MR verslagen, houdt ze in ere

Volgens mij, maar ik kan het natuurlijk fout hebben, heb ik ergens een open zenuw geraakt.

Ik heb in de MR verslagen van mijn school gelezen dat er op een bestand van 260 fte, 13 fte werk weggeknepen is. Met  andere woorden,  de school ontvangt bijvoorbeeld 260 fte geldmiddelen voor de docenten alleen en er wordt 13 fte niet aan docenten besteed. Dat geld gaat ergens anders naartoe. Een poging van de MR om helderheid in de financien te krijgen liep spaak. Het uitgebreide rapport werd wel toegezegd, maar niet gestuurd.

Na 5 jaar MR verslagen te hebben doorgelezen( Ik houd nu eenmaal van lezen), zie ik een trend. In ieder geval bij deze school.

De MR stelt kritische vragen en krijgt

1 redelijk ontwijkend antwoord

2 een antwoord dat met de beste wil van de wereld bijna onwaar is, daarmee bedoel ik dat feiten uit hun verband worden getrokken en anders neer gezet.

3 krijgt doorlopend de toezegging dat gevraagde zaken worden aangeleverd, wat rustig enkele jaren duurt, waarmee het onderwerp verdwijnt in de mist.

Praktisch voorbeeld: Schoolplan 2008 werd niet goedgekeurd. Er zijn in 2008 en 2009 keer op keer vragen over gesteld.

Anno 2011 is die goedkeuring nooit gegeven, maar is het schoolplan een gegeven feit.

tel daarbij op dat de MR leden zo vol gedouwd worden met werk dat ze nauwelijks tijd hebben om adem te halen en je weet dat ze wel heiligen moeten zijn om dat draadje niet uiteindelijk los te laten.

Als bestuurder van een publieke instelling heb je verhoogde verantwoordelijkheid qua integriteit en past het je niet om met zoveel gedraai de feiten weer te geven, dat jij je zin krijgt zonder verantwoording af te hoeven leggen.

Er is niets mis met verantwoording afleggen. Daar wordt een manager niet slechter van.

3 Reacties

 1. Vraag eens, liefst via

  Vraag eens, liefst via slinkse wegen, wat managers van medezeggenschap, vakbonden en mr-leden vinden. Grote kans dat je achterhaald dat ze het hinderlijke pottenkijkers vinden die het verdienen om met  kluitjes het riet in te worden gestuurd. "Wie is dat simpele werkvolk wel dat ze meent op hetzelfde niveau als ons soort mensen mee te kunnen praten". En ze spelen ook nog eens geen galf of tannis.

  Pappen, nathouden, misleiden, afbluffen, onder druk zetten. De onderknuppel die dat het beste kan wordt door de directie afgevaardigd naar de mr.

   

 2. Internetschrijven wordt

  Internetschrijven wordt gekenmerkt door spelfouten en verschrijvingen.

  Lange leven het iPadonderwijs.

Reacties zijn gesloten.