verzuimregistratiefraude

verzuimregistratiefraude

Weer een leuk woord voor het scrabble bord: verzuimregistratiefraude. Waarom is het regisreren van verzuim toch een probleem?

De combinatie van tentamenfraude en verzuimregistratiefraude maakt deze situatie byzonder. Door de huidige manier van registreren ontstaat een scherper beeld over verzuim. Dit komt o.a. door het koppelen van bestanden. Aan het registratiesysteem zit een verzuimprocedure gekoppeld. U voelt hem al aankomen. Scholen  zijn verplicht verzuim te melden van leerlingen tot 23 jaar. Na 16 uur ongeoorloofd verzuim moet men dit melden bij DUO. Het lijkt mij dat bij DUO bekend is hoeveel aan en afwezigheid er speelt bij de MBO scholen. Symptoon aan deze situatie zijn de schaars gevulde klassen. En dat beste lezers, weten we eigenlijk al heel erg lang. Kortom, de keizer heeft geen kleren aan. Ooit gehoord van verzuimprocedures? Nee, lees dan verder. Wel dan niet dan, op zijn Rotterdams gezegd.

Soms heb je geen zin en dan is ziekmelden een goede oplossing, toch? Dit heet geoorloofd verzuim. Moet u eens vragen aan een onderwijsinstelling hoeveel ziekmeldingen zij jaarlijks te verwerken krijgen. Het beeld wat de overheid geeft over het verzuim is vertekend. Pijnlijk genoeg vallen leerlingen uit bij het aanpakken van het verzuim. Dat heet voortijdig schoolverlaten. Wat doet een school eraan om die leerling binnenboord te houden. Zo ontstaat de bureaucratie bij het vastleggen van de ondernomen acties. Uitschrijven mag niet bij leerplichtige leerlingen. Bij jongeren tussen de 18 en 23 jaar krijgt de school te maken met de jongerencoaches. Een school doorloopt een verzuimprocedure gekoppeld aan de leerplichtwet. Verdorie, dit zijn juridische procedures. Een stap vergeten en de mentor kan weer opnieuw beginnen met zijn verzuimprocedure. Het aanpakken van het verzuim is een ware kwelling. De komende gaan we hier meer over horen.

5 Reacties

 1. Rijnmond TV, 2 juni
  Zadkine: Soms zitten er maar drie leerlingen in de klas
  Het is een drama, man Soms heb je leerkrachten, die niet aanwezig zijn. En vanmorgen zaten we met zijn drieën in de klas. Dat zouden er zeker twintig moeten zijn. Veel leerlingen van ROC zadkine in Rotterdam Akexander zijn niet op de hoogte van de fraude, die op hun school zou zijn gepleegd.
  Ze weten niet dat twee docenten en een teamleider geschorst zijn omdat ze ervan werden verdacht leerlingen te hebben geholpen bij hun officiële tentamens.
  Sommigen doen anoniem hun verhaal zoals een aantal leerlingen uit de bewuste tentamenklas. Ook van ons zijn een of meer tentamens afgekeurd maar we weten niet waarom Wij hebben echt niet gefraudeerd.
  Verder beklagen de leerlingen zich over de hoge mate van uitval van leerkrachten. “Dan sta je hier ’s morgens vroeg weer voor niets”.
  Twee jongens uit het eerste dus voorlaatste jaar van de tweejarige opleiding logistiek zijn stellig. Te veel leerkrachten maar ook te veel leerlingen zijn afwezig. Soms zitten er maar drie of vier leerlingen in de klas terwijl er twintig of meer zouden moeten zijn. Veel leerlingen zijn totaal niet gemotiveerd. “ Is het vandaag lekker weer? Dan blijven ze gewoon thuis.
  Dat het erop lijkt dat het juist die niet gemotiveerde leerlingen zijn die nu door middel van fraude een beter cijfer voor hun tentamens hebben gehaald, vinden de twee jongens “kut, echt kut”.
  Dat betekent dat leerlingen, die wel hun best hebben gedaan nu worden benadeeld “Ik wil hier echt mijn diploma halen, heb ook goede cijfers. Maar door die fraude wordt de school gesloopt. Nee man, dat wil ik niet”.
  De gemeente Rotterdam gaat onderzoek doen naar de onregelmatigheden rond de aanwezigheidsadministratie.

 2. Ik sta verbaasd over de hardnekkigheid waarmee de overheid leerlingen die geen zin in onderwijs hebben en daardoor vaak lessen verzieken op gewone scholen wil houden. De kinderen die wel willen leren en zich coöperatief opstellen hebben m.i. recht op goed onderwijs en daar hoort bij dat kinderen die dat frustreren uit de klas verwijderd moeten worden. Het recht op goed onderwijs van leerwillige kinderen gaat toch zeker voor de leerplicht die door de overheid coût que coûte bij niet-coöpoeratieve leerlingen wil afdwingen wordt opgelegd? Tuchtscholen zijn natuurlijk duur maar wat kost alsmaar soesah in een klas aan onderwijsefficency? Geef desnoods klassen met leerwillige leerlingen minder lesuren en gebruik het daardoor uitgespaarde geld om de onderwijsverziekers naar de tuchtschool te sturen. Onderwijs wordt zo waarschijnlijk beter, rechtvaardiger en goedkoper.

 3. Zolang de politiek verzuimregistratiefraude en tentamefraude verkoopt aan het publiek als een incident waar we van moeten leren, blijft de MBO wond ontstoken. Men kijkt weg van de echte problemen. Het echte probleem is dat veel leerlingen zich wel aanmelden maar te weinig naar school komen, wat de reden daarvan ook moge zijn. Dat is een probleem en het zit in dat systeem ingebakken dat iedere leerling moet slagen, ongeacht wat er gebeurt. De collega’ s hebben serieuze fouten gemaakt, maar de context waarin het gebeurde staat nog recht overeind. Die wordt nauwelijks onderzocht of bekritiseerd. Op naar het volgende incident. Yahooo!

 4. Het is meer dan een incident, dat lijkt me wel duidelijk.De opleiding zou moeten kiezen voor die leerlingen, die wel komen en echt meedoen. Maar dan krijg je gelijk te horen dat het banen kost en een negatieve beoordeling op de lijstjes als gevolg heeft.Toch is dat de enige manier. Zoals het nu gaat zie ik een zeer negatieve cultuur waarin iedereen meegesleurd dreigt te worden.

Laat een reactie achter