Jo Boaler

*Uitspraken-blogs*

_________________________________________

Jo Boaler is hoogleraar ‘Maths Education’ aan de Stanford Universiteit.  Ze is al jaren de meest invloedrijke en aangehaalde, maar ook de meest omstreden wiskundeonderwijs-vernieuwer. Ze is razend populair met kritiekloze volgers. Ze spreekt voor uitverkochte zalen.

Boaler is afkomstig uit Groot-Brittannië en studeerde er psychologie en ‘math education’. Ze is vanaf 1998 hoogleraar ‘Maths Education’ aan de Stanford University met een onderbreking van 2007-2010; toen was ze ‘Marie Curie professor of mathematics education’ aan de Universiteit van Sussex (GB).

Boaler streeft naar radicale hervorming van het wiskunde-onderwijs: projectgebaseerd, samenwerking tussen leerlingen, heterogene klassen, creatief denken i.p.v. procedures leren/toepassen, het afschaffen van huiswerk. Volgens Boaler kan iedereen in wiskunde presteren op het hoogste niveau, een kwestie van geloven in jezelf; iedereen kan met plezier bezig zijn met wiskunde; wiskundeangst is een gevolg van de traditionele manier van antwoordgerichte lessen en de test-cultuur.

Kansenongelijkheid is een rode draad in haar werk. Ze komt op voor vrouwen en minderheden die, volgens haar onderzoek, onderdrukt worden bij wiskunde. Ze is supporter van ‘Black Lives Matter’.

Boaler heeft veel enthousiaste aanhangers; voor het Freudenthal Instituut behoort ze tot de grote helden, haar werken worden regelmatig aangehaald.

Ze heeft talrijke wetenschappelijke publicaties op haar naam; ze is auteur van een aantal bestsellers, waaronder ‘What’s Math Got To Do With It? ‘, ‘The elephant in the classroom’,  ‘Mathematical Mindsets’ en ‘Limitless mind’. Ze is adviseur van het PISA-team van de OECD. Ze adviseerde het Witte Huis en Downing Street. Ze verschijnt regelmatig op de Amerikaande radio- en TV-zenders. Regelmatig verschijnen artikelen van haar in kranten en tijdschriften, waaronder New York Times, Time Magazine, The Telegraph, The Atlantic, Wall Street Journal.

Ze heeft talrijke onderscheidingen ontvangen.

Ze is lid van het team dat een nieuwe Wiskunde Framework gaat schrijven voor de staat Californië.

 

Kritiek

Er is veel (vaak vernietigende) kritiek op Jo Boaler. Veel van haar onderzoek verdient het stempel frauduleus. Haar onderzoeksprojecten zijn niet goed opgezet, haar conclusies kloppen vaak niet, ze maakt zich schuldig aan misleidende data-manipulatie, ze maakt veel gebruik van (emotionele of persoonlijke) anecdotes, veel van wat ze beweert is niet of onvoldoende voorzien van referenties of het blijken zelf-referenties te zijn. Bij sommige referenties wordt zelfs het omgekeerde beweert van dat wat Boaler vertelt. Veel van haar beweringen zijn strijdig met wat bekend is. Ze reageert niet inhoudelijk op kritiek, maar doet critici af als pesters, als rechtse populisten of als mensen die de status-quo in stand willen houden.

___________________________

Jo Boaler, ‘Maths Education Professor’ aan de Stanford Universiteit

Viva la Revolution
Jo Boaler, te lezen op haar website  *youcubed.org*

By the way math is mostly taught, you don’t get critical thinking or problem-solving abilities. You have to memorize meaningless rules. In the best classrooms, like Jo Boaler’s, it’s the opposite: there you are learning critical thinking and do solve problems.
Steven Strogatz (Hoogleraar wiskunde)

Jo Boaler is justifiably tired of all the uninformed BS about math education. Too many children’s lives are being harmed. In this book [Mathematical Mindsets], she takes the gloves off and comes out fighting. Her weapon? Scientific data. Lots of it. A readable, engaging, compelling case for revolutionizing math education. Ignore her message and you (or your children, or your students) will be locked out of much of the 21st Century.
Prof. Keith Devlin, collega van Boaler; hij is auteur van “The Math Gene”

One student said to me: ‘Math appeared to me as the enemy of creativity and social interaction, and the refuge of rule-loving, closed-minded people’ .”
Jo Boaler, hoogleraar ‘Maths Education’

 

Jo Boaler:

 • Students have told me that thought is not required, or even allowed, in maths class.
 • Children begin school as natural problem solvers and many studies have shown that students are better at solving problems before they attend maths classes. After a few hundred hours of passive maths learning students have their problem solving abilities knocked out of them. They abandon their common sense in order to follow the rules.
 • We really need a revolution in math education. The mathematics taught now is one-dimensional math that means the teacher explains a method and kids copy and practice. There is only one way for being successful. It’s a very narrow version of what mathematics is. It is anti-creative. It is boring and inaccessible for most kids.
 • The most successful teachers we have studied are those that teach to big ideas instead of methods. Work out the big ideas in your grade, and for each one find rich, deep activities. The methods come out as you teach to big ideas, that give enduring understanding.
 • Top employers at Silicon Valley are exasperated about what happens at school. This is not what they need. They will tell you: the one thing we do not need is kids calculating. For that we have machines. We need flexible problem solvers, who reason about different mathematical directions, who can set up mathematical models.
 • Some people revel in the inaccessibility of mathematics as it’s currently taught, especially if their own children are succeeding, because they want to keep clear a societal advantage.
 • Some people don’t want everyone doing well in math. When we show that girls and minorities do just as well, they don’t like that because they want math just for some people. They are going to great lengths, even to squash the evidence we have. They want math to stay the elite preserve for some people. That if you can do math you are better than other people. It is all feed into this elitist production of math. People use math as tests whether you can pass the doors in this part of society where you do well. All that is wrong. Math appears harder than other subjects because of the terrible way it is taught. We teach it as if math is just for some students.
 • The attacks that are being directed at scholars in mathematics education, all of them women and people of color, are important to consider. They are coming from right wing organisations.
 • If you are not getting pushback you are probably not being disruptive enough. The system is failing students and we need to disrupt the status quo. Pushback means you are making a difference!
 • Students are over-tested to a ridiculous degree, which is damaging to schools, teachers and most importantly, to the health, hearts, and minds of students.
 • Teachers always know how well kids are doing, so you really don’t need to test them. The kids themselves can also self-assess and tell if things are strong or not. They do that with extreme reliability.
 • Most tests used do not assess what’s important anymore. They might assess whether you are computationally fast — but that’s the one thing computers do and we don’t need humans for.
 • A task that can be completed by your phone should not be an assessment task in mathematics.
 • An important new study shows that direct instruction caused young children to learn less. It inhibited their curiosity and creativity.
 • We can all learn from Canada’s innovations in maths teaching that have rocketed them to world success. (2018)
  [Kort tevoren werd bekend dat het onderwijs in Canada heel goed is, behalve bij wiskunde, waar de resultaten slecht zijn]

Boaler over goed onderwijs:

 • Heterogeneous grouping is the best for all learners, that is clearly shown by research.
 • Teachers do not need to be the all knowing experts. It is better to model being a curious inquirer.
 • If we teach maths in the way mathematicians work on it, many more kids engage.

 

________________________________________________________

Het ‘Amber Hill’-onderzoek

Voor dit onderzoek, verricht in Groot-Brittannië in 1995-1998, onderzocht Jo Boaler twee scholen gedurende 3 jaar: Phoenix Park en Amber Hill (de echte namen werden niet openbaar gemaakt). De leeftijd van de leerlingen liep van 13 jaar naar 16 jaar. Een belangrijk element uit dit onderzoek bestond uit gesprekken met de leerlingen.

Phoenix Park: Hier was het wiskunde-onderwijs gebaseerd op ‘open-ended projects’. Nieuwe begrippen en procedures werden uitsluitend d.m.v. authentieke activiteiten geïntroduceerd. Leerlingen werkten samen in ‘mixed ability’ groups (begaafden en onbegaafden bij elkaar).

Amber Hill: Een traditionele school, waar de wiskunde-inhoud en examens centraal stonden.

De onderzoeksresultaten:

Jo Boaler [Open and closed mathematics]:

 • At Amber Hill, the students developed an inert, procedural knowledge that was of limited use to them in anything other than textbook situations. Many students at Amber Hill found mathematics lessons extremely boring and tedious. There were many indications that the traditional mathematics approach of Amber Hill was ineffective in preparing students for the demands of the real world.
 • At Phoenix Park the understandings and perceptions seemed to lead to increased competence in transfer situations. The Phoenix Park students were able to achieve more in test and applied situations than the Amber Hill students.
 • Some students from Phoenix Park did not like neither the openness of the approach nor the freedom they were given. They said that they preferred working from textbooks [herkenbaar]. Most of these students were boys, and often they were disruptive, not only in mathematics classes but throughout the school [niet herkenbaar].
 • The girls at Amber Hill consistently demonstrated that they believed in the importance of an open, reflective style of learning, and that they did not value a competitive approach or one in which there was one teacher-determined answer.

Kritiek op het ‘Amber Hill’-onderzoek

Zie o.a. [The case of Amber Hill and Phoenix Park], [Boaler’s Bias]:

De populatie is te klein om conclusies uit te trekken. Een belangrijk deel van dit onderzoek bestond uit vragen gesteld aan de leerlingen. Boaler is duidelijk vooringenomen t.a.v. het onderwijs op Phoenix Park en ook t.a.v. meisjes t.o.v. jongens; jongens krijgen regelmatig een veeg uit de pan. Amber Hill presteerde vòòr dit onderzoek zeer slecht en werd waarschijnlijk daarom gekozen als referentieschool. Beide scholen presteerden slecht op de officiële examens. De NFER-toets aan het einde van het experiment (na die 3 jaar) werd door Phoenix Park slechter gemaakt dan aan het begin, het vernieuwde onderwijs heeft de leerlingen dus blijkbaar geen goed gedaan. Een aantal conclusies van Boaler volgen niet uit de data. Wat wèl duidelijk uit de data volgt, maar wat ze niet benoemt, is dat ‘low-ability’- leerlingen slechter af zijn met het ongestructureerde onderwijs op Phoenix Park dan op Amber Hill. De prestaties aan het einde op de GCSE-examens waren zeer slecht, zowel bij Phoenix Park als bij Amber Hill.

Boaler heeft na 8 jaar een vervolgonderzoek ingesteld: hoe succesvol zijn de leerlingen geworden? Je verwacht het niet: de oud-studenten van Phoenix Park (met zo ongeveer de slechtste prestaties van heel Groot-Brittannië) “had significantly moved up the social-class scale, compared to their parents, whereas those of Amber Hill had stayed at the same social-class levels.” (Boaler)
__________________________________________________________

Het ‘Railside’-onderzoek

Het ‘Amber Hill’-onderzoek werd overgedaan in de VS: het ‘Railside’-onderzoek. In 2008 publiceerde Jo Boaler samen met Megan Staples hun onderzoeksresultaten in het ‘Railside’-rapport. Railside, een problematische school, een groot percentage minderheden, slechte wiskunde resultaten, maakte de overstap naar ’Reform’- Math’.

‘Reform Math’ is een leermethode, waarbij leerlingen zich nieuwe wiskundige begrippen eigen maken d.m.v. realistische onderzoeksprojecten. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingsmethoden. De nadruk ligt op communicatie, sociale vaardigheden, samenwerken, het uitleggen aan andere leerlingen en het presenteren van de gevonden resultaten. Men werkt in heterogene groepen onder het motto: iedereen is wel ergens goed in.

De resultaten van haar onderzoek waren onthullend. Na een paar jaren zorgde Railside voor een spectaculaire ‘out-performance’ t.o.v. de 2 controle-scholen waar traditioneel wiskunde-onderwijs gegeven werd; ook kozen de leerlingen massaal voor (ook de zware) wiskunde-vakken; ze hadden meer plezier en ze bereikten hogere niveau’s, dan bij de controle-scholen. Vooral vrouwen en minderheden gingen er flink op vooruit. Maar ook de goede leerlingen presteerden beter dan leerlingen in top-klassen op traditionele scholen. Aldus Boaler. Als belangrijke reden voor dit succes zag Boaler de samenwerking binnen de wiskunde-afdeling, de gedeelde verantwoordelijkheid tussen studenten, heterogene klassen, en de realistische multi-dimensionale open opdrachten. Boaler beweerde dat ze om privacy-redenen de echte namen van deze 3 scholen niet kon noemen ‘but trust me’. Het rapport sloeg in als een bom, ook bij politici.

Jo Boaler [The case of Railside school] [A Multidimensional Mathematics Approach with Equitable Outcomes]:

 • The high achievers at Railside also learned significantly more than the high achievers who went into top sets in the traditional schools. Many people worry about the high achieving students who may be held back in mixed groups, but we found that the students were advantaged because they spent time explaining work, which helped their own understanding, and they were able to think more deeply about maths, rather than rushing through more and more work, as typically happens in top set classrooms.
 • In analysing the success of the Railside approach, we concluded that many more students were successful, because there were many more ways to be successful. A student who may not have been the fastest or best at following and executing methods, could be very successful if they asked good questions, or saw problems in different ways, explaining them well to others. One of the messages that the teachers frequently gave was that “no-one is good at all of these ways of working, but everyone is good at some of them”.

Kritiek

Twee wiskunde-hoogleraren, James Milgram (Stanford University, dus collega van Boaler) en Wayne Bishop, samen met de statisticus Paul Clopton, onderzochten de claims van Boaler: [A Close Examination of Jo Boaler’s Railside Report]. Ze wisten de namen van de scholen te achterhalen. Ze ontdekten zeer ernstige tekortkomingen in haar onderzoek o.a.:

 • Statistische fouten. De meest relevante data leiden juist tot omgekeerde conclusies
 • Ze vergeleek de slechte leerlingen van de controle-scholen met de goede leerlingen van Railside
 • Ze gebruikte gegevens van studenten, die niet bij dit experiment betrokken waren
 • Boaler gebruikte voor de leerlingen van Railside aangepaste testen; deze waren niet curriculum-dekkend, het niveau lag ver beneden het niveau dat verwacht had mogen worden, veel vragen waren geen echte wiskunde-vragen en sommige vragen bevatten fouten (b.v. driehoeken die niet kunnen bestaan)
 • Op de staatsexamens presteerden de Railside-leerlingen heel slecht
 • Niemand op Railside deed de ‘Advanced Calculus Test’. Dit staat haaks op Boaler’s beweringen dat er ook massaal gekozen werd voor de zware wiskundevakken
 • Relatief veel meer leerlingen kregen later grote problemen bij vervolgstudies
 • Railside is later teruggegaan naar het traditionele wiskunde-onderwijs vanwege de slechte resultaten met ’Reform’-math’

Milgram’s en Bishop’s conclusies werden daarna bevestigd door andere ‘na-checkers’.

 

[Educational malpractice for the sake of reform-math]: “A high official in the district where Railside is located called and updated me on the situation there in May, 2010. One of that person’s remarks is especially relevant. It was stated that as bad as Milgram et al’s original paper indicated the situation was at Railside, the school district’s internal data actually showed it was even worse. Consequently, they had to step in and change the math curriculum at Railside to a more traditional approach. Changing the curriculum seems to have had some effect. This year (2012) there was a very large (27 point) increase in Railside’s API score and an even larger (28 point) increase for socioeconomically disadvantaged students, where the target had been 7 points in each case.”

Boaler verweerde zich door te stellen dat het artikel van Milgram en Bishop geen waarde had omdat er geen ‘peer review’ geweest was, ze deed een beroep op de privacy (geen enkele wet verbood haar om de namen van de scholen bekend te maken), maar tot op de dag van vandaag is ze niet in gegaan op de ernstige beschuldigingen over haar onderzoek. Wel klaagde ze Bishop aan bij Stanford Police.

In 2012 publiceerde Boaler op haar website een aanklacht tegen Milgram en Bishop: ‘When academic freedom becomes Harassment and Persecution’. Dit leidde tot wereldwijde reacties en een petitie voor steun aan Jo Boaler. Namens Nederland tekenden o.a. Kees Hoogland, Prof. Eijkelhof en medewerkers van het Freudenthal Instituut. Zie hierover [De Jo-Boaler petitie].

Voor de reacties van Milgram en Bishop op Boaler’s aanklachten, zie [Milgram on Boaler], [Bishop on Boaler].

 

Kritiek op haar Railside-rapport heeft haar invloed allerminst aangetast, integendeel. Ze speelt de slachtofferrol, haar volgelingen steunen haar blindelings en veroordelen unaniem Bishop en Milgram. Milgram en Bishop staan nu op de “zwarte lijst“.

Jo Boaler:

 • In 2006 Milgram claimed that I had engaged in scientific misconduct. This is an allegation that could have destroyed my career had it been substantiated.
 • Milgram and Bishop would not have harmed me if I was a man. It has also to do with mathematics being seen as a male domain.

 

Steun Jo Boaler in haar strijd voor goed rekenwiskundeonderwijs en tegen ‘Academic harassment and personal attacks.’
Kees Hoogland, twitter

In the Netherlands we also have a group mathematicians who repeatedly unfoundedly malign the research done at the Freudenthal Institute.
Marja van den Heuvel-Panhuizen, Hoogleraar reken-wiskundedidactiek, in de steunbetuiging aan Jo Boaler

I have long had great respect for Jo Boaler and her work, and I have been very disturbed that it has been attacked as faulty or disingenuous. The critiques by Bishop and Milgram of her work are totally without merit and unprofessional. I’m pleased that she has come forward at last to give her side of the story, and I hope that others will see and understand how badly she has been treated.”
Jeremy Kilpatrick, hoogleraar ‘maths education’

Ik ken Jo Boaler en Jeremy Kilpatrick persoonlijk. Beiden zijn in de internationale wiskundeonderwijswereld hoog gewaardeerd. Jo Boaler wordt in haar werk tegengewerkt door een paar ‘math-war’ personen binnen haar eigen universiteit. Ik vindt de activiteiten van de ‘math war’ people in Amerika in veel opzichten vergelijkbaar met de manier waarop Joost Hulshof, Jan van de Craats, Ben Wilbrink en wellicht nog vier andere personen menen een land/ de wereld te kunnen inrichten volgens het model van een zeer aggressief werkende, selecte, absolute minderheid van achterhoedevechters.”
Henk van der Kooij (Freudenthal Instituut)

____________________________________________________

Boaler over  ‘memorisation’

In October 2016 verscheen het OECD-rapport: [‘Ten Questions for Mathematics Teachers and How PISA Can Help Answer Them’].

Dit rapport bevatte de claim dat memorisers (leerlingen die de nadruk leggen op het van buiten leren van procedures) tot de slechtste presteerders behoren. Dit werd al jaren eerder beweerd door Boaler. Voor dit onderzoek, verricht door Jo Boaler en Pablo Zoido, werd gebruik gemaakt van vragenformulieren die leerlingen moesten invullen bij de PISA-2012-toetsen. Deze data werden nu pas beschikbaar gesteld.

 

Jo Boaler schreef samen met Pablo Zoido een artikel voor de november 2016-editie van Scientific American over dit onderzoek:

[Why Math education in the U.S. doesn’t add up]

 • I am excited to share with you the release of a Scientific American article I wrote with Pablo Zoido on the dangers of memorization approaches in maths. Together we analyzed data from 13 million students worldwide.
 • In every country, the memorizers turned out to be the lowest achievers, and countries with high numbers of them—the U.S. was in the top third—also had the highest proportion of teens doing poorly on the PISA math assessment.
 • In no country were memorizers in the highest-achieving group, and in some high-achieving economies, the differences between memorizers and other students were substantial.

 

Jo Boaler:

 • The PISA-tests (OECD) show that the lowest achieving kids in the world are those that are memorizers. The highest achieving kids are those looking for big ideas, who think about connections; they are approaching math more conceptually.
 • What we do in classroom: we give kids 50 questions that they have to do in 3 minutes. Being a better memorizer does not mean anything, but in classroom if you are a better memorizer you get a push forward.
 • Many kids go down a faulty pathway, a pathway that is very damaging to them early in their career. That pathway is one where they think math is a subject where you have lots of rules to remember. They don’t see a role for thinking because they’ve been taught very procedurally. They see math as a long ladder, if you will, of rules upon rules upon rules – They’re not connected, they don’t mean anything. You just have to remember them.
 • The more we emphasize memorization to students, the less willing they become to think about numbers and their relations and to use and develop number sense.
 • The UK and Ireland top the world in maths memorisation. Teachers and students deserve better.
 • In a recent brain study scientists examined students’ brains as they were taught to memorize math facts. The researchers found that the students who memorized more easily were not higher achieving, they did not have what the researchers described as more “math ability”, nor did they have higher IQ scores.
 • Brain researchers found that the two approaches, strategies and memorization, involve two distinct pathways in the brain. The study also found that those who learned through strategies achieved “superior performance” over those who memorized.
 • The brain can only compress concepts; it cannot compress rules and methods. Therefore, students who do not engage in conceptual thinking, and instead approach mathematics as a list of rules to remember, are not engaging in the critical process of compression, so their brain is unable to organize and file away ideas; instead, it struggles to hold onto long lists of methods and rules. This is why it is so important to help students approach mathematics conceptually at all times.
 • Students develop a connected view of mathematics when they work on mathematics conceptually and blind memorization is replaced by sense making.
 • You become successful by seeing that there are just a few big ideas in math that you need to link together and think about in depth. And once you’ve understood the core ideas in math, everything kind of comes together. There’s really very little to remember.
 • Math facts are a very small part of mathematics and problably the least interesting part. Conrad Wolfram speaks publically about the need to stop seeing mathematics as calculating.

 

Kritiek

Greg Ashman is Wiskundedocent uit Australië en onderwijs-onderzoeker.
Ashman is bekend om zijn veelgeprezen blogs waarin hij onderwijs-mythes ontmaskerd, ondersteund met veel literatuur-verwijzingen.

Ashman onderzocht deze data. Hij had er geen 4 jaar voor nodig, binnen een paar dagen, publiceerde hij een aantal blogs, waaronder: [PISA data on maths memorisation].

Een aantal kritiekpunten op dit OESO-onderzoek:

De manier van toetsen kan wetenschappelijk niet door de beugel. De vragenlijsten die leerlingen moesten invullen bevatten vragen waarvan niet duidelijk is waarom ze van invloed zijn op de ‘index of memorisation’. Zo werd gevraagd hoe men proefwerken/examens leert. Het betreft hier dus thuis-strategieën, en het zegt dus niets over het onderwijs dat men gehad heeft. Of misschien toch wel: iemand die op de ‘student-centered’ manier onderwijs heeft gehad, kan wel eens bij het leren van een proefwerk meer de nadruk gaan leggen op het leren van de procedures.

De correlatie-coëffient bij de plot is zo laag dat hier niets uit te concluderen valt. Ook Prof. Daniel Ansari heeft een en ander nagerekend: er is eerder bewijs dat er geen enkele correlatie bestaat tussen ‘memorisation’ en wiskunde-prestaties.

Ashman bekeek de data bij ‘student-oriented instruction’ versus ‘teacher-directed-instruction’ en de behaalde wiskunderesultaten. En nu is er wel een grote correlatie: ‘TEACHER-DIRECTED INSTRUCTION LEIDT TOT BETERE WISKUNDE-PRESTATIES’!!!. Hoe hadden Boaler en OESO dit kunnen missen? Ashman: “It is extraordinary that the authors highlight memorisation and teacher-directedness when this elephant is occupying the parlour, stamping its feet and trumpeting the tune of La Marseillaise.”

De volgende landen voldoen het beste aan de hier geadviseerde OESO-criteria voor goed wiskunde-onderwijs: Thailand, Jordanië, Quatar, Maleisië en Tunesië. Groot-Brittannië en Ierland staan helemaal onderaan. Toch waren de PISA-resultaten van de eerste groep landen slecht. OESO probeert in het rapport ons wijs te maken dat de landen in het verre oosten niet meer zoveel doen aan memoriseren. Canada en Finland voldoen al geruime tijd aan deze OESO-adviezen; de wiskunde-resultaten zijn daar sindsdien gekelderd.

Reacties op het Scientific American-artikel van Boaler en Zoido door:

Greg Ashman [Why the Scientific American article on maths education doesn’t add up]

Paul Bennett (Hoogleraar Onderwijskunde Nova Scotia, Canada. Directeur en Lead Researcher ‘Schoolhouse Institute’)

[PISA Mathematics Lessons: Why Zero-In on “Memorization” and Minimize Teacher-Directed Instruction?]

Paul Bennett:

 • Memorization has become a dirty word in teaching and learning laden with so much baggage to the point where it conjures up mental pictures of “drill and kill” in the classroom.
 • Popular claims made by Boaler and her followers that ‘math practice and drilling’ stifle
  creativity and interfere with ‘understanding of mathematical concepts’ were ill-founded
 • Simply ignoring research that contradicts your ‘meta-beliefs’ is common on the Math Education battlefield. Recent academic research on “memorization” that contradicts Boaler and her entourage, is simply ignored, even that emanating from her own university. Two years ago, Shaozheng Qin and Vinod Menon of Stanford University Medical School led a team that provided scientifically-validated evidence that “rote memorization” plays a critical role in building capacity to solve complex calculations.
 • Ontario is the only Canadian Province not to have registered gains in maths over the past decade with Jo Boaler advising Ontario’s Ministry of Education.

Andreas Schleicher (hoofd PISA) en Jo Boaler hebben tot op de dag van vandaag niet gereageerd op deze kritiek en kritiek van anderen op dit onderzoek.
_____________________________________________________________

Boaler over Brein-research

Boaler heeft zich verdiept in het brein-onderzoek.

Jo Boaler:

 • Science of the brain shows that anyone can do well in maths and there is no such thing as a ‘maths person‘.
 • Any child can excel in maths at all levels in school. Anybody can be brilliant at maths.
 • There’s no such thing as a math person, no such thing as a math brain. But the idea that only some kids have a strong math brain is strong in our society.
 • People have to understand that any math trauma or anxiety that’s set up, has come from the math experiences they’ve had. It’s not you, it’s something that has been done to you or happened with you. And then I show them the evidence on the brain and on how we learn, that shows them that anybody can do good at math.
 • Researchers now know that when people with math anxiety encounter numbers, a fear center in the brain lights up — the same fear center that lights up when people see snakes or spiders. As that fear center lights up, the problem solving centers of the brain shut down.
 • New scientific evidence showing the incredible capacity of the brain to change, rewire, and grow in a really short time suggests that all students can learn mathematics to high levels with good teaching experiences. Traditional educators believe that some students do not have the brains to be able to work on complex mathematics, but it is working on complex mathematics that enables brain connections to develop.
 • Another study that is very important for educators is a three-week training program, where people working for 10 minutes a day changed the permanent structure of their brains.
 • What we are finding from brain research is that when students make a mistake in maths they grow a new synapse. That is brain growth that come from the sparks in the brain, that does not happen when people get work correct. Making mistakes in maths is the most useful thing students can do. Researchers also find that the brain growth was greater in growth-mindset individuals that in fixed-mindset individuals.
 • Synapses do not fire when your answer is correct. So we actually want kids to make mistakes. When you don’t fail, you are not learning.
 • Good teachers have said this for a long time — we can learn from mistakes. But this is a much more powerful message: that we can learn only from making mistakes. We need kids making mistakes. If kids are not making mistakes we’re limiting their brain growth.
 • A research study found that when people make mistakes their brains grew more than when they got work right. Synapses are fired: the first comes when you make a mistake and the second comes if and when you’re aware that you’ve made a mistake. So the first occurs before the participants knew that they had made a mistake!!
 • Our brains are like prediction machines. They predict ahead of us what will happen. When we make a mistake dopamine is released.
 • Many teachers have been led to believe that finger use is useless and something to be abandoned as quickly as possible. Stopping students from using their fingers when they count could, according to the new brain research, be akin to halting their mathematical development.
 • In fact, the quality of the 6-year-old’s finger representation was a better predictor of future performance on math tests than their scores on tests of cognitive processing.
 • Researchers have found that the students who do best on math tests are those who use the connections between the brain hemispheres. The perfect brain crossing is when kids interact with numbers while also thinking visually.
 • Researchers also found that when students were working on arithmetic problems, the highest achievers were those who exhibited the strongest connections between the two sides of the brain.
 • Sian Beilock and her colleagues studied people’s brains through MRI imaging and found that math facts are held in the working memory section of the brain. But when students are stressed, such as when they are taking math questions under time pressure, the working memory becomes blocked. They start to develop anxiety and their mathematical confidence wears away.

 

Kritiek

Er is veel kritiek op Boaler’s beweringen, ook van neuro-wetenschappers.

Error helps learning, but only when it is a near miss.
Uit ‘ScienceDaily’ juni 2018

 

Dr. Daniel Ansari (Hoogleraar Psychologie aan de Western University Canada)

[The Case for Limitlessness Has Its Limits]

Ansari doet onderzoek naar de wiskundige ontwikkeling van kinderen en individuele verschillen in cijfer- en wiskundige vaardigheden, op cognitie niveau en neuraal niveau.

 • The representation of neuroscientific evidence in this article [‘Not a math person‘, Jo Boaler] is shocking, to say the least.
 • Sorry to disappoint, but the great research on brain plasticity for London Taxi Drivers tells us nothing that speaks to Math Education.
 • The conclusion: “When a student made a mistake, a synapse is fired, even if the student wasn’t aware of the mistake” is plain wrong. There is no evidence linking mistakes to actual ‘growth’ of the brain.
 • At a presentation Jo Boaler told : “Brain research shows the danger of relying on memorisation and speed.” Interesting, but where is the brain research in this?
 • Ironically, despite reviews and blog posts pointing out Boaler’s clear errors of interpretation and inference in her previous writings, she adopts a fixed mindset when it comes to scientific evidence, continuing her past tendency to play fast and loose with these findings and to ignore those that run counter to her narrative.

 

Dr. Yana Weinstein (Psycholoog. Co-founder van ‘Learning Scientists‘).

Weinstein doet onderzoek naar geheugen-prestaties en cognitieve functies.

 • Why are not more people calling bullshit on neuro-myth spreading á la Jo Boaler?
 • We can’t just stand by and let her brainwash.
 • Are we just that desperate to help kids learn math that we are happy to sacrifice reality and make up science?

 

Greg Ashman:

 • Jo Boaler claims: “A research study found that when people make mistakes their brains grew more than when they got work right”. Boaler had mentioned the paper on Twitter when asked about it by Daniel Ansari. It is a 2011 article by Moser et. al. and is freely available on-line so you can read it for yourself. In this experiment, 25 participants have to pick out whether the central letter in a string of letters is congruent with the surrounding or ‘flanking’ ones. For example, in the first trial, “M” and “N” are used. The participants are under severe time pressure. The participants had electrodes attached to their heads to measure electrical activity known to occur in the processing of mistakes. Note that they do not measure other brain activity. This means that the fact that they found more activity when participants made mistakes is both unsurprising and a finding that does not rule out the possibility that there was even more activity of other kinds in other areas of the brain when participants got the answers correct. Also, recording a voltage in this way is not the same as concluding that the brain has ‘grown’. Yet brain growth is the repeated claim. The fact that one of these electrical bursts occurs before participants are aware of their mistake now seems less mysterious. These particular experiments seem very far removed from somebody solving a typical school maths problem, making an error, not realising they have made an error and having their brain grow in response.

 

David Didau (Ex-docent; hij heeft een ‘education’-blog ‘The Learning Spy‘ ; schrijver van boeken over onderwijs)

 • It doesn’t help when high-profile and influential academics insist in passing on misinformation about the brain: Your brain does not “grow when you are challenged” nor is it “like a muscle”. A firing synapse does not constitute brain growth, and ‘brain growth’ does not equate to learning. It’s not as if she [Boaler] doesn’t know that her interpretation is, to put it politely, disputed so one wonders why she continues to put it about as uncontested fact.

_________________________________________

Boaler over ‘Mathematical Mindsets’

Boaler werkt samen met Stanford collega-hoogleraar Carol Dweck i.v.m. Dweck’s populaire leer over de ‘Growth-‘ vs. ‘Fixed Mindset’: wie gelooft in aangeboren vaardigheden waar verder weinig aan te veranderen valt, de Fixed Mindset, presteert minder, dan wie gelooft in de Growth Mindset.

Boaler’s boek ‘Mathematical Mindsets’, met een voorwoord van Carol Dweck, werd een bestseller met vrijwel uitsluitend 5-sterren reviews.

[Developing Mathematical Mindsets]

 

Jo Boaler:

 • Knowledge is less important than a mindset of discovery and curiosity.
 • Growth Mindset for me is always believing you can do anything!
 • When you believe in yourself your brain operates differently.
 • Students with a “growth” mindset perform at higher levels in math and in life.
 • We should communicate to all students that they are on a growth journey, and there is nothing fixed about them, whether it is called a ‘gift’ or a disability.
 • To teach students a growth mindset and general positive messages about mathematics learning, teachers should abandon testing and grading as much as possible. If they do continue to test and grade, they should give the same grade, or higher for mistakes, with a message attached that the mistake is a perfect opportunity for learning and brain growth.
 • If you’re  giving kids math lessons which are a series of short, closed questions with right and wrong answers, they won’t develop a growth mindset because they won’t see any room for growth and learning in those questions.
 • Students with no experience of examinations and tests can score at the highest levels because the most important preparation we can give students is a growth mindset, positive beliefs about their own ability, and problem-solving mathematical tools to equip them for any mathematical situation.
 • Research has shown that students only have to think they’re being graded for their achievement to go down.
 • In a recent summer camp the youcubed team taught mindset and brain messages to local 6th and 7th grade students. After 18 days of math teaching the students improved their scores on standardized tests questions by an average of 50%.
 • If brains can change in 3 weeks, imagine what can happen in a year of math class.
 • PISA-data coming from 13 million 15-year-old kids all over the world show a huge difference between kids with a growth-mindset and those with a fixed-mindset. Years of math separated them.
 • Research on the brain tells us that the difference between successful and unsuccessful students is less about the content they learn and more about their mindsets.
 • In an important study researchers found that when mothers told their daughters they were not good at math in school, their daughter’s achievement declined almost immediately.
 • The most important quality I look for in a teacher is a growth mindset, technical skills can be taught but there must be a willingness to learn.
 • We know that kids enter school with a growth mindset, and that drops with each passing year.
 • My biggest piece of advice is to really spend time trying to change kids’ mindsets and ideas about themselves, because that will pay huge dividends. If you remind kids that they can learn anything we now know there are no limits to what people can learn.

 

Kritiek

Dweck’s leer is omstreden, lees o.a. *Mindset revolution based on shaky science* .

Veel onderzoeksconclusies van Dweck blijken statistisch niet significant te zijn; de rapporten van Dweck en medewerkers bevatten vooral zelf-referenties. Andere onderzoeksgroepen hebben deze resultaten niet kunnen reproduceren.

Leerlingen zullen betere resultaten behalen als ze maar geloven dat ze slimmer kunnen worden: die opvatting veroverde stormenderhand de onderwijswereld. Maar elk nieuw onderzoek doet de twijfel stijgen, zoals vorige week nog in het Verenigd Koninkrijk, waar onderzoekers de resultaten van leerlingen van 10 en 11 jaar oud voor wiskunde en Engels analyseerden. Wat bleek? De groep waarvan de leerkrachten intensieve bijles over de groeimindset kregen, haalde dezelfde resultaten als de andere groep.
De Morgen, 15 juli 2019

People with a growth mindset don’t cope any better with failure. If we give them the mindset intervention, it doesn’t make them behave better. Kids with the growth mindset aren’t getting better grades, either before or after our intervention study.”
Timothy Bates, psycholoog aan de Universiteit van Edinburgh

Wat wel duidelijk is, is dat de noodzaak in het onderwijs rekening te houden met de mindset van de leerling, en energie te steken in het omvormen ervan tot een growth mindset, op dit moment niet door onderzoeksdata ondersteund wordt.
Casper Hulshof (Onderwijskundige)

Then I discovered the one characteristic that the studies that support mindset theory share and that all the studies that contradict the theory lack: Carol Dweck. Dweck is a coauthor on all three studies that show that teaching a growth mindset can improve students’ school performance. She is also not a coauthor on all of the studies that cast serious doubt on mindset theory.”
The one variable that makes growth mindset interventions work‘, Russell Warne (Psycholoog, data-analist, docent)

I’ve read Boaler’s book, Mathematical Mindsets, and I found it very creative in the sense that the author seemed to have a rare ability to make arithmetic far more complicated than it needs to be.”
Greg Foley (Chemical engineer, Lecturer at Dublin City University)

Tussen alle euforische reviews op Amazon op Boaler’s boek: ‘Mathematical Midsets’, vinden we ook een interessante 1-ster review:

What about the kids that love math? Group think and group discussions, group problem work does not appeal to these children, who are most likely to become the next engineers and scientists. Write an essay explanation to describe your thinking on how you solved a problem? Give me a break. Math is a precise language of its’ own. Indeed, it is the language of engineering and science. There is a right and wrong answer and the lack of subjectivity and exactitude is why mathematics and science appeals to some. I have a real tough time with College of Education professors expounding on how to teach math when they themselves never take an advanced math class above basic calculus. How many teachers at the middle school and high school level even take Calculus? Check out the math class requirements for teaching majors within the college of education at most campuses — it is shockingly basic. Trying to make math appeal to all will inevitably discourage those kids drawn to the subject; the same kids we need to be pursuing engineering and science.” Suxie B

Een analyse van Boaler’s boek ‘Mathematical Midsets’ lezen we hier:  *The Many Myths in Mathematical Mindsets*

 

Paul Kirschner, Luce Claessens, Steven Raaijmakers (Kirschner is hoogleraar Onderwijspsychologie. Claessens is universitair docent op de afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht. Steven Raaijmakers is onderwijsadviseur bij Onderwijsadvies & Training aan de Universiteit Utrecht)

[Op de schouders van reuzen]

 • Tegenwoordig plaatsen onderzoekers vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de originele mindset-studies van Dweck. Latere studies laten namelijk andere resultaten zien, onder meer dat een op groei gerichte denkwijze niet leidt tot beter leren (Sisk et al, 2018). Dwecks onderzoek is bovendien gebaseerd op een zeer onbetrouwbare methode van zelfrapportage door leerlingen.
 • Dat leerlingen verschillend denken over bekwaamheid en intelligentie klopt wel, maar de invloed van die denkwijzen op leerprestaties is nooit goed aangetoond.

 

Bryan Penfound (Docent wiskunde aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Winnipeg Canada)

[Missing Messages from Jo Boaler’s Maths Video]

 • Boaler’s Message: “Believe in yourself”. Let’s consider the argument of intrinsic motivation. Recently Greg Ashman, citing a longitudinal study, reminded us, that it is actually achievement in mathematics that predicts intrinsic motivation, and not the other way around. Believe in yourself, yes. But belief in yourself can only take you so far. Eventually you will need to develop content knowledge in mathematics, and developing this knowledge takes time, hard work and effort. The more content knowledge you have in mathematics, the more likely it is that your achievement in mathematics will increase. Higher mathematics achievement may then lead to higher intrinsic motivation, self-efficacy and confidence – leading you to have more belief in your abilities.

________________________________________________________

Boaler over een nieuw curriculum met een belangrijke plaats voor ‘Data Science’

 

Jo Boaler:

 • The world has changed dramatically in recent years, but our mathematics curriculum has stayed the same.
 • The mathematics we teach is rooted in the 1950s space race and offers little practical utility in the 21st century.
 • The content of calculus is not very up-to-date and not very engaging.
 • Students stop taking math after algebra 2, in large part because it is a horrible course.
 • Calculus is a horrible and inequitable filter.
 • Evidence shows that narrow maths, especially algebra, leads to classroom inequities.
 • There is a distinct and widening gap when it comes to the skills and competencies students need in life compared to what is taught in schools.
 • We could do with a complete maths reset.
 • The rest of the world is teaching data, but here in the US, we still teach Algebra and Geometry.
 • In higher-performing countries, statistics or data science – the computer-based analysis of data, often coupled with coding – is a larger part of the math curriculum.
 • Ninety percent of the data we have in the world right now was created in the past two years.
 • Data Sciences really seems to have the potential to change mathematics in school: from a very procedural, meaningless subject for most kids into something they can see is useful in the world.
 • For Data Science and Statistics, it’s useful to use real data, not silly textbook problems. It’s an opportunity to connect with the community.
 • Calculus sits on this whole system of tracking and racial inequalities. Data science could offer a more equitable pathway.
 • Unlike calculus where you have to be advanced for your age to gain access, data science is wholly different – it is collaborative, more open, and exciting for kids.
 • Data science is totally rigorous. The mathematics of data science involves matrices, probability, statistics and linear algebra—which is beyond what’s often taught in calculus.

 

Jo Boaler, Steve Levitt   (Levitt is Hoogleraar Economie)*

*Are We Teaching the Wrong Mathematics to High School Students?*

 • Can we justify teaching algebra and geometry to students, on the basis that it is the foundation for calculus, if only 16% of students take calculus?
 • This data shows not only that workers are not using algebra, geometry, trigonometry or calculus but that there is another area of mathematics that is much more critical to their lives: data science.
 • There is something else important about a future that includes mathematics courses based in data science: students enjoy them. Instead of working on abstract methods that mean nothing to students, they are given complex real problems to grapple with.

 

Kritiek

Uit: *Open Letter on K-12 Mathematics*

Open brief, december 2021, ondertekend door 1470 top-mensen uit de STEM-disciplines over de voorstellen voor een nieuw curriculum in Californië

 • Another deeply worrisome trend is devaluing essential mathematical tools such as calculus and algebra in favor of seemingly more modern “data science.” As STEM professionals and educators we should be sympathetic to this approach, and yet, we reject it wholeheartedly. The ability to gather and analyze massive amounts of data is indeed transforming our society. But “data science” – computer science, statistics, and artificial intelligence – is built on the foundations of algebra, calculus, and logical thinking. While these mathematical fields are centuries old and sometimes more, they are arguably even more critical for today’s grand challenges than in the Sputnik era.

 

Brian Conrad (Hoogleraar wiskunde aan Stanford University)

N.a.v. de voorstellen in het ‘California Math Curriculum Framework’ (2021) o.l.v. Jo Boaler voor het vervangen van ‘Calculus’ door ‘Data Science’.

 • The proposed data science pathway would not develop the full range of math skills needed to study data science further.
 • Data science at the college level uses the very calculus that many students will be ill-prepared for if the framework is adopted in its current form.
 • Data science rests on solving massive optimization problems, and that is one of the crucial things that calculus does.
 • You can’t get a non-automatable data science degree if you don’t know calculus. And you need linear algebra, too, which builds on the skills of high school algebra.

_______________________________________________________________

 

Nog meer beweringen/’onderzoeksresultaten’ van Jo Boaler

Jo Boaler:

[Fluency without fear] [Beautiful Maths] [Youcubed] [Mathematical Modelling and New Theories of Learning] [Memorizers are the lowest achievers] [Elitist Math] [Jo Boaler, Revolutionalizing math education] [Why Kids Should Use Their Fingers in Math Class] [Solving our math problem]

 • Giving children tests on their times tables is creating huge damage.
 • I have never memorized my times tables. I still have not memorized my time tables. It has never held me back, even though I work with maths every day.
 • I was never forced to even memorize times tables and still do not know them all by heart to this day. I have number sense, which we know is much more important. I have a feel for numbers and can work them out quickly.
 • The education minister for England insisted that all students in England memorize all their times tables up to 12 x 12 by the age of 9. This requirement has now been placed into the UK’s mathematics curriculum and will result, I predict, in rising levels of math anxiety and students turning away from mathematics in record numbers.
 • Mathematician Francis Su describes the memorization of the 12×12 multiplication table as one of the most meaningless activities possible.
 • Rote learning times tables is one of the worst things we do to kids. Nothing tells us rote-learning is good. One thing it does is turn kids off.
 • Automaticity does not equal memorisation, it equals number sense.
 • When students focus on memorizing times tables they often memorize facts without number sense, which means they are very limited in what they can do and are prone to making errors.
 • We now know that what separates low achievers from high achievers in math is not how much they know, it’s how willing they are to engage with numbers flexibly.
 • Time tables tests cause the early onset of maths anxiety.
 • In fact, we know that timed tests cause a lot of the early onset math anxiety felt by students, especially girls.
 • Why o why do Governments think they know better then mathematics educators? The British Government will be responsible for future math anxiety.
 • We have a nation of math-traumatized people. Even students who are successful are learning an antiquated set of methods they probably will never use.
 • We have a state and nation that hates math and is not doing well with it.
 • What we do with kids when we prioritize times tables is that we give kids the believe that this is what maths is: it’s about memorising facts quickly. That isn’t what maths is and it’s a terrible message to give to kids and that is part of the problems we have.
 • Number sense is inhibited by over-emphasis on the memorization of math facts.
 • When students fail algebra it is often because they don’t have number sense.
 • The key to success in math is having something called “number sense,” and number sense is developed through “rich” mathematical problems. Too much emphasis on rote memorization inhibits students’ abilities to think about numbers creatively. In my own study I found that low achieving students tended to memorize methods and were unable to interact with numbers flexibly.
 • Lack of number sense has led to more catastrophic errors, such as the Hubble Telescope missing the stars; the telescope was looking for stars in a certain cluster but failed due to someone making an arithmetic error in the programming of the telescope.
 • As Keith Devlin reflects: ‘Mathematical notation no more is mathematics than musical notation is music’.
 • If you look at most math classrooms today, they are not that different from Victorian days.
 • Most of the mathematics taught right now at school is over 400 years old and it is not the mathematics that students need.
 • Students are taught content that often appears as a long list of answers to questions that nobody has ever asked.
 • Multi-dimensional math is the math that mathematicians use, and it is the math that is needed in the world. It’s about asking questions, about problem-solving, about reasoning, about creativity, about communication.
 • Algebra is taught in a way that is against all the knowledge we have gained from research about effective learning. Many students will say that algebra is just an act of manoeuvring meaningless symbols.
 • In many places an algebra class starts with solving for X. So that’s finding a particular value of X in an equation. That’s actually a very narrow piece of algebra and the key idea of algebra is that this X thing represents a variable which isn’t captured in this solving for X. So we lead kids down the wrong path early on and they solve for X and then they’re told, X can actually be anything. It can be a variable. And that causes a huge conceptual block for them.
 • Good algebra tasks are the ones that are more open, where they have different ways of seeing the math, different pathways through the problems, different representations. They involve sense-making instead of just calculating without any thought.
 • More knowledge was created between 1990-2003 than the history of the world before that. Preparing kids means preparing flexible maths thinking.
 • Academic research has consistently found homework to either negatively affect or not affect achievement.
 • PISA conducted a survey of 13 million students to study the relationships between homework, achievement and equity, and found that homework is inherently inequitable, and that it didn’t seem to raise achievement for students.
 • When we assign homework to students, we provide barriers to the students who need our support. This fact, alone, makes homework indefensible to me.
 • Can we please start a movement to stop homework? It creates stress, inequity and it kills childhood.
 • Replace homework with reflection questions:
  – what did I learn today?
  – what good ideas did I have today?
  – where could I use the knowledge I learned today?
  – what new ideas do I have that this lesson made me think about?
 • Group work is a strategy I regard as critical to good mathematics work.
 • Many parents have asked me: what is the point of my child explaining their work if they can get the answer right? My answer is always the same. Explaining your work is what, in mathematics, we call reasoning. And reasoning is central to the discipline of mathematics.
 • If you engage kids with particular needs, or kids who really have difficulty with remembering facts, in a problem solving task and get them to use their thinking, they can be better than kids who are traditionally high achievers.
 • Timed tests evoke such strong emotions that students often come to believe that being fast with math facts is the essence of mathematics.
 • Let’s work together to stop the performance culture in schools. It stole maths from us and ruined our kids’ relationships with maths.
 • Students believe that the best mathematical thinkers are those who calculate the fastest—that you have to be fast at math to be good at math. Yet mathematicians are often slow with math. I work with many mathematicians and they are simply not fast math thinkers.
 • We dissuade many children who are slow deep thinkers in maths.
 • We want kids really doing in classroom what mathematicians do. School mathematics is a strange set of rituals which is nothing like the maths in the world and the maths that the mathematician choose. At school there is a large amount of long calculations by hand. We still see high-schoolers sitting in classrooms going through long written solutions about quadratic equations. They are learning to calculate. But for one thing: we don’t need kids calculating. To repeat questions 40 times with different numbers.
 • There is a large body of research that says evaluative feedback does not enable learning and in fact often causes the student to stop learning. Feedback that is based on next steps for improvement has proved far more effective.
 • When flower seeds grow in spirals they grow in the ratio 1.618:1. Remarkably, the measurements of various parts of the human body have the exact same relationship. Examples include a person’s height divided by the distance from tummy button to the floor; or the distance from shoulders to finger-tips, divided by the distance from elbows to finger-tips. [In wiskundelessen hoort men juist te waarschuwen voor deze populaire mythes.]

jongens/meisjes

 • The lovely thing is when you change math education and make it more about deep conceptual understanding, the gender differences disappear. Boys and girls both do well.
 • Gender differences appear when we teach math by drill and practice, in an impoverished way when there is no room for asking questions. Girls are happier when we teach mathematics in a conceptual way in a more connected way, as a broad multi-dimensional subject.
 • Research shows that girls need to explore subjects in depth, while boys are more prepared to accept rote learning.
 • I’ve found in my own research that woman are more likely to reject subjects that do not give access to deep understanding.
 • For many girls the identities they see on offer in mathematics and science classrooms are incompatible with the identities they want for themselves. They see themselves as thinkers and communicators and people who can make a difference in the world; in procedural classrooms they come to the conclusion that they “just do not fit in”. This relates in part to the lack of good role models but it also relates to the forms of knowledge that are privileged in many mathematics and science classrooms that leave no room for inquiry, connections or depth of understanding.
 • I can’t tell you how many women, undergraduates at Stanford and others I’ve spoken to, said to me, ‘I was going to go into science, engineering, whatever, but I didn’t because of math’.
 • A lot of woman choose out of maths because at university maths is often a very unwelcoming environment for young woman.
 • Milgram and Bishop would not have harmed me if I was a man. It has also to do with mathematics being seen as a male domain.
 • Claude Steele, a former colleague of mine at Stanford, found that when girls take math tests, just marking off their gender makes them more likely to underachieve. The stereotypes about women and math are so strong that they’re in the air all the time.

minderheden

 • Some people don’t want everyone doing well in math. When we show that girls and minorities do just as well, they don’t like that because they want math just for some people. They are going to great lengths, even to squash the evidence we have. They want math to stay the elite preserve for some people. That if you can do math you are better than other people. It is all feed into this elitist production of math. People use math as tests whether you can pass the doors in this part of society where you do well. All that is wrong. Math appears harder than other subjects because of the terrible way it is taught. We teach it as if math is just for some students.
 • The attacks that are being directed at scholars in mathematics education, all of them women and people of color, are import to consider. They are coming from right wing organisations.
 • Math teachers may not be intentionally discriminating by race or ethnicity, but if they use other criteria, such as homework completion, that impact students of color more than other students, they are breaking the law.
 • So many people have been damaged by the elitism in maths – women and people of color being made to feel they don’t belong is just the beginning.
 • When mathematics is taught as a connected, inquiry-based subject, inequities disappear  and achievement is increased overall.

 

Kritiek

Myth: times tests cause math anxiety.
Truth: NO studies have determined that times tests cause math anxiety.”
Anna Stokke, Hoogleraar wiskunde University of Winnipeg

It has been frequently reported in newspapers that there is a strong association between speeded math and math anxiety. Contrary to these claims, there does not, at present exist evidence to support this popular claim. And indeed, it has been shown that speeded practice can help 1st grade students at risk of developing mathematical difficulties to compensate for weak reasoning abilities.‘Math Anxiety: An Important Component of Mathematical Success‘, Daniel Ansari, Erin Maloney, Jonathan Fugelsang

 

Robert Craigen (Hoogleraar Wiskunde aan de Universiteit van Manitoba)

 • I wish Boaler and her ilk would stop referring to retrieval practice as “testing”. Apparently that’s what she’s referring to, as the standard way to memorize times tables is to set up a frequent feedback cycle to give the student the rewarding experience of watching their own progress in a low-pressure environment. I fail to see how that can cause math anxiety. Seeing one’s own progress, in fact, is a pretty good way to improve self-esteem when faced with the daunting process of mastering a complex and abstract discipline covering a huge body of knowledges.
 • We don’t look for original thought as much as we look for well-disciplined thought. The latter often reflects greater understanding, especially when the subject is highly technical.

 

Greg Ashman:

[Jo Boaler is wrong about multiplication tables] [Can Jo Boaler grow your brain?] [Math anxiety]

 • The fact that Boaler never uses times tables as a maths education professor tells us something but I’m not sure it tells us much about the value of tables in solving maths problems. I am prepared to accept that you can get by without times tables. My question would be; why would you want to? Why make life hard?
 • A new paper by Cambridge University researchers suggests that the negative relationship between maths anxiety and maths achievement is cyclical. This basically posits that maths anxiety is caused by a lack of ability: the deficit theory. The teaching implication of this is that we should teach maths in the most effective way possible in order to improve competence and reduce anxiety. We might also consider giving students experience of success with some relatively straightforward work. Jo Boaler is a prominent populariser of the debilitating anxiety theory amongst maths teachers and she advises that we avoid timed tests because they have been shown to induce anxiety. However, she also advocates open-ended problem-solving which is likely to overload working memory and which would not provide the routine competence that the deficit theory implies students need.

 

Kris Boulton (Wiskunde docent)

[The idea that it is wrong to memorize times tabels is a Zombie myth]

 • It’s happened again: another would-be educational revolutionary has decried the memorisation of times table facts. The message Jo Boaler puts out there as a “Stanford professor” is old, tired and terrifying.
 • The fact is, we already have moved away from times table memorisation in schools, and the results have been catastrophic; those of us in secondary education bear witness to this every day.
 • The key to this debate lies in understanding how working memory functions. Boaler argues that she doesn’t need to know her times tables because she has processes for calculating the results quickly, as needed. For a child with smaller than average working memory capacity, trying to process any kind of mid-level arithmetic or basic algebra becomes a hellish nightmare, as they are still left painfully trying to process basics that should have been embedded from a very young age.
 • The call to demonise times table memorisation further misses an important and fundamental component of mathematical development; the idea of relational understanding. If you had to recalculate the value of 7 x 8 every time you needed it, you would never appreciate that there is a relationship between the numbers 7, 8 and 56. The damage this does is evident every time we have to watch a child struggle in pain to do something as straight forward as simplifying the fraction 49/56, or factorising 28x + 56. For someone who knows their times table facts, this process is simple because the numbers 28, 49 and 56 are all intimately connected to the number 7; it’s painless, even obvious, that 49/56 should become “something over 8”, since 56, 7 and 8 are connected as a related triad of numbers. Being able to “notice” this renders such operations facile; being unable to notice this makes such operations painful and frustrating.
 • Ironically, it is being abandoned to this mental abyss that imprisons a person in the very state of anxiety that Boaler would have us avoid.

 

Charlie Stripp (Directeur National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics, Groot-Brittannië)

[It is wrong to tell children that they do not need to memorise their times tables]

 • It is not the learning of times tables that is causing anxiety but rather it is lack of times table knowledge that is causing the anxiety. It should be an educational entitlement that all children are helped to learn their times tables.
 • I’ve been in a primary school classroom recently where some of the previously lower-attaining children are making great conceptual progression. They understand the problems to be solved, they have strategies for tackling them. However, there is still one thing getting in the way: they don’t know their times tables and this is seriously inhibiting their progress, preventing them from using maths to solve problems.
 • I have also experienced primary classrooms where all children do know their times tables. The confidence this gives them in tackling other areas of mathematics and in solving mathematical problems empowers them and enables them to really enjoy maths.
 • My experience of working with adults who did poorly in maths at school suggests that they find working with numbers and other aspects of maths needlessly difficult because they lack the automatic recall of basic number facts. Their opportunities are restricted because they fear working with numbers. If only they had learned their times tables at primary school!

 

Uit:  The Many Myths in Mathematical Mindsets

 • Boaler: “When mathematics is taught as a connected, inquiry-based subject, inequities disappear and achievement is increased overall.” Let’s see how true that is. Boaler explains that she takes her undergraduate class each year “on a field trip to Life  Academy, a public school in Oakland that is committed to disrupting patterns of inequity on a daily basis.” She states that “The accomplishments of Life Academy are many; the school has the highest college acceptance rate of any high school in Oakland, and the proportion of students who leave ‘college ready’ with California’s required classes is an impressive 87%, higher than at the suburban schools in wealthy areas close to Stanford.” Okay… but… those look like cherry-picked stats… those are the types of numbers that can be manipulated, simply by giving students easy grades, or graduating them when they haven’t earned it. How much do they actually learn? Let’s see what GreatSchools.com has to say, based on actual performance:
  Yet… here’s what the standardized tests show: How do 85% of students have a C or higher on A-G classes, when only 14% of them passed standardized testing? This should be a red flag. And how does equity rate at this school? Not good, either… the only “equitable” thing at this school is that they perform equally poorly. What does this highlight? It actually highlights a serious problem: schools can “fudge” success very simply through grade inflation. While this might help students get into college, it sets them up for failure once they arrive, and in the years beyond. You want equity? This is the opposite of equity.
 • The reason the (influential) results of the (questionable) Railside study are so concerning, is that several districts and schools have bought into  the “inquiry-based” math curricula used, such as CPM (College Preparatory Math)… and the results have not been pretty. For one, Boaler claims  that enjoyment and motivation are increased… but when I searched for reviews and  opinions about CPM online, the response is quite different than what Boaler suggests. Many parents, teachers, and students have complained about the program — about its avoidance of direct instruction, about its insistence on group work for all aspects, and about its (apparent) lack of efficacy. One group of parents was so concerned that they created a “Fairfield Math Advocates” group to combat the adoption of CPM, and has a whole lot of data to highlight problems with it, as well as a list of myriad other advocacy groups that have arisen to rail against it.  They also highlight how it caused fewer and fewer students — a disproportionate number of boys, especially — to complete the math program as years went on. So much for equity. In fact, I tried to find positive reviews of CPM, and the only positive messages I could find were by Boaler and her colleagues,  or people who had direct professional connections to CPM.

________________________________________________________

Boaler’s ‘Open-ended projects’

Jo Boaler:

 • If we teach maths in the way mathematicians work on it, many more kids engage.
 • The story of Andrew Wiles is fascinating. One clear difference between the work of mathematicians and schoolchildren is that mathematicians work on long and complicated problems that involve combining many different areas of mathematics. This stands in stark contrast to the short questions that fill the hours of maths classes and that involve the repetition of isolated procedures. Long and complicated problems are important to work on for many reasons, one of them being that they encourage persistence.
 • The maths that millions of school children experience is an impoverished version of the subject that bears little resemblance to the mathematics of life or work, or even the mathematics in which mathematicians engage.
 • Third graders can be fascinated by the notion of infinity, or the fourth dimension, but they do not need a race through procedural presentations of mathematics.

Typische ‘open-ended questions’ door Jo Boaler in een van haar boeken beschreven:

 • An object has a volume of 216. What could it be? What would be its dimensions ? What would it look like?
 • Find shapes with an area of 36.
 • How many rectangles can you make with an area of 24?
 • ∆PQR is a right triangle with hypotenuse PQ measuring 10 units. Find one pair of possible values for the lengths of PR and RQ.

Kritiek

Teaching through open-ended problems can make students feel lost.”
Tom Loveless, Math Education Expert, Brookings Institution

Bovengenoemde ‘open-ended questions’ tonen een pijnlijk gebrek aan wiskundig inzicht.

Opdracht 1: An object has a volume of 216.

Verwachte antwoord: 216 = 6³, dus het is een kubus.

Een ernstig misleidende opdracht. De getalwaarde is afhankelijk van de gekozen eenheid, door deze te veranderen kan men iedere gewenste getalwaarde verkrijgen. Maar ook als de eenheid gegeven is, kan men uit het getal 216 niets over de solid afleiden: ook een bol kan een volume 216 hebben en dat geldt voor iedere solid met eindig volume.

Opdracht 3: How many rectangles can you make with an area of 24?

Verwachte antwoord: 8 want 24 = 1 x 24 = 2 x 12 = 3 x 8 = ……

Boaler ziet niet in dat een rechthoek bij gegeven oppervlakte iedere lengte kan hebben. Leerlingen krijgen dus weer verkeerde ideeën aangeleerd. Men had in plaats hiervan een interessante som kunnen maken over het splitsen van 24 in twee factoren; met behulp van priemfactorontbinding had men een systematische oplossing kunnen geven.

Jo Boaler heeft een aantal voorbeeldlessen op haar website uitgewerkt, inclusief werkbladen en een handleiding voor de leraar, zie [Low Floor High Ceiling].

Eén van deze lessen gaat over de ggd (grootste gemeenschappelijke deler van 2 of meer getallen): [Counting Cogs].

Leerlingen gaan aan de slag met tandwielen. Werkbladen worden bijgeleverd, leerlingen kunnen de wielen uitknippen. Er zijn 9 tandwielen met resp. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 tanden. Ook een handleiding voor de leraar is er te vinden. De les is geschikt voor ‘grade 5’ (10-11 jarigen); er wordt geen voorkennis verwacht van de begrippen factor, priemgetal, ggd en kgv. Deze les werd in de praktijk gebracht op een school in Canada. Bryan Penfound (docent wiskunde aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Winnipeg) hielp mee. Hier zijn verslag van deze les: [Counting Cogs from ‘youcubed.org’].

 • The working memories of the grade five students quickly got overloaded. It was not that the students were not listening at the beginning of the lesson, it was because they would read the lesson, be overwhelmed by the number of tasks they had to do, and lose their indication of where to begin.
 • So now the students were learning how to cut the cogs along the lines properly, rather than focusing on the mathematics that the lesson was supposed to be engaging the students in. I felt more like a babysitter for the first half of this class than a mathematics teacher.
 • Think about it: students were expected to colour in one tooth, move the cogs around, follow where the coloured tooth would land, keep track of all the places where the coloured tooth landed, know what a cog was, know what a “tooth” (in reference to a cog) was, and then start to find patterns all while working with a partner. Talk about working memory overload!
 • Before we even get too far into this section, what is meant by the word “work”? It is such a vague word in this context. How will a grade five mind interpret this question, especially if he/she has no schema for cogs? Does “work” mean the coloured tooth enters the same gap each time? Does it mean that the coloured tooth enters only a few gaps? Maybe all the cogs “work” in the sense that they can rotate around each other! So there is a lot of potential confusion around this vague term.
 • I know the big ideas being promoted here are the ideas of the GCF [ggd] and factors. Two cogs will “work” when the GCF of the number of teeth is 1. For example, I know that GCF(5,7) = 1 [de grootste gemeenschappelijke deler van 5 en 7 is 1] so the cogs with 5 teeth and 7 teeth will “work” in the sense that all gaps will be filled by the full rotation of one coloured tooth. I also know that GCF(4,8) = 4, so the cogs with 4 teeth and 8 teeth will not “work.” This knowledge comes from a deep understanding of prime numbers [priemgetallen] and their relationships with other numbers – knowledge that a novice student does not have.
 • Next, go back and look at the choices we have for number of teeth. Do you notice a major flaw? The only odd number [oneven getal] that is not prime on our list is 9 and we do not have a cog with 3 teeth, so GCF(5,7,9,11) = 1. Thus, all of the odd-toothed cogs are going to “work.” So a common misconception of the students was to state: “If two cogs have an odd number of teeth, then they work.” This is certainly true of the activity (because it has a major design flaw).
 • Similarly, since the only pair of cogs sharing a factor of 3 are the 6-toothed and 9-toothed cog, most students didn’t even get to this pair. So they, again, often included incorrectly that a pair of cogs, one with an even number of teeth and one with an odd number of teeth, would always “work”.
 • When introducing such an important idea as factors and the GCF of two numbers, does it not make more sense to use explicit instruction followed by discussion of some worked examples? This would not be a difficult thing to do using pattern-recognition (skip-counting and making lists for example).
 • Did you notice that my discussion of the GCF [ggd] and LCM [kgv] are not on the teacher handout? There is no connection to mathematics at all on this handout! Do you not find it odd that the most interesting aspects of this activity are not even mentioned to the teachers who would be using the activity? It makes me wonder if Jo Boaler has the best interests of the students/teachers in mind. How can students/teachers develop “rich and meaningful connections” to mathematics if the proper mathematical vocabulary isn’t even introduced? Very bizarre indeed.

__________________________________________________________

Reactie op de aanval van Boaler op het Brits onderwijs.

Jane Imrie, Charlie Stripp (Medewerker resp. directeur NCETM (National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics), Groot-Brittannië)

 • Jo Boaler is wide of the mark in much of her analysis of what’s currently going on in English classrooms.
 • First….’the routine advice…of primary school teachers to young girls that “maths might not be for them.” ‘ paints a depressing and crass picture. But it’s a false one. Perhaps she has heard of one such instance, but to extrapolate and suggest this message is delivered in approaching 20,000 primary schools, without quoting any evidence, is rash in the extreme, and does not in any way match our current, first hand observation and experience in English primary schools.
 • Even worse is the assertion that ‘In our maths classrooms today, students do not make conjectures, or learn creatively,’ twinned with a side-swipe at ‘ traditional, narrow, procedural mathematics that fills our classrooms, (and that) is particularly unattractive to women and girls.’ Again, this black and white view of mathematics teaching is both unhelpful, and unrepresentative of reality. The truth is that procedural fluency (being able to do calculations quickly and efficiently, mentally and on paper) and conceptual understanding must go hand in hand, and do go hand in hand in increasing numbers of classrooms. And, by the way, we see no difference here between boys and girls.

______________________________________________________________________

Kansen-ongelijkheid

 

Jo Boaler:

 • Mathematics is the most unequitable subject of all school-subjects.
 • People will really go to battle for maths to stay the same.
 • Even parents who hated maths in school will argue to keep it the same.

 

Kritiek

Boalerism [Jo Boaler] means teaching less math content to level the playing field by lowering those at the top, which is atrocious policy. It discriminates against students who study hard to excel, including black and Hispanic students. No student gets ahead. In my opinion, Boalerism grows the inequality of income and opportunity.”
Thomas Sowell, Afro-Amerikaanse econoom, hoogleraar

 

_________________________________________________________

New California Math Curriculum Framework 2021 (CMF)

Californië heeft 40 miljoen inwoners, is een high-tech staat en is dus cruciaal afhankelijk van goed bèta-onderwijs.
In 2014 werden de ‘Common Core Maths’ ingevoerd. Gevolg: waar Californië in wiskunde eerst boven het gemiddelde presteerde t.o.v. de overige staten, zijn ze nu gezakt onder het gemiddelde.

Recent heeft het ministerie van onderwijs een voorstel gepubliceerd voor een nieuw K-12- curriculum (6-18 jarigen).
Jo Boaler heeft bij de ontwikkeling hiervan een leidende rol gespeeld.

 

Uit: *New California Math Curriculum Framework*

 • Middelbare scholieren worden het best bediend in heterogene klassen. Hoogbegaafde kinderen blijven in dezelfde klaslokalen als hun minder wiskundig ingestelde leeftijdsgenoten tot ten minste grade 9 (15 jaar). Het nieuwe ‘framework’ heeft als doel om iedereen zo lang mogelijk op hetzelfde niveau te laten leren.
 • Het aanbieden van gedifferentieerde programma’s aan ‘high achievers’ leidt tot fragiliteit en raciale vijandigheid tussen studenten.
 • Testen zorgen voor wiskunde-angst en vergroten de raciale ongelijkheid.
 • Verwerp ideeën over ‘natuurlijke gaven’ en ‘talenten’. Ieder kind bevindt zich op een ‘growth pathway’.
 • Er bestaat geen methode om te bepalen of het ene kind ‘hoogbegaafd’ is en het andere niet.
 • Wiskunde is geen objectief vak.
 • Gebruik onderwijsmethoden zoals ‘trauma-geïnformeerde pedagogiek’.

 

Kritiek

Een aantal STEM-leiders, waaronder honderden hoogleraren in de STEM-vakken (bèta-vakken), hebben in een *open brief*  hun ernstige bezorgdheid uitgesproken over dit ‘framework’. Naast vernietigende kritiek op de woke-inhoud lezen we:

 • We vinden het immoreel en dwaas om opzettelijk de intellectuele groei van studenten tegen te houden door hen te dwingen tijd te verspillen aan niet-uitdagende lessen.
 • Verschillen in hoogbegaafdheid zijn een realiteit in elk menselijk streven.
 • Californië staat op het punt om K-12 wiskunde (wiskunde voor 6-18 jarigen) op een potentieel rampzalige manier te politiseren. Het voorgestelde ‘Math Framework’ wordt gepresenteerd als een stap in de richting van sociale rechtvaardigheid en raciale gelijkheid, maar het effect zal het tegenovergestelde zijn: alle Californiërs worden beroofd, vooral de armsten en meest kwetsbaren, die altijd het meest lijden als scholen hun leerlingen geen fatsoenlijk onderwijs geven.
 • Het voorgestelde raamwerk zal in feite de wiskunde ‘de-mathematiseren’.
 • Het raamwerk heeft het mis: Wiskunde is een discipline waarvan de taal universeel toegankelijk is met goed onderwijs. De bewering dat wiskunde niet toegankelijk is voor niet-witten, is een belediging voor de niet-westerse wiskundigen uit de afgelopen millennia en wist de bijdragen uit die culturen over de hele wereld aan de wiskunde, zoals we die nu kennen, hebben geleverd. Grote aantallen studenten in ontwikkelingslanden leren momenteel geavanceerde wiskunde, en de Amerikaanse industrie moedigt hen aan om naar de VS te komen om daar te werken.

 

Richard Bernstein (Onderwijs-journalist)

[Research Used to Justify California’s ‘Equity’ Math Framework Doesn’t Add Up]

 • “We reject ideas of natural gifts and talents,” declares the current draft of the CMF, which also states that it rejects “the cult of genius.” Informed by that fundamental idea, the 800-page framework calls for the elimination of accelerated classes and gifted programs for high-achieving students until at least the 11th grade. But the framework claims its recommendations are based on the latest, seemingly unimpeachable findings of advanced social science research. Phrases such as “researchers found,” “the research shows,” and the “research is clear” are sprinkled through the framework, which states unequivocally: “The research is clear that all students are capable of becoming powerful mathematics learners and users.”
 • A review of much of the research cited, however, reveals that what the framework describes as “clear” is often actually pretty murky, hotly disputed, or contradicted by other research, misleadingly stretched to cover situations for which it was not intended, or, in some instances, just plain wrong.
 • In general, the framework follows a point of view long advocated by Jo Boaler, a professor of math education at Stanford University, the document’s most visible public advocate and reportedly its main author.
 • Consider how the framework supports one of its overarching principles; namely, its rejection of the “ideas of natural gifts and talents.” The text refers to a paper by a New York University psychologist, Andrei Cimpian, to support that proposition, but the only work of Cimpian listed in the footnotes is a paper written with psychologist Sarah-Jane Leslie. That paper found that women and girls are commonly discouraged from going into fields that are deemed to require “special ability to be successful,” which can certainly include math. But it says nothing at all about whether some people are born with an aptitude for math or not, or that “all students” are capable of high-level math performance.
 • Boaler has written that the notion that people are born with different abilities in math has been “resoundingly disproved” by “study after study.” To support this claim, the framework relies heavily on the work of psychologist Carol Dweck. But Dweck herself has never gone so far as to reject the ideas of innate differences or that acquiring a “growth mindset” will enable all students to achieve high levels, in math or anything else.
 • Boaler has long argued that, as the framework puts it, “the subject and community of math has a history of exclusion and filtering rather than inclusion and welcoming.” It continues: “Girls and black and brown children notably receive messages that they are not capable of high-level mathematics compared to their white and male counterparts.”
 • It is true that women—and more so African Americans and Latinos—are underrepresented in university math departments, and in science, technology, engineering, and math (STEM) fields more generally. But in math, the claim of pervasive discrimination runs more conspicuously than in other fields into a contrary, testable reality.
 • While bemoaning the underrepresentation of “people of color” or “black and brown children” in math, the framework almost entirely ignores the very substantial presence of both men and women who have immigrated from Asia, or are of Asian ancestry—Korean, Chinese, Indian, Pakistani, Japanese, and others.
 • The Princeton math department, for example, is roughly 4/5 foreign-born, with many of its faculty and graduate students coming from several of the countries of East Asia and South Asia, as well as from the former Soviet Union and Eastern Europe. This alone would seem a powerful indication that math, like other scientific fields, does not “operate as whiteness.”
 • CMF reports that only 8% of white students are enrolled in California’s math classes for gifted students. While this is higher than the percentage of African Americans and Latinos, it is dwarfed by the percentage of Asian Americans (32%). These numbers show that if gifted programs are phased out, the students most affected will be overwhelmingly Asian (i.e., people of color), not whites.

 

Uit: *In the Name of Equity, California Will Discourage Students Who Are Gifted at Math*

 • Het ‘framework’  moet ervoor zorgen dat elk kind van wiskunde gaat houden. In grote lijnen houdt dit in dat wiskunde zo eenvoudig en onwiskundig mogelijk moet worden gemaakt.
 • Veel scholen bieden geavanceerde wiskunde aan een selecte groep leerlingen. Dat is niet voor niets: de studenten die van wiskunde houden, moeten de kans krijgen om zo snel mogelijk verder te gaan. Voor alle anderen… tja, geavanceerde wiskunde is voor hun niet zo belangrijk.

1 Reactie

 1. Ik schrik van de regel: “projectgebaseerd, samenwerking tussen leerlingen, heterogene klassen, creatief denken i.p.v. procedures leren/toepassen”. Ik denk graag eerst over iets na voordat ik met personen in discussie ga.Een persoon die tegen me praat is een stoorzender bij mijn denken. Nadat ik het probleem doordacht heb, meen een oplossing te hebben gevonden of een weg naar een oplossing of zie dat ik er niet uitkom wil ik graag met anderen erover praten. Ik blink nu eenmaal niet uit in multitasking en er zullen wel meer mensen zijn zoals ik. Te heterogene klassen belemmeren de goede leerling en procedures toepassen doe je vaak in de aanloop van een probleem.

1 Trackback / Pingback

 1. Wiskunde en Sociologie - Beter Onderwijs Nederland

Laat een reactie achter