Lerareneed is lerarenleed

AD: Ook de leraar legt een eed af

7 juli 2015 – Als eersten in Nederland leggen afgestudeerde pabo-studenten in Ede vanavond de lerareneed af. De eed heeft juridisch geen enkele basis, maar dat deert directeur Emile van Velsen van de lerarenopleiding aan de Christelijke Hogeschool niet. 'Je spreekt je in gewone mensentaal uit voor welke normen en waarden je je inzet.'

De Pabo in Ede heeft het dan toch geflikt. De afstuderenden verplichten de lerareneed af te leggen. Dat staat dus op zeer gespannen voet met de vrijheid van onderwijs. Dat iemand een eed af wil leggen, ook als leraar, dat is zijn goed recht. Maar dat je dat als maatschappelijke organisatie op gaat leggen aan anderen is in mijn ogen strijdig met de artikelen 1 en 23 van de grondwet. Nou laat artikel 23 (vrijheid van onderwijs) ruimte voor interpretatie. Maar het willens en wetens individuele burgers (in dit geval net beginnende leraren) dwingen een eed af te leggen is ver beneden alle peil. Het lijkt er eerder op dat de Edense Pabo het kazuifel (katholiek woord) nodig heeft om het gebrek aan kennis te camoufleren.  Kortom blijf met je fikken af van de verworven vrijheden zoals die staan verwoord in onze grondwet.  

5 Reacties

 1. “De eed van Ede (2015)

  "De eed van Ede (2015)

  Ik beloof als leraar basisonderwijs mijn ervaringen en talenten zegenrijk in te zetten voor het ontsluiten van de talenten van leerlingen.

  Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te leren lief te hebben en recht te doen in hun gemeenschap in de wereld.

  Ik zal me vanuit een pedagogische relatie inzetten voor de ontwikkeling van het hele kind: verstand, hart, ziel en handen.

  Ik zet me er voor in om geen schaduw te werpen op het leven van een kind, maar integer te handelen.

  Ik zal me aanspreekbaar en open opstellen en me inzetten voor het welzijn van mezelf en mijn collega’s.

  Ik beloof me positief-kritisch in te zetten om vanuit een lerende houding mijn deskundigheid te bevorderen binnen mijn professionele gemeenschap.

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik."

   

  Een eed begin je overigens niet met 'ik beloof' (belofte), maar met 'ik zweer' (eed). De belofte zal bij een ontslagprocedure na een opbouw van een personeelsdossier tot interessante rechtspraak leiden. Geef de definities van de open normen maar! 😉 Stichtelijke woorden in een lange belofte. In De Volkskrant wordt vermeld dat Theo Wubbels (ELS -'opinie', NL EDSci; vz. PROO en vz. OPRO van NRO; vz. EERA) 'verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis' erbij mist. Wat betreft wolligheid is er in ieder geval een nieuwe mijlpaal bereikt. Vergelijk artseneed (lang) en advocateneed (kort) – maatschappelijke rol en vertrouwensrelatie.

   

  De minister is aanwezig bij de diploma-uitreiking in de vorm van een 'beediging' van Christelijke Hogeschool Ede.

  Bij de omschrijving van hun opleiding Leraar [sic] basisonderwijs staat: 'je geloof handen en voeten geven in de klas' Leerlingen ('studenten') die de opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede kiezen, zouden van tevoren kunnen weten waar ze aan toe zijn. Artikel 23 Grondwet gaat van keuzevrijheid uit. Wat is verkeerd aan een eigen invulling? Centraal regelen? Vanwege financien zullen leerlingen ('studenten') het ouderlijk huis nabije opleidingen volgen, en 'het christelijke' moet dan worden vergeten? Wat houdt de kritiek van Toon Rekkers op het handelen van CHE precies in? De dwang vanuit één instelling?

   

  Onderwijsraad 'Leraarschap is eigenaarschap', 2007:

  "Een concrete betrokkenheid vanuit de leraar kan getoond worden door het afleggen van een eed op het leraarschap, die vervolgens door de federatie [van beroepsverenigingen in het onderwijs; Onderwijsraad doet voorstel voor oprichting; project 1] wordt geregistreerd."

 2. Weerzinwekkend, alhoewel

  Weerzinwekkend, alhoewel minder dan de mohammedaanse versie.

Reacties zijn gesloten.