zeer specifieke informatie gezocht: help mee !!

WIL  je bijdragen aan het doorlichten van het taakbeleid, lees dan het volgende verzoek en geef het door:

Is er op scholen van:

·         Stichting CVO-AV

·         Stichting Iris CVO

·         Het Erasmus

·         Arentheem College

·         Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs

 

De laatste jaren of voor komend jaar wijzigingen taakbeleid voorgesteld door bestuur of  is  zoiets aangekondigd? Let op, het gaat ook om voorstellen die afgewezen zijn.

Het gaat specifiek om deze scholen. Je reactie wordt niet openbaar gemaakt. Als het kan, graag de stukken van de voorstellen naarinfo@ditfairtrade.nl. Laat tenminste weten als je van iets dergelijks bewust bent!!

Werk je op een hierbij aangesloten school of ken je een collega daar? Reageer of geef dit verzoek door.

Waarom? Omdat deze scholen model staan voor een beleidsverandering die ik onderzoek.Dergelijke zaken zijn geen staatsgeheim en  moeten in het belang van alle docenten zo mogelijk naast elkaar gelegd kunnen worden.

Geen van deze scholen zal door iemanddoetiets.nl in de  rechtszaak Hupkens vs SCOL  (docent vs schoolbestuur) gedaagd worden, het gaat uitsluitend om het onderzoeken van een beleid. Het is van wezenlijk belang dat deze informatie verzameld kan worden.

 

Voor informatie over de rechtszaak docent vs schoolbestuur: kijk op www.iemanddoetiets.nl

Voor het geplande vervolgonderzoek naar aanleiding van deze rechtszaak: kijk op www.DITfairtrade.nl

De hierboven gevraagde informatie is voor beide zaken van belang! Reageer en/of geef door. Help je collega’s, help jezelf.

Denise Hupkens

Initiatiefneemster iemanddoetiets.nl

6 Reacties

 1. Ik weet niet hoeveel haast je

  Ik weet niet hoeveel haast je hebt, maar misschien kun je van de betreffende scholen de digitale versie van de schoolgids downloaden van hun websites, en zo achter de e-mail adressen komen van de mensen die er werken en hen persoonlijk benaderen. Dan nog heb je te maken met het feit dat het nu zomervakantie is, dus zeer weinigen zullen die mail meteen lezen, maar dan zit je wat dichter bij mensen die jou wellicht kunnen helpen.

 2. Dat is waar.
  Dat is waar.
  Het zou niet nodig zijn en een stuk sneller gaan als er op Twitter en op facebook mijn vraag net zo snel doorgegeven zou worden als dat andere zaken dat regelmatig worden.

  Nu moet elke keer alles met een theelepeltje opgegraven worden. Waarbij iedereen die eromheen staat te kijken met de armen over elkaar commentaar levert dat het niet.op schiet.

  Als ik weer eens helemaal geen reactie krijg zal ik er verder achteraan gaan.

  Het is namelijk niet voor mij. Het is voor jullie.

 3. Ik snap dat je het niet

  Ik snap dat je het niet (alleen) voor jezelf doet, en vooral voor "ons", voor de docenten, voor het onderwijs en in het algemeen belang. Op zich denk ik dat mensen jou daar ook graag bij helpen. Maar de periode juli/augustus is daar geen goeie periode voor. Juist mensen die gebukt gaan onder overwerk zijn dan hun batterij aan het opladen. Die willen juist dán even niks aan hun hoofd wat met school te maken heeft.

   

  Wat verder de vraag is, is in hoeverre wat jij aan docenten vraagt door hen ook echt als een handelingsperspectief gezien wordt. Jíj denkt met die informatie die je zoekt een slag te kunnen slaan (ook voor hén), maar zij begrijpen waarschijnlijk helemaal niet hoe jij die slag dan denkt te kunnen slaan. Niet alleen jíj moet erin geloven voordat je wat gaat doen, zij óók. Als je op elke school in Nederland, of ook maar 20 procent daarvan, iemand had die in jouw aanpak zou geloven, dan zou dat al heel wat zijn; dan kunnen zij jou gaan ondersteunen en dan kan het groeien. Dat is wat eigenlijk eerst moet gebeuren: dat jij mensen gaat "scholen" in jouw aanpak. Besef hoe goed jij in de hele materie bent ingevoerd en wat een enorme informatieachterstand de rest heeft.

 4. Het vastleggen van het

  Het vastleggen van het taakbeleid van deze scholen levert voor mijn eigen rechtszaak geen aanvullend bewijs op, maar voor het uitvouwen van de problemen naar andere docenten wel. Waarschijnlijk iets wat nog steeds niet bij veel lezers door wil dringen: een redelijk aantal zaken zijn niet voor mezelf.

  Het is nooit een goede tijd. Of men heeft het "net"heel druk, of men rust net uit; straks aan het begin van het schooljaar vindt iedereen het waarschijnlijk weer meevallen. Men weet niet eens wat het is, een normale werkdruk.

  Al zouden de individuen niet begrijpen hoe ik wil handelen, dat kunnen ze lezen. Op ditfairtrade staat wat er met die gegevens gaat gebeuren. Voor organisaties geldt dat ze daar mensen voor in dienst hebben, op kosten van de docenten.

  Meer bewustwording gaat veel makkelijker met meer fondsen of met meer hulp, maar geen van beide komt er. Dat is, hoe graag mensen dat liever niet wensen te horen, een kwestie van willen. Als onderwijs/docenten organisaties blijven weigeren zelfs maar te proberen te begrijpen waar ik mee bezig ben, houdt het inderdaad wel op ja.

  Ik schrijf nu elke MR aan, want ik volg je beredenering over bewustwording best wel, maar enig idee hoe ik dat moet doen als er vrijwel geen steun komt?

  Het zou al helpen, heb ik geschreven, als een aantal organisaties hun steun betuigen. Zo kweek je bekendheid. Even kijken, ik heb ongeveer 20 organisaties aangeschreven, de namen staan op ditfairtrade.

  Daarvan hebben er bij elkaar 5 gereageerd.

  De CNV wacht tot haar leden om iets dergelijks vragen, zolang dat niet gebeurt, doen ze niks….

  LIA heeft een vertegenwoordiger langsgestuurd, maar die gaf al aan dat het bestuur niet staat te springen om bijval te betuigen. Ik heb niets meer gehoord.

  stichting LeerKracht wenst niet meer benaderd te worden.

  De VVVO zou erop terugkomen.

  BON bespreek eea in september binnen het bestuur.

   

  als verder niets of niemand zich in enige mate verantwoordelijk voelt voor dit proces, als men stelselmatig vertikt om bekendheid te kweken, wat dan?

  Hoeveel lezers geven de website door? Docenten en hun vertegenwoordigers gedragen zich als de moeilijkste, lastigste en meest veeleisende bende : als het niet precies is hoe zij het zelf willen hebben, wordt het afgekeurd en dus vooral niet gesteund. 

  Campagne voeren en uitleg geven kost veel geld en veel tijd. In een tijd waarbij via social media iedere hype met een vloek en een zucht geschapen kan worden, houdt het hele onderwijsveld mijn rechtszaak en de daaruit helder wordende problemen zorgvuldig verborgen.

  Als jullie vertegenwoordigers echt zo stom zijn dat er niemand van hen iemand in dienst heeft die snapt wat er gebeurt, zouden ze minimaal naar aanleiding van mijn laatste verzoek, iemand hebben kunnen laten informeren.

  Dat Hoger Beroep is namelijk een feit, geen verzinsel. Dat docenten door hun taaklast niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen is 1 ding; hun vertegenwoordigers zouden zo professioneel moeten zijn om tenminste wat moeite te doen.

  Dit ligt niet aan de werkgevers, aan Den Haag of weet ik veel. Elke lezer kan concluderen wat er nodig is om tegengas te geven aan het beleid van overheid en werkgevers. Je kunt het in de diverse stukken zo aanwijzen, het staat er gewoon. Dat ontkennen en niet willen aanpakken, is een verloochening van de doelstelling op te komen voor docenten.

  Vindt niemand het een beetje vreemd dat de eerste slag van de rechtszaak stukken opleverde waar de werkgever ijskoud opschrijft alles in de taak van de docenten te mogen dumpen en men toch alleen de vastgelegde normtijden hoeft uit te betalen? Die niet bestaan? Hoe rechtvaardigen deze zogenaamde bekangenbehartigers dit?

  Op twitter hoor ik dat de AoB "zich niet herkent in mijn kritiek". 

  Is iedereen zo volkomen verlamd, verdoofd , apatisch, dat dit soort zaken totaal niet doordringt? Een direct aan de VO Raad verbonden werkgever schrijft zaken op waar je als belangenbehartiger meteen op zou moeten duiken.

  Niemanddoetiets. Er is nog niet 1 organisatie die zich achter Iemanddoetiets.nl schaart. 

  Ik wil best mr opvoeden en voorlichting geven. O , dat is precies de campagne die DITfairtrade voert. Op dit moment weet ik werkelijk niet of ik in september verder moet gaan. Een mailing kost me honderden euro's.

  Elke school nabellen, gericht na mailen kost uren en uren.

  De mailing die ik stuur, vraagt MR weliswaar om medewerking voor verzamelen data, maar zorgt in eerste en belangrijkste instantie ervoor dat men de webstite van DITfairtrade bezoekt en ziet wat ik aanbied: hulp /voorlichting aan MR. Juridische stappen tegen zaken waar ze dagelijks aanlopen. Bekendheid…

   

   

 5. @Denise

  @Denise

   

  Je schrijft: "Het vastleggen van het taakbeleid van deze scholen levert (…) aanvullend bewijs op (…) voor het uitvouwen van de problemen naar andere docenten wel."

   

  Dit snap ik dus al niet: het "uitvouwen" van problemen en waarom het "bewijs" is; zomaar een voorbeeld.

   

   

  "een redelijk aantal zaken zijn niet voor mezelf."

   

  Dat is zeer te prijzen, maar ook dan wil je toch effectief te werk gaan? Dus een aanpak volgend die respons oplevert in plaats van het weggooien van tijd, geld en energie? Dat jij het voor anderen doet, is voor anderen nog geen reden om jou te volgen.

   

   

  "Het is nooit een goede tijd."

   

  Klopt, dus kies je de minst slechte. De zomervakantie, eigenlijk al vanaf de periode vanaf het CSE, is sowieso de slechtste tijd, gewoon omdat er juist dan niemand is die naar je luistert. Als je dan jouw tweets zou retweeten, maak je daarmee alleen maar jezelf belachelijk. Vandaar dat niemand dat doet. Blijft over: de periode september t/m april. December zou ik ook schrappen.

   

   

   

  "Al zouden de individuen niet begrijpen hoe ik wil handelen, dat kunnen ze lezen."

   

  Opnieuw: ja, kúnnen lezen, maar ze gáán pas lezen (pas investeren), als er op een laagdrempelige manier een goeie uitleg wordt geboden. Als je eerst helemaal huiswerk moet gaan maken voordat je Denise Hupkens kunt volgen, dan ligt het nogal voor de hand dat niet veel mensen je zullen volgen. Ik betreur dat overigens, want wat waar je voor staat is belangrijk.

   

   

  "Als onderwijs/docenten organisaties blijven weigeren zelfs maar te proberen te begrijpen waar ik mee bezig ben, houdt het inderdaad wel op ja."

   

  Ik maak een verschil tussen organisaties en individuele docenten. Van organisaties verwacht ik weinig tot niets, omdat die zo hun eigen belangen kunnen hebben en zich door jouw aanpak bedreigd kunnen voelen. Dat is redelijk onuitstaanbaar, gezien waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn, maar zo werkt het helaas, ben ik bang. Mensen en organisaties willen op korte termijn hun eigen positie behouden, in plaats van zich op lange termijn inzetten voor het algemeen belang. Voor individuele docenten ligt het anders. Die zouden direct belang kunnen hebben bij wat jij te bieden hebt. Hier ligt dus een kans. Maar als je mensen, ook in hun eigen belang, over de drempel wilt helpen, moet je ze niet eerst op een uur op een hometrainer zetten, ook al is dat nog zo goed voor ze. "Kijk maar op mijn website" = potentiële bondgenoten wegjagen.

   

   

  "Ik schrijf nu elke MR aan, want ik volg je beredenering over bewustwording best wel, maar enig idee hoe ik dat moet doen als er vrijwel geen steun komt?"

   

  We zitten (we, wij, alle docenten samen, dus niet alleen jij) in een kip-ei situatie. Geen aandacht betekent geen middelen, geen middelen betekent geen aandacht. Enige oplossing is dat je eerst datgene doet waar weinig middelen voor nodig zijn. En ook geduld hebben. En steeds weer eens wat anders proberen.

   

   

  "Het zou al helpen, heb ik geschreven, als een aantal organisaties hun steun betuigen."

   

  Wacht niet op organisaties, maar richt je op het mobiliseren van mensen. Die mensen kunnen op hun beurt altijd nog de organisaties waar ze lid van zijn, onder druk gaan zetten. En zo niet, dan bouw je zelf een netwerk op dat zichzelf verder kan versterken.

   

   

  "Hoeveel lezers geven de website door?"

   

  Lezers geven alleen een website door als ze met die website naar anderen toe voor de dag kunnen komen. Dat is nu kennelijk nog niet het geval. Dus moet er bijv. e.e.a. veranderen aan die website.

   

   

  "Docenten gedragen zich als de moeilijkste, lastigste en meest veeleisende bende : als het niet precies is hoe zij het zelf willen hebben, wordt het afgekeurd en dus vooral niet gesteund."

   

  Klopt, maar dat is een gegeven en daar verander je dus niets aan. Dus je moet kiezen: daarop inspelen, of er juist voorlopig niet meer in investeren. Als je blijft investeren in iets wat niet werkt, kan dat voor mensen ook een reden zijn om jou niet financieel te ondersteunen.

   

   

  "Campagne voeren en uitleg geven kost veel geld en veel tijd."

   

  Dus doe wat weinig geld kost: verbeter de website. Vraag mensen om hulp als je niet weet hoe die site beter zou moeten. Vraag het niet midden in de zomervakantie…

   

   

  "houdt het hele onderwijsveld mijn rechtszaak en de daaruit helder wordende problemen zorgvuldig verborgen."

   

  Als dat zo is, is dat goed nieuws: dan ben je kennelijk een bedreiging en heb je dus beet.

   

 6. De mr had in ieder geval de

  De mr had in ieder geval de tijd om mijn brief te lezen. Het aantal bezoekers van DITfairtrade spreekt voor zich. In dat opzicht was de timing prima. Volgens mij is er een compleet nieuwe website neergezet?? DITfairtrade ook niet goed genoeg? Leuk dat ik beet heb. Het is werkelijk de bedoeling om voordat je met tegenstanders te maken hebt eerst de doofpot van medestanders te overwinnen. Doe niet net alsof ik net bezig ben. Er zijn lijsten van organisaties die vooral niet willen overleggen. De antwoord op de dingen die je niet begrijpt staan letterlijk op DITfairtrade. Daarnaast moet je soms handelen zonder dat de tegenpartij meteen weet waar het precies voor is. De gegevens die ik vraag zijn onderbouwing voor een onderdeel in mijn pleidooi. Onderbouwing voor het aantonen dat.mijn ingediende eis neerkomt op het probleem van velen. Daarnaast passen ze hoe dan ook in de data verzameling van DITfairtrade. Een beetje vertrouwen en medewerking in plaats van voortdurend dreinend aan rokken te hangen? Geef liever een idee hoe ik de juridische afdelingen van belangenbehartigers zover krijg mijn zaak te willen bekijken. Als dat inmiddels al gedaan is en er is nog steeds radiostilte, zou ik me als docent pas echt uit gescheten voelen. De bonden geven gewoon toe pas in beweging te komen als hun leden er specifiek om vragen. De wereld op zijn kop. Dus nu moet ik hemel en aarde terugzetten door de vakbondsleden te zeggen hun vakbond te vragen in beweging te komen? En dat moet ik in mijn eentje doen, want mijn oude website is niet mooi genoeg om naar door te wijzen, mijn nieuwe blijkbaar ook niet en zolang " men" niet precies die hapjes aangereikt krijgt die door te slikken zijn doe ik het niet goed genoeg om te steunen. De groeten. Ik voer een rechtszaak. Mocht er een PR medewerker zijn: ga aan de slag. Her is vrijwilligerswerk. Je moet erin geloven.

Reacties zijn gesloten.