De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.

"Een andere zwakke plek van de PvdA is onderwijs, waar zich volgens recente rapportages een scherpe tweedeling begint af te tekenen tussen hoger en lager opgeleiden. Dus gaat er op verzoek van de sociaal-democraten ook 200 miljoen extra naar onderwijs voor asielkinderen en kinderen met een achterstand". Dat staat volgens de NRC van vandaag bij het nieuws over hoe de PvdA als zij samen met de VVD  na de verkiezingen voor de Tweede Kamer verder zou kunnen regeren. Die 200 milioen komt uit de helft van de te verwachten meevaller van 1,2 miljard die de PvdA dan geheel naar eigen inzicht mag besteden. Haar deel voor het schouwtoneel. Zo wordt regeren een fluitje van een cent. De PvdA kan zonder overleg met de VVD voorstellen hiertoe indienen en als de partijdiscipline groot genoeg is stemmen de PvdA en de VVD vóór in de kamer en worden de plannen aangenomen. Bovengemiddelde leerlingen hoeven niet te rekenen op extra geld voor verbeteringen want die komen niet voor op het 600-miljoen-lijstje van de desiderat van de VVD.
Maar nu de VVD-staatssecretaris van Onderwijs bereid lijkt om BON meer te geven dan een luiterend oor zou hij misschien oren en meer hebben naar een goede manier om beter onderwijs te geven aan leergierige 120-plussers (IQ). Hoe kan men het onderwijs aan hen zo geven dat qua niveau en karakter met het praemammoetale overeenkomt zonder dat de kosten per leerling toenemen? Er is al eerder op gewezen dat wanneer de leerlingen ongeveer van gelijk niveau zijn klassikaal-frontale lessen aan grote klassen gegeven kunnen worden zonder dat daardoor het rendement veel afneemt. Het geven van hoorcolleges door een excellente docent zou dus een oplossing kunnen zijn. Geen proefwerken meer maar jaarlijks voor elk vak 3 à 4 tentamina. Daarnaast oefenklassen waar de leerlingen bezig zijn om de leerstof onder de knie te krijgen. Het (vroegere) universitaire onderwijssysteem als oplossing om de gap in goed onderwijs voor intelligente leerwillige leerlingen van 12 tot 18 jaar te overbruggen. Als de VVD een extra bijdrage geeft van 1 milioen EURO uit haar deel van de 1200 miljoen kan zij met hetzelfde recht als waarmee de PvdA het onderwijs aan de zwakkeren oppept  voor beter onderwijs aan de betere leerling zorgen. Voor elck wat wils dankzij het schouwtoneel!
Laat BON het proberen!
 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter