Kennis van nu

Denk niet "dat zeggen we hier al jaren"; want Tineke Netelbos heeft indertijd bij haar volle verstand gepleit voor de samenvoeging van Mavo en LBO. Het argument was: zo voorkom je het negatieve imago van het LBO.

Wanneer de Onderwijsraad nu bepleit om de zaak weer uit elkaar te trekken in verband met het negatieve imago van het VMBO hebben de mopperkonten van BON nog niet zomaar gelijk; met de kennis van nu kunnen die makkelijk praten.

www.nd.nl/nieuws/actueel/binnenland/onderwijsraad-mavo-moet-weer-terugkomen.800690.lynkx

In de toekomst: Weer samen naar school wordt vervangen door Weer apart naar school.

5 Reacties

 1. We kunnen zo langzamerhand al

  We kunnen zo langzamerhand al een behoorlijk lijstje maken van beleidsbeslissingen waar BON tegen te hoop liep, en waarvan inmiddels duidelijk is dat ze inderdaad tot rampspoed hebben geleid.

  – Het competentie-onderwijs (dat overigens alleen van naam veranderde in verschillende scholen en dat nu op vele lerarenopleidingen docenten en studenten tot wanhoop drijft)

  – De fusiegolven (zoals hierboven beschreven voor de vmbo en mavo)

  – de invoering van de lumpsum en vele miljoenen die vervolgens verspild waren. Hier kan een waslijst van instellingen die de mist ingingen worden opgesomd. Lasten die nu door andere instellingen moeten worden opgebracht.

  – het Nieuwe Leren in het algemeen waarbij lokalen werden doorbraken, leerpleinen en leerzalen werden gecreeerd die nu weer omgebouwd worden.

  En dit kan nog worden aangevuld.

  Wat niet door BON is verdwenen:

  – De taalpractica, want toen bestond BON nog niet

  Wat over een tijdje wordt afgeschaft:

  – De invoering van de iPads

  – Het Passend Onderwijs

  Wat over nog langere tijd wordt afgeschaft, want dat zit nog in de hoofden van Dekker cs, al werken de propagandamachines al op volle toeren:

  – De leraar

  – De klas

  – Het schrijven met de hand

  – De boeken.

  Misschien bovenin deze site drie kadertjes:

  1. Wat werd afgeschaft 2. Wat binnenkort mislukt en wordt  afgeschaft 3. Wat over langere tijd wordt afgeschaft

 2. Ook de NRC spreekt van het

  Ook de NRC spreekt van het weer invoeren van de MAVO (maar noemt niet het weer invoeren van het LBO). De onderwijsraad zelf echter weet in haar persbericht het plan als "nieuw" te presenteren in plaats van als het terugdraaien van de invoering van het VMBO en het weer teruggaan naar de LBO en de MAVO.

 3. “En als de pont dan weer zijn

  "En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop

  Dan komen er werktuiglijk gedachten bij me op

  Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan

  En dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan

  Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet

  Want als ik niet de veerman was dan was een ander het

  En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag

  Soms met een zucht van weemoed, dan weer met een holle lach"

  Drs. P – De Veerpont.

 4. In het Nederlands Dagblad

  In het Nederlands Dagblad wordt voor de 2 of 3 laagste VMBO-niveaux het woord vakmanschap gebruikt. Wat dan van de vernieuwling is overgebleven de naam vakmanschapschool in plaats van ambachtschool. Zo kun je nog een beetje camoufleren dat je weer terug bent bij AF.

 5. Het meer algemeen vormend

  Het meer algemeen vormend onderwijs mag dan wel als theoretische opleiding ondergebracht zijn bij het lager beroepsonderwijs dat daardoor met een sprong mddelbaar beroepsonderwijs werd, maar het woord "theoretisch"kon niet voorkomen dat het middelbaa algemee vormend onderwijs richting van niet hoger beroepsonderwijs zodat niet toegelaten worden tot de HAVO de leerling determineerde voor niet hoger beroepsonderwijs. Een stap die precies omgekeerd werkt als het langer bij elkaar houden van leerlingen, wat ook door vele vernieuwlers gewenst werd. Het secundair onderwijs kreeh nu twee dikke zuilen VWO/HAVO en MBO en de MAVO als richting voor twijfelgevallen viel weg. Voor leerlingen die naar laatstgenoemde zuil werden verwezen leek de mogelijkheid om naar HAVO-niveau en het HBO te zijn afgesloten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.