De rekenagenda

Wat betreft de nieuwe rekenagenda zal het voor het middelbaar beroepsonderwijs, belangrijk zijn dat de onderstaande punten aan de orde komen.
 
1. We moeten af van het principe “Het telt tocht niet mee”.
2. Voor niveau-2  zou ik het Rekenen voor het generieke deel als keuze certificaat aanbieden op 2F (dus niet mee-    
tellen in de diplomering van MBO-2) en verplichten bij een doorstroom naar niveau-4.
4. In  het eerste leerjaar van het MBO niveau 4, het rekenen als er sprake is van een achterstand inkennis repareren tot 2F.
5. Rekenen voor zover het mogelijk is cnetraal examineren in de beroepsgerichte vakken (zeker bij niveau 4). Bij economische en handels-opleidingen moet van oudsher veel worden gerekend, dus waarom in deze en vergelijkbare opleidingen een apart verplicht digitaal examen rekenen van twijfelachtig allooi?
6.Indien nodig het generieke deel (dus wat niet in de beroeps-specifieke deel geëxamineerd kan worden) rekenen opnemen bijvoorbeeld in een keuzedeel doorstroming HBO (platgezegd bij de doorstroming naar het HBO is generiek rekenexamen minimaal op 3F verplicht)
7. Er moet een halt worden toegeroepen aan digitale internetmaoïsme in het rekenonderwijs. Dit zogenaamde 'teaching to the test', lokt zowel verkeerd leergedrag uit bij de leerlingen en verkeerd didactisch gedrag uit bij de docent.
 

1 Reactie

  1. @toon

    @toon

    De oplossing voor de door het circuit rond FI en SLO aangerichte verwoestingen in het PO ligt niet in een oplossing voor de in het MBO veroorzaakte rekenproblemen die uit de koker van dezelfde onderwijsvandalen moet komen die het probleem veroorzaakt hebben. Laat staan in een geen #rekentoets en al die andere flauwekul die gebaseerd is op de pseudowetenschappelijke kwakzalverij die tot Staatsblad 2010 265 heeft geleid, waar je voortdurend naar verwijst. 

Laat een reactie achter