Krimp of groei?

nos.nl/artikel/2055626-scholengemeenschappen-verdwijnen-door-krimp.html

Je kunt er op wachten; de voorspelling van de toekomst waarop deze beslissingen worden gebaseerd zal binnen de korste keren worden achterhaald door de werkelijkheid.

Enerzijds is het een goede ontwikkeling dat door krimp de "brede" schoolgemeenschappen zich weer ontmengen. 

Anderzijds is er geen rekening gehouden met de groei die wordt veroorzaakt door asielkinderen.

De volgende onderwijsvernieuwling dient zich al weer aan.

5 Reacties

 1. Een verheugend maar ook

  Een verheugend maar ook verwarrend bericht. Het lijkt er op dat er voor elk schooltype binnen een scholengemeenschap een minimaal aantal mensuren nodig is voor niet-lesgevende taken. Daarboven kregen scholengemeenschappen nog extra geld voor het betalen van de boven-school-type taken en de hoge salarissen van de bestuursleden die volgens de schoolbesturen pasten bij zo'n grote onderneming. Blijkbaar is de extra subsidie op grote scholengemeenschappen verdwenen en de meerwaarde ervan daardoor in een minwaarde veranderd. Scholen worden eindelijk per leerling betaald! Niet alleen is  Eén scholengemeenschap van 1500 zal wel niet veel goedkoper zijn dan drie van 500. Maar 3 categorale scholen van 500 leerlingen zijn dat blijkbaar wel. Aan een door financiële prikkels ontstane wantoestand is een einde gfemaakt.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Het lijkt er overigens wel op dat in Maastricht het Gymnasium niet losgemaakt wordt van het rest-VWO
 2. Hogere schooltypen lijken op

  Hogere schooltypen lijken op geld. Meestal devalueren ze. De HBS en het Gymnasium van de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog konden lang op niveau blijven omdat er een groot reservoir van leerlingen met universiteitspotentie was. Die stamden vaak af van ouders die ook universiteitspotentie hadden maar om andere redenen daarvan geen gebruik hadden gemaakt. Landen met veel geldinflatie gaan soms over op een nieuwe muntsoort maar de Nederlandse overheid maakt ondanks het gekrijs over excellentie geen aanstalten om boven-vwo's te stichten. Mij komt het voor dat er in Maastricht zelfs geen zelfstandig gymnasium is of komt. Wat moet ik denken van een gemoderniseerde HAVO die zich er op beroept vwo-ers op te nemen  die nu al weten dat zij na school naar een bepaald hbo willen?  De grootte van de VWO-school zegt dus te weinig over het potentiële niveau van de leerlingen die in of bij Maastricht wonen. Maar laten we even aannemen dat over den lande bekeken het niveau van een bepaald vertikaal schooltype (Gymnasium, rest-VWO, HAVO, MAVO etc.) gelijk is, hoe staat het dan in Maastricht met de percentages leerlingen voor zo'n bepaald type? Maastricht met zijn universiteit zou relatief veel VWO-leerlingen moeten hebben. Mogelijk stuurt veel van het universitaire peroneel van deze internationaal georiënteerde universiteit hun kinderen naar een school op een van de Zuid-Limburg haast omringende landen of naar een internationale school. De Zuid-Limburgers waren vóór de implosie van de Roomsch-katholieke kerk biologisch zeer vruchtbaar en hebben zeer  veel universitaire studenten geleverd maar hoe is het bij hen verder met het percentage leerlingen met universitaire potentie gegaan?
   
 3. Over die veranderingen in

  Over die veranderingen in Maastricht   :   al in januai 2014 werd dat aangekondigd, en geruime tijd daarvoor al geopperd ; en nu weer. 

   

  Een zelfstandig gymnasium in Maastricht heeft geen kans. De situatie is vergelijkbaar met die in Twente., waar initiatieven voor een gymnasium steeds zijn stuk gelopen op de lobby van bestaande school-gemeenschappen. De bestaande SGS-pen vrezen voor leerlingen-verlies  –  vooral die met gymnasiale afdelingen. Ze promoten het idee van  "onderweg" overstappen  –  ja, ze leven ervan.

   

  Dat de universiteit Maastricht meer VWO leerlingen zou genereren (die dan naar andere, buitenlandse of internationale scholen zouden worden gestuurd) lijkt me onzin. De Maastrichtse universitaire biotoop is niet vruchtbaarder  dan, zeg maar, die in Loppersum of Rodeschool. De universiteit Maastricht is een "jonkie", zij het met "enige" internationale faam (hoeveel waarvan door reclame is gegenereerd ?). Net als die in Twente  –  de internationale school in Eerde (Ommen) heeft geen leerlingen uit Enschede, wel uit Afrika en Azie.  Münster is verder weg dan Aken  –  beide universiteitssteden, en concurrerend en vergelijkbaar vruchtbaar.

   

  Restauratie van het (oude) ideaal (cetegorale gymnasia) is een mooie (maar futiele) gedachte ; helaas.  Ik ben er vóór. net als Don Quichotte van windmolens hield. Overigens  :  in het nabuurtige Duitsland bestaan nog wel degelijk Gymnasia van de min-o-meer oude (aangepaste) soort, zijn dat reliquien of is het kiemende toekomst ?

 4. De bijdrage van Sassoc heeft

  De bijdrage van Sassoc heeft onduidelijkheden over het Gymnasiale onderwijs in Maastricht weggenomen. De voorstanders van een onafhankelijk gymnasium hebben geen zelfstandig gymnasium kunnen oprichten en het is ook niet mogelijk gebleken via de SGS een verzelfstandigde Gymnasiumopleiding van de grond te krijgen. Een bovenschool, zoals een gymnasium-bèta met een prémammouthcurriculum zou zijn, is niet in het belang van de onderwijsmaffia en die wordt door de politiek beschermd. Als ik een Maastrichtse ouder zou zijn zou ik mijn kinderen in Hasselt, Luik of Aken naar school laten gaan. Of naar een internationale school als ik daar recht op zou hebben. Goed Nederlands kan ik mijn kinderen zelf wel leren, misschien nog wel beter Nederlands dan dat wat ze op de huidige basisschool en het huidige VWO leren.

 5. Wij moetem ons goed

  Wij moetem ons goed realiseren dat de politici bij het aannemen van de Mammouthwet tegen de geest van de grondwet handelden. De politici hebben nooit in beschouwing genomenof er genoeg belangstelling voor het oude gymnasium, de HBS en de MULO bestond om deze schooltypen naast de nieuwe schooltypen in stand te houden. Een verplicht schoolcurriculum en een voorgeschreven didaktiek moet een compromis zijn tussen de wensen en verplichtingdn van de ouders en die van de overheid. En er hoeft niet slechts één type compomisschool te zijn. Het ontbreekt parlementariërs aan het bewustzijn daarvan 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.