Tweedeling op de universiteiten

Jasper van Dijk (SP), hier welbekend, in de VK vandaag :

Een tweedeling tussen dure topopleidingen voor rijke studenten en massa-opleidingen voor gewone studenten moet worden voorkomen. Dat vindt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De Tweede Kamer debatteert maandag over de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Daarin staat dat universiteiten voor 'excellente' opleidingen vijf keer het normale collegegeld mogen vragen. 'Dit leidt tot Amerikaanse toestanden met dure topopleidingen voor de elite en goedkoop restonderwijs voor de overige studenten', zei Van Dijk zondag.

Het is een elitair voorstel :
Het valt hem zwaar tegen dat juist PvdA-minister Jet Bussemaker (Onderwijs) met zo'n elitair voorstel komt. 'Het past in een trend: studeren mag, als je maar geld hebt.'

Volgens Van Dijk wordt studeren steeds duurder, ook door het plan om de studiefinanciering af te schaffen. 'Het leenstelsel kost al gauw 15.000 euro extra. Oliedom, omdat we goed onderwijs nodig hebben om uit de crisis te komen', vindt de SP'er.

 

Commentaar :

De eliterisering komt nu in een tweede, derde versnelling, en zal niet tegen te houden zijn, het onfeilbare instinct van Bussemaker volgt gewoon de trend, die lang geleden al is ingezet. JvD ziet het goed, hij signaleert het, vergeefs, ook hij kan de trend niet tegenhouden.

De aanvankelijke eliterisering is al lang geleden ingezet, bijvoorbeeld toen de universiteiten hun "excellente onderzoekscholen" gingen inrichten, met de zegen en het geld van den Haag, en daarna aangepropt met die modieuze EU-community research fondsen ; jaren tachtig vorige eeuw, en daarna in steeds versterkte mate. Ik heb er midden tussen gezeten en het zien gebeuren, in Wageningen, waar het middelmatig gedoe in specifieke vakgroepen de volkomen onterechte vorm kreeg van "excellente onderzoekschool" (viermaal t.t.t.), door een stel noob-amateurische professoren, met de zegen van visitatie-commissies ; en het zien gebeuren in Utrecht, vergelijkbaar.

Toen was dat onderwijs al ver achter op bovengemiddelde presaties aan Amerikaanse universiteiten (niet eens top-universiteiten). Die EU-research fondsen, gigantisch in omvang, proberen dat vergeefs recht te breien, ook alweer : EU-fiunctionarissen zijn niet bij uitstek excellente researchers, maar zij verdelen wel de koek ; soort koekoeksjongen, zeg maar.

2 Reacties

 1. Als het gaat om

  Als het gaat om topopleidingen die ondanks het vijfvoudige collegegeld toch nog overheidssubsidie krijgen en toelaatbaarheid helemaal los staat van de eigen financiéle middelen van de student hoeft dat hoge collegegeld arme student niet af te schrikken. Het is immers waarschijnlijk dat hij na zijn afstuderen veel zal verdienen. Als dat om een of andere reden niet gebeurt zou zijn schuld gereduceerd kunnen worden tot het bedrag dat dat hij schuldig geweest zou zijn na een studie op een bottemuniversiteit. Wat wel een probleem zou kunnen zijn is het invorderene van de schuld als de afgestudeerde naar het buitenland zou gaan.

 2. Rapport kwaliteit in

  Rapport kwaliteit in verscheidenheid (strategie hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap, 2025) 

  www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/07/01/kwaliteit-in-verscheidenheid.html, en topsectoren, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemersklimaat-en-innovatie/investeren-in-topsectoren

   

  De Europese Commissie volgt veel uit de rapporten van de ERT, die 2025 als nieuwste horizon hanteert. De internationale bedrijven weten hoe het moet.

  www.europeontrack.eu/_SiteNote/WWW/GetFile.aspx?uri=:/default/en-us/media/Files/MainBloc/ERT%20Manifesto%20Final_ee851a75-9fc4-487f-830d-dfef8d242584.pdf, en www.europeontrack.eu

  ***

   

  De EU is nog bezig met de kenniseconomie in 2020. 

   

  De Europese ruimte voor hoger onderwijs ('the European higher education area'; EHEA)

  europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_nl.htm

   

  "We must in particular look at the objective of increasing the international competitiveness of the European system of higher education. The vitality and efficiency of any civilisation can be measured by the appeal that its culture has for other countries. We need to ensure that the European higher education system acquires a world-wide degree of attraction equal to our extraordinary cultural and scientific traditions."

  Bolognaverklaring, 1999

  www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf

   

  In Europa 2020 kom ik niet – zo snel – de differentiatie van collegegelden tegen. Men zal druk zijn met de bankenunie.

  eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:NL:NOT, en ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

   

  Mondiaal netwerk onderzoeksuniversiteiten 

  www.leru.org/index.php/public/news/research-universities-to-establish-global-network, 'European Research Area', waarbij het bedrijfsleven, naast de deelname aan EU-'expert groups', (deels) mee mag doen in een 'innovation partnership' (evenwichtige verdeling baten en lasten? ;), europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-473_en.htm?locale=en, 'Innovation Union', ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

   

  Wordt het 'Verelendung' (; ) zodat men zal zitten te springen om investeringen door het bedrijfsleven dan wel betaling van hoge collegegelden? Is dat de bedoeling? Een student koopt prestige en enige baangarantie. Het bedrijfsleven kan R&D uitbesteden aan universiteiten. Het zou me niets verbazen. Wie betaalt, bepaalt. Publieke gelden vloeien ondertussen rijkelijk weg vanwege 'bezuinigingen', uitgaven aan EU, en 3%-norm tijdens eurocrisis. Goed idee!

   

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.