Ondermaatse onderwijssalarissen oorzaak ondermaats onderwijs.

Wat ik mis in de vele discussies en debatten is het feit dat de onderwijssalarissen ondermaats zijn.  Goed onderwijs is gebaat bij goede docenten. Goede docenten verdienen een goed salaris. Zolang de bestuurderen van grootschalige en inhalige onderwijsinstellingen, woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en overige instellingen zich schaamteloos mogen blijven verrijken en docenten en leerkrachten voor een 'aalmoes' de jeugd van de straat mag houden en africhten voor de laagste banen op de arbeidsmarkt, zal het onderwijs er in de komende tijd niet op vooruit gaan. Vandaar ook mijn stelling, dat ondermaatse onderwijssalarissen leiden tot ondermaats onderwijs. Een salarisverhoging van 100% voor alle leerkrachten in dit land zal die neergang omdraaien en is zowel op  de korte termijn als op de lange termijn goed voor economie, god, volk en vaderland. 

1 Reactie

  1. Hoe vind je voor die korte

    Hoe vind je voor die korte termijn leraren die die 100% meer salaris waard zijn? Importeren uit Azië en Engels tot de onderwijstaal van ons middelbaar onderwijs maken? Je zult, denk ik, ook de lerlingen moeten disciplineren. Leerlingen hoeven niet gedwee te zijn maar moeten wel als richtsnoer de optimalisering van het leerproces aanvaarden. Leerlingen moeten het genieten van onderwijs als een voorrecht beschouwen waartegen ook verplichtingen staan. Leerlingen die zich daar niet naar gedragen moeten van school verwijderd worden en  dus ook verwijderd kunnen worden. Zo lang dat niet kan kan zelfs de beste leraar maar de helft presteren van wat anders zou kunnen. Bij een revolutie waarin onderwijs weer wat te maken krijgt met overdracht van kennis en inzicht zullen veel leerlingen verdrinken. Geen onderwijsrevolutie zonder noyades!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.