Iedereen naar de universiteit

De OECD en Pisa drammen ook het Duitse onderwijs naar de afgrond. Herr Schleicher wil waarschijnlijk ook kapsters naar de unversiteit dwingen. Een van de commentatoren schrijft volkomen terecht:

"Die gute Berufsausbildung, …, sollte gestärkt werden, anstatt aus dem wissenschaftlichen Studium eine schlechte Berufsausbildung zu machen und alle Leute an die Universitäten zu locken".

De OECD heeft proefondervindelijk weinig verstand van economie maar van onderwijs des te meer?

Zie www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article126611855/OECD-fordert-praxisnaeheres-Studium-in-Deutschland.html

2 Reacties

  1. Het zou de moeite waard zijn

    Het zou de moeite waard zijn om de analyses van Dronkers gisteren op het symposium nog eens tot ons door te laten dringen om te bekijken wat al die PISA-vergelijkingen waard zijn en hoe de OESO het onderwijs in dienst wil stellen in nauwe economische kaders.

  2. Herr Pisa maakt geen

    Herr Pisa maakt geen onderscheid tussen bezonken of verwerkte kennis en de kennis die via het internettoegankelijk is. Verwerkte kennis kan direct bij creatieve activiteiten een rol spelen en bij de kennisvergaring opgedane routines kunnen tot het snelle vinden van een oplossing leiden. De bruikbaarheid van via internet verkrijgbare informatie kan een speurder gemakkelijk ontgaan. De potenties van sommigde nieuwe dingen hebben immers enige tijd nodig om in het brein gevormd te worden. Dat  oefenen in “dieses Fachwissen kreativ auf neue Zusammenhänge zu übertragenopweegt tegen de reducering van dat wissen lijkt mij moeilijk bewijsbaar, althans zo lang het opnemen en verwerken van kennis niet met intrechteren gelijk gesteld kan  worden.
    "Sie werden dafür bezahlt, was Sie mit Ihrem Wissen tun können", is niet iets nieuws Er was altijd concurrentie, eerst via de relaties van pa, nu met behulp van netwerken.. Schleicher.vult aan “ Deshalb brauche heute jede Berufsausbildung eine stärkere fächerübergreifende Komponente” Ik denk dat het nodig is om je helder bewust te zijn van de scope van elk leervak. Maar natuurlijk kan het winst zijn als een docent zo nu en dan een overstapje maakt naar een ander leervak om op verbanden en overeenkomsten te wijzen. Maar gedragvormende vakken los of gedistribueerd over alle vakken te geven is unfair. Ook gedragvormende vakken apart geven betekent tijd vragen een leerling zonder voldoende zekerheid te hebben dat hij er iets aan heeft en mag daarom hooguit aangeboden worden als facultatieve extra’s.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.