Voorstel: leerlingen beoordelen hun docenten

Een kamermeerderheid van VVD en PvdA is voorstander van een LAKS plan om leerlingen in het voortgezet onderwijs hun docenten te laten beoordelen. Inclusief het aanschuiven van leerlingen bij sollicitatiegesprekken van toekomstige docenten en het beoordelen of een docent met een tijdelijk contract al dan niet een vast contract moet krijgen. In de Volkskrant legt docent Koen Istha uit waarom dit een slecht idee is.

27 Reacties

 1. Inderdaad een heel slecht

  Inderdaad een heel slecht idee. Van alle denkbare beoordelingssystemen van docenten is dit het slechtste en je krijgt er slechte leraren ook niet mee weg. Onvoorstelbaar dat alle Kamerleden van de regeringspartijen hiermee instemmen.  Het voorstel verbaast des te meer, omdat die zelfde regeringspartijen uiterst terughoudend zijn met het toezeggen van zeggenschap voor docenten t.o.v. besturen en schoolleidingen. Het is gemakkelijk en kosteloos scoren op “onderwijsvernieuwing” ten koste van een objectief en eerlijk beoordelingssysteem voor docenten. En wat denkt dat gesubsidieerde clubje beroepsvergaderaars van het LAKS hiermee te bereiken? Er zijn wel degelijk echte problemen in het onderwijs. Lees het stuk van Ton van Haperen in de Volkskrant van gisteren over de plaag van het grote aantal onbevoegden in het onderwijs en het kwaliteitsverlies dat daar- mee gepaard gaat  ten koste van vooral de zwakkere leerlingen. We schijnen hierin wereldkampioen te zijn. De besturen hebben de gewoonte om dit verschijnsel luchtig weg te wuiven. Maar dat moet voor een leerlingenvertegenwoordiging toch onverteerbaar zijn.

 2. Mijn ervaringen in het hbo

  Mijn ervaringen in het hbo met studentenbeoordelingen (daar gebeurt het standaard na iedere module) zijn bepaald niet positief. De vraagstelling van de enquetes is slecht, de non respons groot. Het wordt vooral selectief gebruikt om docenten onder druk te zetten door zogenaam de smart afspraken: "over een half jaar moeten de beoordelingen minstens x bedragen".

 3. Ben benieuwd wat diezelfde

  Ben benieuwd wat diezelfde Kamerleden antwoorden als je aan hen vraagt waarom burgers tot hun 18e jaar niet mee mogen stemmen bij verkiezingen.

   

  Als je het probleem van slecht functionerende docenten echt zo erg vindt, is die hele beoordeling door leerlingen natuurlijk niet de oplossing. Het verlaagt de status van de docent alleen maar nóg meer. De kans lijkt me groot dat nog minder geschikte hooggeschoolden zullen kiezen voor het onderwijs. Wat ook vaak vergeten wordt, is dat er maar weinig beroepen zijn waarin de feedback zo direct, continu en intens is als lesgeven. Doe je je werk slecht, dan merk je dat zelf meteen aan alles. Niet voor niets durven zoveel stuurlui aan wal zelf niet voor de klas te gaan staan.

   

 4. De steeds verder weg

  De steeds verder weg glijdende normen zijn een verderfelijke onderwijsontwikkeling.

  Glijdende examennormen hebben tot een daling in het onderwijsniveau geleidt. De kamerleden die voor het wanvoorstel van het Laks stemmen zijn daar een duidelijke illustratie van. 

  Wel eens nagedacht over de noodzaak en gevolgen van dit wetsvoorstel?

  Slecht functionerende docenten zitten nu al binnen de kortste keren overspannen thuis of verlaten het schoolgebouw met een levenslange afkeer van onderwijs. Stel verder eens dat dit voorstel erin slaagt om elk jaar een paar slechte(?) leraren te elimineren. Van de overgebleven goede leraren worden er het volgende jaar weer een paar geloosd; ad infinitum?

  Je bent nu al gek als je in het onderwijs gaat werken; je bent stapelgek als je dat na aanname van dit voorstel doet. 

 5. Als je als ouder een school

  Als je als ouder een school ziet als een plaats waar leraren kennis en inzicht betreffende hun leervak ovgerdragen ben en jou wordt gevraagd of een een bepaalde leraar goed is zal de hoofdvraag die je beantwoord wil zien zijn "brengt de leraar in de hem daarvoor ter beschikking staande tijd voldoende kennis van en inzicht in zijn vak over. De leraar moet daartoe bekwaam zijn en zal daarom ook wel bevoegd zijn want de correlatie tussen bekwaamheid en bervoegdheid is groot. Maar het gaat beslist om bekwaamheid. Als 2 artsen opereren en den arts die later onbevoegd bleek (anders had hij niet mogen opereren) relatief minder mislukkingen telt dan zijn bevoedgde c ollega zou ik het liefst door de onbevoegde arts geopereerd willen worden. Maar als ik van de resultaten niets zou weten zou ik mij natuurlijk alleen aan de bevoegde chirurg willen toevertrouwen. Als op een school een onbevoegde docent goede resultaten haalt hoeft hij van mij niet weg. Een vervangende bevoegde zou immers wel eens slechter kunnen zijn. Het belangrijkste om vast te stellen of een leraar bekwaam is is voor de op cognitie gertichte ouder is dus of hij kennis en inzicht kan overdragen. Voor VWO-leerlingren vind ik ook een akademische instelling van een leraar ook belangrijk. De resultaten van de terminale toetsen van een schooljaar zouden moeten openbaren of een leraar voldoet. Als alleen maar leerlingen die bijles gekregen hebben voor die toetsen een voldoende halen is de leraar waarschijnlijk slecht. Maar je weet meestal niet welke leerlingen bijles gekregen hebben en dat maakt het beoordelen van een leraar moeilijk. Sommige ouders laten mogelijk profylaktisch hun kind voorspijkeren als ze weten dat hun kind door een als slecht bekend staande leraar onderwezen zal worden. Maar niet alle ouders vertellen dat hun kind bijles krijgt.
  De ene leraar is in staat een heldere en boeiende monoloog te houden, een andere wil misschien kinderen aansporen om vragen te stellen, een derde laat kinderen zelfstandig studeren en coacht waar ze vastlopen. Laat elke leraar een methode volgen die het beste bij zijn karakter of inzicjht past. Belangrijk zijn voldoende resultaten. Geef kinderen niet de macht om de leraren voor te schrijven hoe ze les moeten geven. Nog erger is het als de schoolleiding de kinderen wil gebruiken om de leraar tot een bepaalde manier van lesgeven te dwingen. Zodat ze kan zeggen dat hun school een profiel heeft.
 6. Wellicht ter relativering: ik

  Wellicht ter relativering: ik werk zelf op een school (VO) waarin al jarenlang zo'n beoordelingssysteem door leerlingen bestaat. Als leerlingen de beoordeling invullen tijdens bijv. de mentorles, is de repons natuurlijk hoog. Daarmee zijn een aantal andere problemen nog niet opgelost, maar goed. Veel hangt af van het soort systeem en hoe de schoolleiding er mee omgaat. Dat belooft over het algemeen in het huidige Nederlandse onderwijs weinig goeds.

   

  Soms krijg je wel eens een lage score van een klas, terwijl je zelf niets negatiefs ervaren had. Op zich maakt mij dat wel nieuwsgierig. Het kan een aanleiding zijn voor een gesprek met de schoolleiding. Ik heb daar zelf geen slechte ervaringen mee, maar heb dan ook te maken met een redelijk integere schoolleiding. Omdat functioneringsgesprekken schaars zijn, is het op zich niet gek dat er eens een gesprek plaatsvindt tussen docent en schoolleider. Soms komt er wel iets uit waar je wat mee kunt. Als je zelf stevig in je schoenen staat, helpt dat natuurlijk ook om je niet met een onzinnige conclusie of opdracht erop uit te laten sturen. Maar het blijft gissen waar zo'n lage score ineens vandaan komt. Aan het systeem zitten overigens ook leuke kanten, als je bijv. in de loop van de jaren een stijgende lijn ziet, of onverwacht hoge scores.

   

  Wordt het onderwijs op mijn school er beter van? Of misschien juist slechter? Of maakt het niets uit? Geen idee; ook hier tast ik in het duister. Als mijn scores stijgen, help ik het gemiddelde een beetje omhoog, en druk ik sommige anderen eigenlijk daar onder. Ruwweg zit de helft altijd onder het gemiddelde (bij een gelijkmatige verdeling dan). Daarnaast kan ik veel effectievere dingen verzinnen waar het onderwijs beter door zou worden. Minder volgepropte werkdagen, ofwel minder lesuren bij een minstens gelijkblijvend salaris, dat lijkt me het belangrijkste. Tijd om te herstellen van de inspanning, tijd om op je eigen manier (dus individueel of met door jou zelf uitgekozen collega's) af en toe bij dingen stil te staan die volgens jou zelf op je school (niet eens zozeer alleen in je eigen lessen) niet goed gaan, of om aan dingen te werken waar niet eens zozeer jij zelf beter van wordt, maar in ieder geval je lessen beter van worden.

   

  Zelf ben ik nooit bezig met het me richten op hogere scores. Ook als dat van mij verwacht zou worden, zou ik dat negeren. Ik heb er plezier in als mijn werk beter loopt, dát maakt dat ik erin investeer, en niets anders. Hogere scores kunnen dan het gevolg zijn, en een hoger salaris ook, maar dat is niet wat mij aandrijft.  Terwijl dat voor die leerlingbeoordelingen wél de achterliggende bedoeling is (o nee, sorry, dat was scoren bij de kiezers). Sturen op input, dus gemotiveerde en goedgeschoolde mensen voor de klas, lijkt mij de enige zinnige weg; outputsturing met scores en lijstjes: het gaat niet werken. Doe het mij dus maar op z'n Rijnlands, in plaats van neoliberaal.

   

 7. @Em70

  @Em70

  Je zit al langer in het vak; hebt een gedegen opleiding gehad, ervaring kunnen opbouwen en laat niet de kachel met je aanmaken.

  Stel je eens voor dat je net van de lerarenopleiding afkomt, je kapot werkt om je lessen goed te kunnen geven en dan van die "snotapen" te horen krijgt dat ze je niet zien zitten. Dat mag je een jonge onervaren docent toch niet aandoen!

 8. @hendrikush

  @hendrikush

  Klopt, maar een schoolleiding hoeft de beoordeling van nieuwelingen ook niet met per se aan die nieuwelingen te laten weten. Ik vind dus net als jij dat onervaren docenten niet aan die beoordelingen blootgesteld moeten worden: zij dus net zo min als de rest van de docenten. Sowieso worden onervaren docenten nog al eens vergeten bij onderwijsbeslissingen.

   

  Er is overigens nóg een nadelig effect van die beoordelingen. Er zijn nameijk ook docenten die ontzettend hoge scores halen. Die lopen het risico naast hun schoenen te gaan lopen, en gaan zich ook veeleisender opstellen richting het management. Die willen bijvoorbeeld eerder een hogere schaal, een eigen lokaal, en noem maar op. Het management kan er dus zelf ook last van krijgen.

   

  En als je er verder over nadenkt: wat zal het LAKS bewogen hebben om docenten te wíllen beoordelen? Dat wil je niet als je tevreden bent. Het kan alleen maar voortkomen uit de behoefte om kritiek te leveren, omdat men kennelijk nogal ontevreden is. En dat is niet zo raar, gezien het "onderwijs" dat ze voorgeschoteld krijgen. Eigenlijk is het verzoek van het LAKS dus een blijk afkeuring voor het huidige onderwijs. Waar OCW eindverantwoordelijk voor is.

   

  Ik zou dus zeggen: als die beoordelingen zo nodig moeten, val er dan niet de docenten mee lastig, maar aggegreer ze per jaarlaag, per schoollocatie, per schoolbestuur en per schooltype. En laat dat de beoordeling van de scholieren zijn voor het gevoerde onderwijsbeleid door de bestuurders en bewindslieden.

 9. @Em70

  @Em70

  Helemaal mee eens; kritiek op het onderwijssysteem mag niet, opnieuw, verhaald worden op docenten.

  Ik herinner me een eerdere modegril uit het onderwijs: "Inspraak". Protocollen, regelingen, ouderraden, leerlingraden, enz enz. Dat zou leiden tot een serieuze en onontkoombare verbetering van "het onderwijs". 

  Waar heeft dat toe geleid? Wat is daar de opbrengst van geweest? Welke investeringen zijn daar voor gedaan? Welke lessen zijn daar uit te trekken?

   

  Onderwijs is de meest verstarde sovjetsector in het Nederlandse landschap. Kompleet met nomenklatura, politbureau's, centrale commitee's, staatsplanning enz.

   

   

 10. Ik ben te vergelijken met een

  Ik ben te vergelijken met een stuurman aan wal en heb een vele decenniën-oud diploma waarvan ik al heel lang geen gebruik meer heb gemaakt. Ik moet dus voorzichtig zijn bij het beoordelen van de discussie tussen EM70 en Hendrikush. Er is echter één punt waarop beide personen mij niet overtuigd hebben, waarover ik andere ideeën heb en waar ik mijn mening tegenover wil stellen.
  Em70 en Hendrikush willen leraren niet (slechts) beoordelen naar meetbare resultaten op terminale toetsen en examens. Zij vresen teaching to the test waardoor leraren die hun taak ruimer opvatten in benouwenis komen. Zelf meende ik dat voldoende resultaat van de leerlingen bij de toetsen etc. de leraren zouden kunnen beschermen tegen het verwijt van slecht leraarschap en schoolbesturen tegen het verwijt dat de betreffende school "zwak" is. Ik stelde mij voor dat als een klas voldoende scoort op eindtoetsen ook de leraar een voldoende haalt en daardoor niet gedwongen kan worden zijn manier van lesgeven te veranderen, niet ontslagen kan worden en geen salarisperiodieken misloopt. Hij heeft immers in voldoende mate de voorgeschreven kennis en inzicht overgedragen. Alleen kijken naar de eindresultaten zou dus de positie en de handelingsvrijheid van de leraar enorm versterken. Zich helemaal op de testen en examina richten hoeft een goede leraar niet maar hij moet er wel voor zorgen dat zijn leerlingen voldoende resultaten boeken. Als een leraar vreest wel een onvoldoende te halen zal het meestal in het belang van zijn leerlingen zijn dat hij wel to the test teacht. Wezenlijk is dat de leraar nier onder druk staat om goede meetbare resultaten te halen. Dat geeft hem een Freiraum dat hij zelf kan en mag invullen.
 11. Op de school waar ik werk

  Op de school waar ik werk (zelfstandig gymnasium), worden leerlingen al jarenlang bij sollicitaties betrokken. Dat bevalt erg goed. We proberen altijd een gemengde leerlingpopulatie in de commissie te krijgen (jongen / meisje, verschillende profielen, braaf / stout). De leerlingen voeren een eigen gesprek met de sollicitanten, waarin ze onder andere vragen om iets uit te leggen. Daarna worden de bevindingen van leerlingen en volwassenen naast elkaar gelegd. Ik heb inmiddels heel veel gesprekken gevoerd in deze opzet, en ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat het eindoordeel van leerlingen veel verschilde van het onze: wel gebruikten ze nogal eens andere argumenten. Bijkomend voordeel is dat kandidaten ook een beeld van (het niveau van) leerlingen krijgen. 

  Al met al heb ik daardoor het gevoel dat het betrekken van leerlingen bij sollicitaties zeer zinvol is: ik zou dit iedereen aanraden.

   

 12. @Malmaison

  @Malmaison

   

  Een goeie docent wil uitzichzelf al de juisten dingen op een goeie manier aan zijn leerlingen leren. Die voelt cijferdwang alleen maar als georganiseerd wantrouwen, en die ontneem je zo een deel van zijn werkplezier. Het bekende verhaal van iemand die loopt een duwtje in z'n rug geven, waarop die persoon juist geneigd is te stoppen met lopen.

   

  Werken succesvolle onderwijslanden met cijferafrekensystemen? Werkte Nederland er vroeger mee toen ons onderwijs nog goed was? Volgens mij niet. Het kan dus prima zonder. Door gewoon te zorgen voor iets waar niets tegenop kan: goeie input: hooggeschoolde, goedgefaciliteerde, intrinsiek gemotiveerde docenten.

   

 13. @ Ooggetuige. Het betrekken

  @ Ooggetuige. Het betrekken van leerlingen bij sollicitaties kan goed uitpakken mits iedere school dat op zijn eigen manier kan doen. Als het wettelijk verplicht wordt voorgeschreven inclusief de manier waarop, wordt het naar mijn idee toch een heel ander verhaal.

 14. Sowieso interessant dat het

  Sowieso interessant dat het verplichten van scholen om leerlingen te betrekken bij beoordelingen en sollicitaties voor de VVD kennelijk valt onder "minder regels". 

  Radio tip: interview met David van Reybrouck over deliberatieve democratie (democratie zonder verkiezingen maar vertegenwoordiging door gelote burgers).

  www.npo.nl/bureau-buitenland/28-07-2015/RBX_VPRO_707168

  Boeiende uitzending.

 15. Ik hoorde ongeveer een jaar

  Ik hoorde ongeveer een jaar geleden over van Reybrouck's idee en het was voor mij een eye-opener. Het deed me denken aan de manier waarop het bestuur van het liberal arts college in Amerika waar ik werkte geregeld was. Management bij toerbeurt, door docenten met een vaste aanstelling. Alleen de president was uitgezonderd, dat was een beroepsbestuurder. In het algemeen wilde een voor managementtaken aangewezen docent het liefst snel weer gewoon les geven/onderzoek doen. Men voelde het als een plicht om die taken bij toerbeurt te doen, een soort corvee.

  Grote voordeel was dat er geen carriere managers waren en iedereen dus gewoon nog steeds dezelfde doelen had. Al te zotte ideeën kregen ook geen kans. Parallel met een loterij voor polititieke functies. Je kunt er allerlei randvoorwaarden aan verbinden, maar het uitgangspunt: iedereen van de gemeenschap doet zijn taken, ook op regelneefgebied, lijkt aantrekkelijk genoeg om er serieus mee te experimenteren 

 16. @Gerard

  @Gerard

  Ook jouw voorbeeld uit de VS klinkt als een verademing, en inderdaad, we zouden er mee moeten gaan experimenteren, op allerlei vlakken. In het onderwijs, in de politiek, en overal waar mensen hun buik vol hebben van hoe ze worden aangestuurd.

   

 17. Ik zag op zo’n filmpje wat

  Ik zag op zo'n filmpje wat kindertjes met geweertjes die zeer tevreden leken met hun lessen.

 18. In een evluatiegesprek met

  In een evluatiegesprek met leerlingen heb ik als klassedocent meegemaakt dat een docente door een hetzerig groepje  geheel ten onrechte totaal werd afgebrand. Anderen hielden maar hun mond, helaas. Over valkuilen gesproken bij "beoordelingen"door leerlingen.

 19. @Em70

  @Em70

  Voor de meeste leervakken is er een hoveelheid leerstof die een leerling aan het einde van het schooljaar moet beheersen om de leerstof van het aansluitende schooljaar te kunnen begrijpen. De gebruikelijke manier om dat vast te stellen is een leerstofafsluitend proefwerk waarin gevraagd wordt m.b.v. de gedoceerde leerstof enige opgaven te maken. Als je de gedoceerde leerstof begrepen hebt moet je ook in staat zijn om het geleerde toe te passen. Zou een leraar de behandeling van de wet van Boyle-GuyLussac zonder een jaarlijks afsluitend tentamen anders uitvoeren? Bij trillingen en golven kan ik mij dat voorstellen. Je kunt immers met zowel m.b.v. golfvectorenals m.b.v.  goniometrische formules een verklarende beschouwing houden. En bij de elektrische wisselstromen maakt men gebruik van complexe getallen en diagrammen in een complex vlak. Daar zou je bij de vragen in een jaarafsluitend examen rekening mee kunnen houden. Ik kan me voorstellen dat een docent het met het jaarprogramma niet eens is. Maar als hij bereid is dat uit te voeren begrijp ik niet hoe hij zich voor natuur- en wis-kunde beknot kan voelen in zijn vrijheid

 20. @Malmaison

  @Malmaison

  Een jaarafsluitend examen over de stof van een heel leerjaar? Hoe zie je dat voor je bij bijvoorbeeld economie aan het eind van klas 4? Dat lijkt me veel te veel stof voor leerlingen. En overigens ook nogal lastig organiseerbaar, een examenperiode voor een hele school, net nadat het CE is afgesloten. En wat doe je met leerlingen die door ziekte absent zijn? Zijn de examens landelijk, en hoe zit het dan met de vakantiespreiding? Wat gaat er gebeuren als een groot percentage scholieren dat examen niet haalt?

   

  Onuitvoerbaar dus. En ook allemaal niet nodig; er zijn veel betere manieren om beter onderwijs te realiseren dan via dit soort rigide afrekensystemen.

 21. Het zou de docent natuurlijk

  Het zou de docent natuurlijk vrijstaan om tussentijds in een eigen klas toetsen af te nemen. Zijn leerlingen en hijzelf leren uit die toetsen hoe het met het onderwijs in die klas ervoor staat. Geen getouwtrek om eeen punte meer bij de beoordeling. Schoolexamens zouden in principe een school de mogelijkheid bieden om de leerstof anders over de schooljaren te ordenen. Leerlingen die de leerjaar afsluitende examens missen zouden dit examen aan het begin van het nieuwe leerjaar kunnen afleggen tesamen met de leerlingen die willen hertkansen. Zoals leraren onder de maat zijn wanneer zijn leerlingen op het jaarafsluitende examen te vaak minder dan het minimum vereiste presteren zo zijn scholen onder de maat wanneer de leerlingen te vaak op het eindexamen onder een vastggestelde minimum presteren. Het komt mij wel uitvoerbaar voor.

   

  Poll-resultsaten uit Didactief:

  Weg met het eindexamen?

  Ja, het eindexamen is een momentopname en stimuleert teaching to the test. – 52.2%
   
  Nee, het examen is nog steeds de beste manier om de kennis en vaardigheden van scholieren te meten. – 47.8%
 22. Mijn bijdrage van 31. juli

  Mijn bijdrage van 31. juli 2015 – 2:25 is even als deze @ EM70

  Schoolexamina zouden ook tweejaarlijks kunnen zijn. Maar dan zou zo veel mogelijk voorkomen moeten worden dat in die tijd een klas een andere leraar krijgt. Maar de caesuur onderbouw-bovenbouw zit daarbijopj het VWO en de HAVO in de weg.

 23. ad Em70

  ad Em70

  Vóór de Mammouthwet in werking trad was er een eindexamen en moesten de leraren bovenbouw HBS of VWO wel teachen to the test. Dat begrip bestond toen nog niet maar ik heb nooit gehoord dat de leraren dat als een belemmering zagen voor het goed uitoefenen van hun beroep. Wel hadden de leraren heel veel vrijheid. Bij het huidige VWO-examen horen ook eerder afgenomen collectieve proefwerken voor het examenonderdeel schoolexamen. Zo'n situatie kan door een leraar natuurlijk als overregualatie ervaren worden Terug naar het vroegere eindexanen en voor de rest proefwerken (diagnostische toetsen) onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de docent.

 24. Met alle voetangels en

  Met alle voetangels en klemmen die er aan zitten kan beoordeling door leerlingen best werken. Hun beoordeling zou echter nooit de enige beoordeling moeten zijn maar kan m.i. wel dienen als hulpmiddel bij die beoordeling. 

  Wij kennen ook een studentenenquête (met zeer hoge respons) waarvan de absolute cijfers mij niet zo interesseren, wel de 'vrije' opmerkingen die men kan plaatsen. Daar kun je soms als docent zinvolle informatie uit halen over de manier waarop je te werk gaat. Zo kreeg ik in het begin van mijn lesgeven regelmatig de opmerking dat ik te abstract en te snel uitlegde. Dat is kritiek (die je vaak tijdens de les niet krijgt) waar je wat mee kunt.

 25. @Marten

  @Marten

   

  Als ik zelf een enquête invul, waarover dan ook, kan ik vaak het minst uit de voeten met meerkeuzevragen en maak ik altijd graag gebruik van ruimte voor vrije opmerkingen, gewoon omdat ik daar veel beter in kan overbrengen wat ik vind en hoe dingen beter zouden kunnen. Enquêtes met alleen maar meerkeuzevragen rond ik vaak niet eens meer af, in de hoop dat "ze" door gaan krijgen dat ze ruimte voor open tekst moeten gaan geven.

   

  Hoe e.e.a. zou werken op een middelbare school weet ik niet, maar een integere schoolleiding zou opmerking alleen maar bedoeld om te kwetsen kunnen verwijderen en alleen de bruikbare opmerkingen kunnen doorspelen aan een docent. Maar nogmaals: ik weet niet of het in het VO zou werken; we noemen leerlingen daar niet voor niets kinderen of pubers, en geen volwassenen. Het zou eens uitgeprobeerd kunnen worden. Maar daarna ook graag goed geëvalueerd en zo nodig aangepast of afgeschaft.

   

  Ook nog een mogelijkheid: lesbezoekende collega's de mogelijkheid geven om geanonimiseerd verbeterpunten door te geven. Dan nog blijft het een gegeven dat niet een gebrek aan kennis van hoe het beter moet de belangrijkste bottleneck is, maar dat het in het VO juist ontbreekt aan tijd om te werken aan die verbeteringen, waar docenten vaak ook al zelf een beeld bij hebben.

   

  Dingen waar je zelf niet opgekomen was, die zijn natuurlijk interessant; zou ik zelf ook benieuwd naar zijn. Overigens is het ook leuk om soms eens van ervaren lesbezoekende collega's te horen wat je allemaal góed doet. Vaak dingen waar je zelf niet (meer) bij stil staat, dingen die gewoon zijn geworden, maar kennelijk niet bij alle collega's even gangbaar zijn.

   

Reacties zijn gesloten.