Scholieren moeten tussentoets gaan maken

computertest_450x200_.jpg

De Telegraaf bericht dat staatssecretaris Dekker dinsdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarmee leerlingen vanaf schooljaar 2015/2016 verplichten zijn om een landelijke diagnostische toets te maken voor Nederlands, Engels en wiskunde.

De toets telt niet mee voor rapporten, zal zich aanpassen aan de leerling en wordt digitaal afgenomen.

Gezien de problemen met de (uitgestelde) rekentoetsen lijkt het ons dat er voor een zorgvuldige invoering nog heel erg veel moet gebeuren om dit op een goede manier ingevoerd te krijgen. Ook vereist het een nauwkeurige en eenduidige vaststelling van wat er dan precies getoetst wordt. Het is niet ondenkbaar dat hiervoor methodes moeten worden aangepast.

3 Reacties

 1. Onderwijsadviesbureaus,  al

  Onderwijsadviesbureaus,  al dan niet gesubsidieerd: ontplopt de kurken en breekt de oesters.

  Karin

   

   

 2. Voor de tweejarige

  Voor de tweejarige opleidingen op het MBO geldt: prop het maar eens in twee jaar.

  – de nulmeting (verplicht) voor Nederlands en Rekenen

  – de tusenmetingen (verplicht)

  – de eindexamens (voor Nederlands VIJF, voor Engels idem)

 3. Zonder het idee  van Dekkers

  Zonder het idee  van Dekkers te onderschrijven (in tegendeel !) moet me het volgende van het hart :

   

  [1] Dekkers gaat met dit idee op zichzelf een eind in de richting van een beter toetsmoment, namelijk omstreeks 15-16 jaar. Dat dat toetsmoment beter is, daarvoor zijn fundamentele overwegingen aan te voeren, met name ontleend aan child development science, een discipline die in Amerika beter wordt ontwikkeld dan hier te lande, en een die zich feitelijk baseert op vroeger fundamenteel werk (van onder andere Piaget e.a.), en, recentelijk, op dat van Dennet e.a., en nieuwer fundamenteel onderzoek in neuroscience. 

   

  [2] Niettemin is en blijft de Cito-toetserij op 11-12 jarige leeftijd een waanzinnig circus met nieten en zonder behoorlijke onderbouwing. Immers : dit voorstel voor toetserij op 15-16 jarige leeftijd, voor nederlands, engels en wiskunde, is een vervolg op de Cito-abberatie, die vier jaar eerder plaats vindt. Het vervolg op iets geks kan nooit beter worden dan gek. Het zal fundamenteel anders moeten worden ingericht  –  daar is Dekkers dus niet mee bezig.

   

  [3] Dit voorstel is derhalve een duidelijk testomonium paupertatis van mislukt onderwijs-beleid. Immers, Dekkers wil gaan testen wat de soorten VO er van bakken in de jaren tussen 11 en 16 jaar. De onderbouw curricula (van alle soorten VO) zitten, fundamenteel gezien, slecht in elkaar, en presteren daarom duidelijk ondermaats, in vergelijking met wat mogelijk is.

   

  [4] Fazit : het voorstel is een doekje voor het bloeden, kurieren am Sympton, behang over de scheuren in het beton. 

   

  [3]

   

  [4]

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.