model voor te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in BetaMentality: een indeling van jongeren tussen 14 en 18 jaar op basis van waarden (YoungMentality) en hun houding ten opzichte van de exacte wereld. Zo vonden we bijvoorbeeld de Concrete Beta’s en de Carrière Beta’s. Met BetaMentality hebben scholen en opleidingsinstituten een instrument in handen waarmee zij in kaart kunnen brengen welke BetaMentality’s er al rondlopen, hoe ook andere BetaMentality’s geworven kunnen worden en hoe het onderwijs aantrekkelijker kan worden gemaakt om deze groepen te (blijven) boeien.”
Platorm Beta Techniek

 

Maria van der Hoeven (Minister van onderwijs)

Als Minister van onderwijs:

 • En dan bespeur ik nog wel eens in de exacte wereld een soort cultuur van trots op de moeilijkheidsgraad van het vak.
 • Exacte vakken moeten niet moeilijker worden voorgesteld dan ze zijn.
 • Niet alleen de bètavakken moeten zich vernieuwen, maar ook de bètastudies. Het hoger onderwijs in de bèta-studies moet leren dat een universitaire studie niet alleen bedoeld is voor de aankomende genieën.
 • Zo vroeg mogelijk beginnen met realistisch rekenen, mét aansprekende en uitdagende techniekproeven, kan uiteindelijk bijdragen aan het oplossen van het tekort aan technici in de maatschappij.
 • Goed wiskundeonderwijs heeft niets te maken met het aantal wiskunde-uren. Óók in wiskunde kunnen méér werkvormen worden toegepast dan alléén de één op één relatie tussen leraar en leerling die steeds méér uren vraagt.
 • Wiskunde wordt leuker en aantrekkelijker, als je het vak kleiner en makkelijker maakt.
 • Ik vind dat het hoge aantal uren wiskunde en natuurkunde dat nu nog in het profiel Natuur en Techniek zit, niet het juiste antwoord is op het tekort aan bèta’s.

 

Rolf Schreuder (Communicatiemanager Platform Bèta Techniek. Projectleider BètaMentality)

 • We kijken in de hoofden van jongeren. We moeten leren het juiste verhaal op de juiste manier te vertellen.
 • Het bèta-onderwijs moet worden vernieuwd. Voor het hoger beroepsonderwijs geldt hetzelfde. Maar ook de bètavakken in het voortgezet onderwijs moeten op de schop.

 

Een Technasium is een middelbare school met extra aandacht voor techniek. Het Platform Bèta Techiek ondersteunt het Technasium. Op het Technasium krijgen leerlingen twee nieuwe (examen)vakken: Onderzoek en Ontwerpen.

Judith Lechner (Directrice Expertisecentrum Technasium)

[Technasium]

 • Het Technasium daagt de vwo-leerling uit met echte, authentieke opdrachten. Er wordt daadwerkelijk gebruik gemaakt van de adviezen van de leerlingen.
 • Middelbare scholieren denken dat ict te moeilijk is. Je moet middelbare scholieren laten zien dat het niet moeilijk is en dat kan met een praktijkopdracht.
 • Uitgevoerde opdrachten:
  • De leerlingen werken als milieukundig adviseur in opdracht van de wethouder van Haren aan een Milieu Effect Reportage voor een groengebied bij Haren waar voor de toekomst woningen gepland zijn.
  • In het UMC Groningen is bij een aantal patiënten een bacterie waargenomen. Als arts-microbioloog doen de leerlingen onderzoek naar de bacterie en ze stellen een preventieplan op.
  • In opdracht van Prolyte maken leerlingen als werktuigbouwkundig ingenieur een ontwerp van een opvouwbare vierkante klaptruss, die gemakkelijk getransporteerd kan worden.
  • Oving architekten BV laat zijn jongste architecten een ontwerp maken waarmee zijn bureau zich kan presenteren bij een wedstrijd voor duurzaam bouwen in een nieuw te ontwikkelen gebied.
  • Avebe wil zijn productiemethoden efficiënter maken. Dit proces begint met het reinigen van de aardappels. De scheiding van vuil van aardappels levert problemen op en de directie wil dit verbeteren. Als procestechnoloog stellen de leerlingen een advies op.

 

Kritiek

Is het een gewaagde veronderstelling dat het technische HBO-onderwijs over een aantal jaren op een soortgelijke wijze media-aandacht krijgt als de PABO’s op dit moment? Persoonlijk vind ik van niet.”
Bert Rajh, Directeur Fontys Hogeschool Informatica en Elektrotechniek

De meest simpele rekensommen worden omgebouwd tot wollig geklets. Techniek en wetenschap wordt op een manier uitgelegd dat de grootste domoor het moet begrijpen terwijl, wanneer je het even door hebt, techniek doodsimpel is.”
Jan Roobeek (Organisator van Eureka, dat jongeren moet interesseren voor een technische studie)

 

Jan Blokker jr. (Hij was directeur van de OSG West-Friesland in Hoorn)

 • Het technasium. Wat kan dat betekenen? Uit het rapport van het CPB blijkt dat het gaat om scholen die een nieuw vak aanbieden in de onderbouw: Onderzoeken en Ontwerpen (0+0). ‘Leerlingen krijgen onderzoeks- of ontwerpopdrachten. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf de theoretische kennis verzamelen om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Leraren in de bètavakken worden geacht enige afstand te nemen van hun vak en vervullen vooral een rol als begeleider’. Het technasium is een zeepbel van pretenties. Er lijkt een verband met het gymnasium, maar die opleiding biedt een samenhangend geheel van kennis; mathematica en fysica horen daar gewoon bij. Het technasium voegt daaraan niets toe, behalve docenten die worden geacht enige afstand te nemen van hun eigen vak en een nieuwe afkorting ( 0+0). En vakken met een afkorting daarvan hebben we er al meer dan genoeg.

_______________________________________________________

Evolutie

Ik zelf geloof evenmin in ‘toeval’. De evolutietheorie is niet compleet. Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan intelligent design uiteindelijk misschien zelfs wel worden toegepast op scholen en in lessen.”
Maria van der Hoeven (destijds minister van Onderwijs 2002-2007)

In de kerndoelen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is geen expliciete verwijzing opgenomen naar de evolutietheorie. Scholen kunnen ook aandacht besteden aan andere opvattingen; de kerndoelen zijn er mede op gericht de leerlingen een kritische houding aan te leren.
Sharon Dijksma (destijds Staatssecretaris van onderwijs)

Scholen moeten naast de evolutietheorie van Darwin ook het scheppingsverhaal onderwijzen. Dat is een boodschap aan zowel het christelijke als aan het openbare onderwijs. Er moet breder geïnformeerd worden. Er zijn meer opvattingen over het begin van deze aarde dan alleen maar die ene die nu toevallig zwart op wit in de lesboeken wordt afgedrukt.”
Arie Slob (destijds Tweede-kamerlid voor de CU)

De suggestie dat de evolutietheorie verplicht zou worden gesteld neigt naar staatspedagogiek, iets waar niemand op zit te wachten.”
Bert Kalkman, Lector ‘Exemplarisch onderwijs’ aan Driestar Hogeschool. Hij studeerde Onderwijskunde

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie