Optiek bij en stmulatie door een vouchersysteem

Ik heb mij er over verwonderd dat een directeur van een particuliere school voor tertiair onderwijs tegen overheidssubsidies voor particuliere scholen was maar wel vóór het voucher-systeem. Bij het voucher-systeem heeft elke jeugdige recht op een bepaalde hoeveelheid vrij of gedeeltelijk gesubsidieerd onderwijs. Die rechten kunnen uitgedrukt worden in een bepaald aantal leerjaren of een som gelds. Het ligt voor de hand dat de overheid om de jeugdigen tegen verspilling te beschermen bepaalde voorwaarden omtrent het gebruik zou opstellen. Het zou voor een particuliere school niet moeten uitmaken of zij bepaalde veranderingen doorvoert om subsidie te kunnen krijgen of om er voor te zorgen dat die de vouchers voor haar geldig zijn. Het kan ook zijn dat de directeur heeft willen zeggen dat het vouchersysteem, los van de vraag of het zowel voor regulier gesubsidieerde scholen als voor particuliere scholen geldig is, een goed systeem is. Verder is er voor de buitenwereld verschil in optiek.  In het geval van subsidieverstrekking aan een particuliere school hebben we te maken met een formele inmenging en als de school diezelfde aanpassingen uitvoert om de vouchers voor haar geldig te maken ziet diezelfde besparing er uit als souvereign genomen beleidsbeslissing. Ook in de ogen van de besturen van de reeds gesubsidieerde scholen die aan de “oude” subsidievoorwaarden moeten voldoen en die in het geval van directe subsidie weer eens opnieuw zouden kunnen gaan proberen om een commerciële poot uit te steken vol know how van de succesvolle particuliere scholen. Daar zit een directeur van een succesvolle particulier onderwijsinstituut natuurlijk niet op te wachten.

Een particulier opleidingsinstituut dat zonder subsidie voldoende leerlingen kan aannemen is het beste af zonder directe of indirecte subsidies. De leerlingen of hun ouders betalen er voor en als het niet opgezet is om dropouts van reguliere scholen waarvan de ouders well to do zijn op te vangen kan het werken met gemotiveerde leerlingen. Het lesgeld werkt dan als een zeef.

Een schoolsysteem dat voor 12+ leerlingen werkt met schoolgeld en vouchers zou kunnen bijdragen aan beter onderwijs. Het idee dat er een zak met geld is die steeds maar leger raakt zou leerlingen kunnen aansporen om hun best te doen. Ouders zouden hun kinderen vaker achter de broek zitten. Maar misschien mag dat van "Europa" helemaal niet.

2 Reacties

 1. Beste Malmaison,

  Beste Malmaison,

  Dank voor het compliment maar ik ben gewoon docent bij de school waar je op doelt. Er lijkt verder sprake te zijn van een typisch geval van communicatie: de kunst om héél dicht langs elkaar heen te praten …….

   

  Ik heb inderdaad de persoonlijke mening uitgesproken dat een particuliere school 100% zelfvoorzienend zou moeten zijn. Daarmee bedoel ik dat er – naast de betalingen door (de ouders/grootouders/werkgever van) de leerling er niet nog een andere geldstroom zou moeten zijn. Als zo'n betaling gebeurt via een voucher is er m.i. geen sprake van subsidie maar van een bewuste keuze van de leerling om de voucher te spenderen aan een 'onderwijsonderneming' (met winstoogmerk) in plaats van een 'onderwijsinstituut' (zonder winstoogmerk).

   

  Ik heb daarom zo'n vermoeden dat wij eigenlijk dezelde opinie hebben over de onderwijsvouchers en de voordelen hiervan voor alle partijen.

 2. Wijverschillen in zo verre

  Wijverschillen in zo verre dat wat ik als een optisch verschil zie door jou als een wezenlijk verschil gezien wordt. Waarschijnlijk zijn wij het er ook over eens dat vanaf een zekere leeftijd van de scholieren geen enkele school gesubsidieerd zou moeten worden en leerlingen hun lesgeld geheel of gedeeltelijk met vouchers zouden moeten kunnen betalen. Doctorandussen en Ingenieurs die het onderwijs ingingen en daar een tijdje bleven hoefden, als ik het mij goed herinner, hun studielening niet af te betalen en ook niet in dienst. Zo iets zou nu ook weer ingevoerd moeten worden om weer goede leraren voor de klas te krijgen. Maar ja, dan moet wel eerst het les geven zelf weer aantrekkelijk gemaakt worden.

  Omdat wij in Driebergen bij jullie te gast hebben mogen zijn dacht ik dat je daar directeur was.

Reacties zijn gesloten.