De nieuwe voorzitter

Ronduit teleurstellend is het eerste optreden in de media (Volkskrant vandaag) van Paul Rosemöller als de nieuwe voorzitter van de VO-raad. Wie had verwacht dat hij misschien toch nog met een interessant verhaal zou komen, dat blijk geeft van een iets meer dan een twee millimeter dunne visie op de ontwikkelingen in het onderwijs, komt bedrogen uit. Hij ontpopt zich als een 100% spreekbuis van en voor de besturen. Hij leeft zo gezegd op een bestuurlijk eiland waar berichten uit de buitenwereld alleen zeer selectief doordringen.

Dus lijkt zijn eerste prioriteit op didactisch gebied weer eens het gebruik van de smartphone in de les. Voor de onderbouwing van deze wereldschokkende visie komt hij, zoals we dat al  zo vaak hebben gezien op de proppen met een dit keer  zeventienjarige zoon, die vanaf dat hij opstaat opstaan in de weer is met zijn smartphone. Op school gekomen, we raden het al, komt hij terecht in een wereld waar zo iets raars als boeken nog een rol speelt.  Maar weer thuis gekomen stapt hij gelukkig weer “online en in de 21ste eeuw”. Ik heb ook een zoon met een smartphone maar die kijkt gelukkig nog wel eens, ook buiten schooltijd, om zich heen of zit gelukkig te lezen in een boek of een tijdschrift. Op de universiteit waar hij studeert mist hij  voldoende goede hoorcolleges van geleerde mensen in hun vakgebied, waartegenover een overvloed aan werkgroepen staat met een wel erg sterk accent op  vage vaardigheden. Is mijn zoon nu zo anders dan die van Rosemöller? Ik denk van niet. Ik denk dat het eerder een kwestie is van hoe je er tegenaan kijkt. Van het (gebrek aan een) echt doordachte visie op pedagogiek en didactiek.

De ideale situatie voor Rosemöller is de leerlingen thuis de lesstof te laten doornemen met behulp van de moderne techniek en dan in de les, met een coachende docent, de stof toe te passen met opdrachten. Zo nieuw is dat nu ook weer niet. Het eerste heette vroeger gewoon huiswerk en vanwaar toch die drang om docenten in een coachende rol te dwingen? Is dat om de mogelijkheid te vergroten om te morrelen aan de bevoegdheden? Koddig is de boodschap om met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen van individualisering en informatisering “de ramen flink open te zetten zodat die wind er doorheen kan blazen”. Wil Rosemöller soms dat alle leerlingen kou vatten?

Rosemöller kiest ook helemaal partij voor de besturen. “Ik ben voor minder regels en meer ruimte en verantwoordelijkheid voor (in één adem, BV) bestuurders, schoolleiders en docenten”. Ik zou zeggen: vergeet dat laatste maar Paul zolang de zeggenschap van leraren over hun eigen beroepsuitoefening niet goed geregeld is. Lees de brief van je collega Van Zijl en stel je op de hoogte van de activiteiten van de Onderwijscoöperatie. En dan vindt Rosemöller het ook nog “onbestaanbaar dat de AOB het onderwijsakkoord niet getekend heeft”. Als vaderlijk advies van een oud-vakbondsman geeft hij de bonden mee dat ze moeten meewerken aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Daar zijn de bonden dan mooi klaar mee. Rosemöller spreekt hier gewoon met de pet op van de bestuurder en daarom doen de bonden er het beste aan dit advies gewoon naast zich neer te leggen. Wat is er nu ongewoon aan het niet tekenen van een akkoord als je je daarmee niet kunt verenigen?. Is Rosemöller zijn eigen vakbondsverleden dan helemaal vergeten ?

.

12 Reacties

 1. De vraag is inderdaad hoe hij

  De vraag is inderdaad hoe hij het gaat doen. Ik zie ook wel ruimte voor een scenario waarin hij schrikt van wat er in de afgelopen twintig jaar is aangericht in de vertrouwensrelatie tussen besturen en docenten. Het is wel – gelet op zijn televisieproducties – een rasechte ultramoderne zweefkees. Dat spreekt ook uit zijn omarming van smartphones (besmettingshaarden) en koortsdromen over coachende leraren. Maar anderzijds lijkt het me ook iemand met een tikje historisch besef en een gevoel voor fair play. Als hij de rolverdeling in het huidige onderwijs ziet, sluit ik niet uit dat hij tot de slotsom zal komen dat de bestuurdersrol aantrekkelijker is dan de leraarsrol en dat de balans daarom hersteld zal moeten worden, ten gunste van de laatstgenoemde.  

 2. Onder leiding van de

  Onder leiding van de voorzitter het MBO achterna: De Grote Sprong Voorwaarts!

 3. Paul Rosenmöller wil

  Paul Rosenmöller wil ondernemerschap in het voortgezet onderwijs

  Paul Rosenmöller

  "Er moet meer aandacht komen voor ondernemerschap in het voortgezet onderwijs. Ik denk dat het goed is voor het bevorderen van creativiteit en ondernemerschap bij jonge leerlingen tussen 12 en 18 jaar als zij op die leeftijd al op een bepaalde manier met de dynamiek van het bedrijfsleven in aanraking komen. Dat kan hun onderzoekende houding bevorderen. Dat geldt voor vmbo'ers en dan kan ook voor gymnasiasten gelden."

   

  Bron: www.bnr.nl/nieuws/politiek/735543-1311/rosenmoller-wil-contacten-tussen-scholieren-en-ondernemers?s_cid=blogitems .

   

   

   

 4. Wat ik me als mens afvraag:

  Wat ik me als mens afvraag:

  je bent getrouwd of bevriend met iemand die een bepaalde instelling heeft.

  Die instelling is hier duidelijk drastisch veranderd. Hoe gaat dat dan?
  leef je daarmee verder of neem je afscheid?

  Je mag het weer "te persoonlijk"noemen; we zijn toch mensen?

  Of heb ik gemist dat we vervangen zijn door robots? Hoe moet je als mens reageren op iemand in je leven, die zo'n ommezwaai maakt.

  Als dit over mijn vriend of een vriend zou gaan, was het gauw klaar. Ik koos voor de eerste verschijning. Na deze verpopping hoef ik niet meer.

 5. Hahahahahahaha de VO raad

  Hahahahahahaha de VO raad heeft met Hopman Paultje de hoofdprijs binnen gehaald. Nog groen achter de oren en graag links (progressief) lullen en rechts (laten) vullen. Als dat maar goed gaat want Hopman Paultje is natuurlijk nog zo blo wat betreft onderwijs en graaibestuurders als maar mogelijk is. Enfin op het moment dat je denkt dat het niet slechter kan dan met Sjoerd blijkt toch weer dat dit land zo rot is als een mispel. 

 6. Wat zijn we toch gezegend met

  Wat zijn we toch gezegend met bestuurders die zo goed de toekomst kunnen vormgeven.

  Bij natuurkunde komt men niet verder dan wat gepruts met kansrekening.

  Toekomstvoorspellingen van economen komen overeen met routevoorspellingen voor een geblindeerde auto met alleen uitzicht via de achteruitkijkspiegels.

  Maar politici en bestuurders voorzien de onderwijstoekomst vele decennia vooruit. Ze steken theologen en wiskundigen naar de kroon met hun kennis van de absolute waarheid.

  Hier past toch alleen grote waardering voor zoveel kennis en kunde? 

 7. @hendrikush

  @hendrikush

  Bestuurders maken zelf wel uit wat 'goede natuurkunde' is en wie 'goede natuurkundeleraren' zijn.

  Je hoeft daarvoor ook niet bevoegd te zijn.

  "De VO-raad zet de komende jaren actief in op het versterken van de samenwerking met de lerarenopleidingen, en wil tegelijkertijd een duidelijke positie ontwikkelen van de werkgevers ten opzichte van diezelfde lerarenopleidingen, bijvoorbeeld als het gaat om wat de sector verwacht van ‘goede leraren’ en ‘goede lerarenopleidingen.

  "De VO-raad blijft twijfels houden over de koppeling van (on)bevoegdheid aan het register."

  www.vo-raad.nl/dossiers/professionalisering-docenten/algemeen-overleg-over-het-lerarenbeleid

 8. @hendrikush

  @hendrikush

  Over de toekomst vormgeven gesproken: de VSNU (zeg maar: de Universiteiten-raad) heeft een  VSNU-Café op 10 december 2013 met als titel ‘De nieuwe leraar in 2025'. Ze gaan dus de toekomst voorspellen. En wie gaan dat doen?

  Sprekers die nu bevestigd zijn:

  • Prof.dr. Geert ten Dam (Voorzitter Onderwijsraad)
  • Drs. Pieter Duisenberg (VVD, Tweede Kamerlid)
  • Prof.dr. Jan van Tartwijk (Hoogleraar Gedragswetenschappen Universiteit Utrecht)
  • Drs. Paul van Meenen (D66, Tweede Kamerlid)
  • Michel Rog (CDA, Tweede Kamerlid)

  Huidige leraren kun je er natuurlijk beter niet bij hebben wanneer je gaat spreken over "De Nieuwe Leraar".

 9. Over die nieuwe leraar van

  Over die nieuwe leraar van 2025 ik me als @bestuurbon afgevraagd inhoeverre ieder meent dat zijn eigen favoriete leraar geschikt zou zijn als die moderne leraar van 2015 en wie men als leraar voor zijn kinderen zou prefereren: Theo Thijssen of Maurice de Hond. Kijken naar het goede uit het verleden geeft een veel beter beeld van de vereisten en wensen voor de toekomst dan het dom extrapoleren van technische ontwikkelingen.  

 10. Lang geleden werden alleen de

  Lang geleden werden alleen de aristos geschikt geacht om onderwijs te geven. 

  De burgemeester van Rotterdam zegt vandaag dat 4MBO volgens hem al hooggeschoold is. Als de nieuwe leraren hooggeschoold moeten zijn heb ik geen hoge pet op van het niveau van het toekomstige onderwijs.

  De 50% norm van Lissabon wordt na de opmerking van Aboutaleb echter ruim overschreden. Misschien kunnen we daarom nu eens onze aandacht gaan besteden aan hogergeschoolden, of nog beter aan hoogstgeschoolden. Misschien wordt het dan nog wat.

 11. @Hendrikush

  @Hendrikush

  Die "hoogstgeschoolden" komen er aan (moet je wel het dubbele collegegeld betalen): de voorzitter van de VSNU (Dittrich) in de NRC:

  Dittrich is blij dat universiteiten binnenkort speciale trajecten mogen aanbieden aan excellente studenten. Daarvoor moet twee keer het reguliere collegegeld van 1.900 euro worden betaald. Dat werpt volgens de VSNU- voorman geen drempel op voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Die kunnen het geld lenen, vindt hij. “Ze kunnen er straks van uitgaan dat ze een betere kans hebben op een goede betrekking dan anderen.”

 12. Excellente leerlingen moeten

  Excellente leerlingen moeten extra betalen. Probeer maar niet het te begrijpen.

  En dan maar roepen dat excellentie bevorderd moet worden!

  Totale janboel, die onderwijspolitiek.

  In tussen moet de nieuwe voorzitter wel namens de besturen spreken: zijn orgaan zegt immers "de" besturen te vertegenwoordigen. Maar als dit orgaan kennelijk precies wil wat het ministerie wil , vraag ik mij af wat het bestaansrecht is.

  Intussen denkt de journalist dat Paul Rosenmoller 'het' VO' vertegenwoordigt. Overigens heb ik de heer Rosenmoller wel horen praten over meer autonomie voor de vakleraar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.