De rétroviseur van liberaal Sander Dekker

Reactie op de "Analyse Sander Dekker" van Jan Benjamin en Emilie van Outeren in het artikel dat werd gepubliceerd in NRC Handelsblad op Zaterdag, 27 februari 2016, pagina 6-7
Staatssecretaris Dekker koppelt zijn"stellige liberale overtuiging" aan het gebruik van een achteruitkijkspiegel met een dode hoek. Vooropgesteld dat bij ouders allereerst de plicht en het recht ligt om hun kinderen op te voeden en wat kinderen op sc hool leren onderdeel van de opvoeding is heeft hij dat onderdeel ten onrechte onttrokken aan de liberale opvatting dat wat de burgers zelf kunnen niet door de staat aan zijn burgers moet worden opgelegd. Ouderrechten zitten in de dode hoek van zijn liberale rétroviseur. Zo biedt zijn plan om het stichten van een school op niet-religieuze grondslag gemakkelijker te maken geen ruimte om het curriculum van de school op verzoek van de ouders aan te passen. In zijn persoonlijke noot geeft hij aan dat het wiskundeprogramma in de onderbouw te gemakkelijk was en in de bovenbouw onverwacht moeilijk. Ouders kunnen daaraan niets veranderen hoewel sommige, blijkbaar in tegenstelling tot Dekker dat wel zouden willen. Ouders kunnen ook geen keuze maken voor  ouderwets onderwijs met veel leren, frontale lessen en in hun leervak goed opgeleide leraren zoals dat bestond vóór de invoering van de Mammouthwet. Zij kunnen zich nauwelijks te weer stellen tegen het judicium van de schooljuffen dat hun kind ongeschikt is voor een bepaald niveau van het voortgezet onderwijs. Er is o.a. geen toelatingsexamen voor een bepaald niveau en zelfs aan de uitkomst van de gebrekkige cito eindtoets mogen de ouders geen rechten ontlenen. Met zijn plan plan om het stichten van een school op niet-religieuze grondslag makkelijker te maken biedt deze pseudoliberaal ouders een fopspeen aan.
 

1 Reactie

  1. Dekker is een

    Dekker is een rétroviseurliberaal. Als hij al de moeite neemt om in een land waar men links rijdt te kijken wat zich in de dode hoek bevindt ziet hij wat de scholen betreft alleen maar klerikale machtsblokken. Zijn coalitiegenoot Samson kijkt sowieso niet achteruit. Hij is een politieke nazaat van Roofridders met Robin Hood idealen. De vroegere sociale bovenlaag had scholen voor goed secundair onderwijs met een tweeledig doel: voorbereiding op de universiteit en het opdoen van een stuk culturele ontwikkeling om de Europese beschaving deelachtig te worden. Hoewel de bovenlaag accepteerde dat ook arbeiderskinderen hun scholen bezochten beroofden zij de bovenlaag van hun scholen en vervingen hen door grote egalitaire leerinstituten die in dienst gesteld werden van de vorming van een eveneens egalitaire staat. Ik weet niet wat Samson onder goed opgeleide leraren verstaat. Wel weet ik, dat als hij daar hetzelfde onder verstaat als ik, die goede opleiding op  de huidige autokratisch bestuurde onderwijsfabrieken met feitelijk winstoogmerk niet tot zijn recht zal komen. Weg met de coalitie!

     

Laat een reactie achter