deze heb ik naar de volkskrant gestuurd, geen idee of ze het plaatsen.

Beste ouders,

 

Op dit moment wordt door de minister van Onderwijs gewerkt aan een lerarenregister. Was het tot voor kort helder afgesproken dat in dat register volledig opgeleide, bevoegde leraren komen te staan. Opeens is dat gewijzigd.

Zonder te technisch te worden, wat betekent dat voor u en uw kinderen?

Dat betekent, dat degene die voor de klas staat geen lerarenopleiding hoeft te hebben gevolgd, maar in het bezit is of komt van de lapmiddelen die de onderwijsbesturen en de onderwijsraden voldoende vinden.

Waarom is dat een probleem?

Dat zijn dezelfde organisaties, waar u over leest als het gaat om een schoolbestuur dat een onderwijs instelling failliet heeft laten gaan. Waarover u leest als blijkt dat een ongelooflijk hoog percentage docenten onbevoegd voor de klas staat.

Dezelfde besturen, die tot op dit moment op geen enkele manier teruggefloten worden door gelijken, ondanks alle mooie woorden en protocollen.

U kunt dit alweer, als de ver van mijn bed show bekijken. In dit geval is het het bed van uw kinderen en dat staat toch echt in hetzelfde huis als dat van u.

Zelf ben ik docent wiskunde. Het is niet ongewoon dat er een welwillende collega geschiedenis wiskunde les geeft aan 3 HAVO. De man kan inderdaad lezen wat er in het boek staat. Maar hij weet totaal niet, welke samenhang de stof heeft, waar het later voor nodig is etc. Hij leest alleen de woorden, zonder achtergrond en inhoud.

Dat is prima als u een vak wilt zien als een laagje vernis. Voor vernis hoef je geen diepgang te hebben. Het wordt een probleem als de lessen gegeven worden aan groepen die de diepgang wel degelijk nodig hebben. Het kan lang duren of kort duren, op een gegeven moment loopt men vast.

Als u de laatste jaren hebt meegelezen, zag u dat het probleem van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en nu naar het beroepsonderwijs is voortgekabbeld. Dat kan alleen gebeuren, als het probleem ontkend wordt en in stand gehouden wordt.

De “aangepaste “ vorm van het register, keurt het goed dat er niet een andere bevoegdheid is, maar helemaal geen bevoegdheid.

De acties van de minister van Onderwijs gaan betekenen dat deze situatie niet alleen gedoogd wordt, maar officieel goedgekeurd wordt.

De minister en haar collega’s staan voor de simpele keus: doen we er iets aan of geven we het op.

Zo te zien geven ze het op.

Wat u misschien niet duidelijk ziet, is dat het onderwijs in Nederland al jaren in kracht afneemt. Wat u nog ziet, is een soort lege dop. De vulling, de kracht is hapje voor hapje eruit gehaald. Zo nu en dan hielden de verantwoordelijken zich nog in, omdat ze bang waren voor het “zicht”. Dat hoeft zo meteen niet meer. Ze krijgen carte blanche.

U heeft het vaker gehoord en dit keer zijn we er aanbeland: als dit door gaat, is het vrijwel niet meer te repareren.

De keuze van de minister kan ingegeven worden door onmacht. Ze kan of de boel helemaal open gooien en alle rottenis eruit snijden waarna er gezond materiaal in gezet kan worden of ze kan er een laagje overheen smeren en het van afstand wel redelijk uit laten zien.

Mevrouw de minister kan er later om bekend staan degene te zijn die het onderwijs officieel uitgeleverd heeft of als degene die het aangedurfd heeft de problemen echt aan te pakken.

U als ouder, kan de politiek duidelijk maken dat u de kwaliteit van het onderwijs belangrijk vindt of u kunt het allemaal laten gebeuren. In dat laatste geval; ga vast sparen. Uw kind zal een enorme hoeveelheid ondersteuning nodig hebben om later een diploma te halen waarvan de waarde onbetwist is.

Mijn collega’s en ik ondervinden al jaren het gebrek aan zelfreflectie van onze werkgevers. Wij hebben de leerlingen er zo goed mogelijk tegen beschermd. Helaas met het gevolg dat u niet ziet, hoe ver de rottenis al binnen is geslopen. U hebt geen idee van de inspanningen die worden geleverd. U ziet ze niet. Het is voor ons niet mogelijk om deze vloedgolf alleen tegen te houden als dit akkoord de aangepaste vorm krijgt. We zijn moe. Als de minister het opgeeft, is de kans erg groot dat er een enorme hoeveelheid docenten is, die het ook opgeeft.

Wiens uitvallen dan gevuld gaat worden met kwalitatief duidelijk ongeschikter mensen. Zeg straks niet tegen uw kinderen: ik wist het niet.

2 Reacties

 1. Al vaker op dit forum

  Al vaker op dit forum besproken: hoe mobiliseer je niet alleen de docenten (onlangs nog door Couzijn in een commentaar op dit forum besproken) maar ook de ouders? Tot nu toe staat BON ver van veel docenten en nog veel verder van de ouders. Vandaag zat er in mijn mailbox een bericht over een kasteel dat wellicht gesloopt wordt vanwege het doortrekken van de A15 en of ik de petitie wilde tekenen. Vanavond ook in EénVandaag te zien.
  Misschien moet BON, als a-politieke one-issue-"partij", ook maar op een dergelijke manier de trom gaan roeren? Niet alleen zenden via de social media, maar ook de barricaden opzoeken?

 2. Een mogelijk begaanbare weg

  Een mogelijk begaanbare weg om ouders in BON geïnteresseerd te maken lijkt mij de volgende:

  Stuur een e-mail naar de oudergeleding van een Medezeggenschapsraad en nodig die ouders (en andere ouders die willen meekomen) uit voor een voorlichtingsavond over BON.

  ik verwacht niet dat de schooldirectie zal proberen zo'n uitnodiging te onderscheppen.

  Deze actie zou een begin kunnen zijn om meer ouders aan BON te binden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.