Flexibiliteit, Passend Onderwijs en Excellentie

De secretaris van Onderwijs heeft flexibiliteit hoog in zijn vaandel staan. Wat voor vreemde dingen verder in zijn hoofd mogen rondgaan, het biedt de mogelijkheid om er hem op aan te spreken. Als we naar het secundair onderwijs en daarin vooral het vwo kijken blijkt dat er zowel  een groep mensen is  die zich keert tegen de inhoud van het vak Nederlands als een groep mensen die zich verzet tegen de wijze waarop de leerlingen wiskunde wordt bijgebracht. Beide groepen zijn afgescheiden van elkaar bezig hoewel hun wensen gemakkelijk onder één noemer gebracht kunnen worden. Beide vakken hebben hun academische glans verloren en worden utilitair en  on-vwo-achtig gegeven. Beide groepen moeten elkaar daarom niet uit de weg gaan. <newline>
De secretaris van staat heeft niet expressis verbis specifieke gebieden aangewezen waarvoor hij intolerant wil zijn. Daardoor zouden pogingen om die vakken op een hoger plan te brengen kunnen slagen. Daarbij kunnen we geholpen worden door het streven van de secretaris naar excellentie. Hij moet dan aanvaarden dat utilitair gericht onderwijs excellentie vaak in de weg staat. <newline>
Ik denk niet dat anderssoortig onderwijs in taal en wiskunde eenieder moet worden opgelegd. De weerstand daartegen zou dan groter zijn en wij (ik verplaats mij in gedachten binnen de groepen) zouden de parlementariërs aansporen een soort beslissingente nemen waarvan zij zelf ooit gezegd hebben dat ze voor het onderwijs van een fout type zijn, namelijk het klats boem invoeren van vernieuwingen. (Die mentaliteitsverandering was hypokriet; nadat experimenten met de middenschool katastrophaal waren verlopen werd het stellen van faits accomplis leiddraad).   Neen, we moeten stellen dat iedereen (binnen reële mogelijkheden) recht op passend onderwijs  heeft en dat de lessen in Nederlands en Wiskunde zoals die nu gegeven worden voor sommige leerlingen niet ideaal zijn en dus ook niet passen in het streven van de staatsscretaris naar excellentie. <newline>
Ik denk dat beide groepen voor hun gebied een variant moeten bedenken waarvan zij willen dat die door de leerlingen als alternatief gekozen kan worden en daarna aan de staatssecretaris moeten vragen het kiezen van een goed alternatief in het algemeen en van het ontworpen alternatief in het bijzonder als experuiment toe te staan.Het aanbieden van een uitgewerkt alternatief kan de staatssecretaris positief beïnvloeden en het proces van invoering versnellen. De "experimenten" kunnen het best op zelfstandeige gymnasia uitgevoerd worden. <newline>
Bij onderwijs van Nederlands met een meer literair karakter zou op het vertalen in goed Nederlands gericht onderwijs in Frans en Duits goed passen. <newline> 
Wiskunde zou naast haar abstract karakter ook een historische opbouw kunnen hebben.
 

1 Reactie

 1. ………….Het komt mij

  ………….
  Het komt mij voor dat er 4 goed te oderscheiden vectoren zijn wier resultante voldoende groot kan worden om de pogingen tot beter onderwijs te laten slagen. Een lange stevige R4-pijl die door het panser van de onderwijsmaffia doordringt. <newline> 
  Het bestuur probeert door onderhandelingen veranderingen te bewerkstelligen. De maffia heeft het BONbestuur als gesprekspartner moeten accepteren omdat de media bekendheid hebben gegeven aan haar bestaan en haar streven en het kennisniveau van haar bestuur enorm is. <newlinbe> 
  Daar heeft de tweede vector, het vergaren van kennis voor gezorgd. De dossiers van verzamelde misstanden zijn overvol. <newline> 
  De derde vector is het voeren van actie: dan speelt, denk ik, het ledenbestand van BON en grote rol.  Bon had bij voorbeeld VMBOers kunnen stimuleren om uit het Nederlands onderwijssysteem te stappen en in Duitsland een Lehre te gaan volgen. Zoiets brengt echter lerarenbanen in gevaar en komt mogelijk daardoor niet van de grond. <newline> 
  Tenlotte zou BON kunnen proberen machtige vrienden te verwerven en kunnen besluiten om aan de politieke neutraliteit een einde te maken. <newline>. 
  Een combinatie van actie voeren en vrienden verwerven zou kunnen zijn een eigen vwo-programma, gestoeld op het klassieke klassikale lesgeven, te ontwerpen en de universiteiten vragen of ze leerlingen die met goed gevolg het dit programma afsluitend examen hebben afgelegd zouden willen aannemen.  Daarna sta je sterk al je wilt vechten voor het toestaan van een parallele vwo-opleiding. Vroeger had je immers toch ook HBS en Gymnasium naast elkaar!? ik hoop dat er BONleden zijn die zo iets op het gebied van de vierde en derde vector willen doen.

Laat een reactie achter