Hand in hand, Kameraden.

Hand in hand, Kameraden.

Zoals te voorzien en te verwachten was, Amarantis is gered en dit mede dank zij een donatie vanwege de minister van een miljoentje of tien, de VO raad en de MBO raad leggen ook zes miljoen bij ( waar halen ze het geld vandaan????) en het hele zaakje wordt opgesplitst in 5 zelfstandige scholen. Voor de betaling van de huisvestigingskosten tekenen de gemeenten Amsterdam en Almere. Maar zoals altijd is er een keerzijde aan het hoera-bericht, 250 personeelsleden verliezen hun baan, samen zijn ze goed voor een bezuiniging van pakweg 15 miljoen ( jaarlijks).
De interim manager Wintels is opgetogen over het akkoord dat hij kon sluiten met de minister, Sjoerd, Jan, Annemarie, Eberhard en de medeveroorzakers van het Amarantis-débacle, de bankiers van de banken die weigerden de torenhoge leningen te herfinancieren waardoor de financiele nood per direct duidelijk zichtbaar werd. Conclusie van dit alles: de ramp die Amarantis overkwam zijn de gevolgen van wanbeleid, graaizucht, megalomanitisch in kwadraat en volstrekt onverantwoordelijk bestuurlijk gedrag van de vorige wanbestuurderen van de onderwijsinstelling. Samen met ( en op aanraden van?) de banken zijn tientallen miljoenen overheidsgeld, bedoelt voor het geven van onderwijs, geïnvesteerd in ‘winstgevende’ derivaten. Jazeker, alles volgens de regels van ‘het beleggingsboekje’ van onze vorige minister van onderwijs en nu financieel woordvoerder van zijn partij en ingevoerd per 1 januari 2010.

Van een zembla documentaire weten we dat de wanbestuurder van Amarantis, een ex- politieagent weinig tot niets wist van het ‘niet les geven’ in zijn onderwijsinstelling en ook weten we dat zijn enige reactie op de kritiek hieromtrent niet meer of minder was dan de kritische leerling een ‘zwijgcontract’ in de maag splitsen was in ruil voor een paar ‘lessen’. Met de staart tussen de benen verdween deze olijke bestuurder van de koude grond en bood zich aan als interim bestuurder bij een ander ROC waar hij, naar loffelijke gewoonte, met open armen en als Sinterklaas werd binnen gehaald.

Enfin, over deze man, over de toezichthouders die zich afvragen of je in derivaten ook wijn kan bewaren, hebben we het niet meer. Ook zij zijn ‘gered’ met de donatie van ministerie, raden en gemeenten. Het gelag wordt betaald door de 250 op de wip zittende personeelsleden want die verliezen geheid hun baan en er staat niemand op hen te wachten om hen binnen te halen tegen een vorstelijk salaris en alsof het Sinterklazen zijn. Op één tweede kamerlid na, en dat moet ik hem nageven, Jasper van Dijk heeft al meegedeeld om een comité op te richten samen met de personeelsleden van Amarantis. Doel is om de huid zo duur mogelijk te verkopen, net als de wanbestuurder zijn huid duur heeft verkocht. Mijn steun heeft die Jasper, van welke partij hij ook mag zijn, dit is de spirit. Ga mee aan die onderhandelingstafel praten over afvloeiingsregelingen, sociaal plan, ontslag-emolumenten, bij-,om, en herscholing. Sla met die vuist op tafel, eis een onafhankelijke vertegenwoordiging van het personeel anders dan vakbond of MR.

En aan al die personeelsleden van Amarantis, denk aan Feyenoord “hand in hand kameraden, geen woorden maar daden.”

Jesse Jeronimoon

PS. Ondertussen bereikt mij het bericht dat het volgende schandaal de wereld in is. Fraude bij het onderwijsoverkoepelend orgaan BOOR ( Rotterdam). Eerste berichten gaan over een fraude van minimaal 70.000 euro maar het kan veel meer zijn ( weet ik nu al zeker, raar hé)