Van Algebra & ICT naar medicalisering van de jeugd

Deze blog begon met wat nu op

www.beteronderwijsnederland.nl/node/8027

staat. Zie in dat verband ook

www.beteronderwijsnederland.nl/node/7966

Hieronder loopt vanaf halverwege de eerste reactie een andere discussie, ook interessant, en daarom nu afgesplitst. Dus voor de ICT & Algebra conferentie verder lezen op de link hierboven. Voor medicalisering van de jeugd: lees door hieronder. Voor de directie van het FI, lees verder op

www.beteronderwijsnederland.nl/node/8039

14 Reacties

 1. Hoe zouden die problemen nou ontstaan zijn?
  Als op de basisschool iedere rekenregel wordt vervangen door een contextsituatie en daarmee het rekenen wordt gede-algebraiseerd, dan ontbreekt iedere basis voor algebra in het VO.

  Gelukkig hebben we computers zodat we al die sterk kindbelastende onzin nu achterwege kunnen laten. Daar worden we allemaal gelukkig van. Hoewel ….. waar zal de kinderziel meer last van hebben, van al dat gecomputer of van de serene herhaling van rijtjes rekensommen.

  Ik las zojuist in de Volkskrant dat de regering de medicalisering van de jeugd wil stoppen. Meer rijtjes sommen maken zou wel eens beter kunnen helpen dan pillen, therapie en extra computers. Als “bijwerking” leren ze dan ook nog eens wat rekenen.

  Waar komt toch die dwang vandaan om al die problemen die zijn ontstaan door het moderne onderwijs op te lossen door nog “moderner” onderwijs in te voeren (retorisch)?

  • Zo, jij bent lekker cynisch…
   …maar wel terecht.

   Het minderen van de medicalisering van de jeugd is overigens een goede stap voorwaarts in de richting van het weer gezond verklaren van ons land.
   De volgende logische stap zou zijn om het labelen af te schaffen en tegelijk de zorgindustie in te krimpen.

   Nederland weer gezond en lekker rijtjes stampen.
   Komt alles toch nog goed!

   • Ongezond
    De medicalisering zal grotendeels stoppen als we ophouden met het belonen van allerlei afwijkingen en als we de diagnose en behandeling niet meer via de staatsbudgetten laten verlopen.

    • Sorry
     Sorry mannen, wat een ongenuanceerde reactie. De medicalisering zal stoppen als we het niet meer betalen. Als we problemen op deze manier de wereld uit helpen ken ik er nog wel een paar.
     De werkloosheid zal stoppen door dit niet meer te financieren.
     Het milieu zal verbeteren door er niet meer in te investeren.
     De prestaties van scholen zullen verbeteren door subsidiëring stop te zetten.
     Ook de economie en de daarmee samenhangende problematiek zal enorm verbeteren door er geen geld meer in te steken.

     Het gaat wel om ernstige zaken: autisme en dyslexie, alsmede ADHD zijn stoornissen waar zowel een kind, als een leraar heel veel last van hebben.

     Als er misbruik wordt gemaakt van PGB of diagnostiek dan moet dat verbeteren. Je moet natuurlijk niet om die reden alle voorzieningen en behandelingen stoppen. Dat moet zeker niet als de allesoverheersende wens is om te bezuinigen en daar argumentaties bij te verzinnen. Dit is een AFBRAAK-beleid door een regering die zegt dat Werk hun hoogste inzet is. Door te bezuinigen wordt al die werkgelegenheid ook nog eens weggenomen.

     • Inderdaad Hals
      Als ik erg drukke kinderen had in mijn eerste jaar als meester (die voor mij ook al een eerste-jaars als juf hadden gehad) en een zeer ervaren degelijke juffrouw na mij weet die jochies rustig te maken, zijn die jongetjes dan plotseling genezen van hun ADHD? Natuurlijk niet. Ze kregen effectieve leiding die hen, net als bij jonge honden, laat zien wie de leiding heeft.
      Als ik een uit de hand gelopen klas die ADHD gedrag vertoont, weer rustig krijg, is dan die klas genezen van een ziekte? Natuurlijk niet. Er was geen ziekte, er was een gebrek aan leiding.
      Als mevrouw Kerkhof met de methode De Haan (die uitgaat van de regels: deductief onderwijs zoals vroeger gebruikelijk was) ‘dyslectische’ kinderen weer kan ‘genezen’, doet zij dan aan genezing van een handicap? Nee, zij hanteert eenvoudig een betere methode.
      Eerst zullen wij grondig moeten bezien of er werkelijk sprake is van een ‘handicap als afwijking’. Want te vaak spelen verkeerde methoden een rol.
      Waarbij ik wil aantekenen dat ik het verdoven van kinderen als een zeer kwalijk middel beschouw. Als kinderen verdoofd moeten worden, deugt er echt iets niet aan de omstandigheden.
      Want het is niet de natuurlijke wijze, dat verdoven van kinderen.

      De doogeslagen medicalisering heeft tevens geleid tot excuus-gedrag. We mogen geen eisen meer stellen aan Jantje, want Jantje heeft zogenaamd een handicap. En dat afschaffen van eisen maakt nu juist dat Jantje geen verbeteringen kan laten zien, wat de dood in de pot is.

     • Geen eisen meer aan Jantje stellen betekent geen eisen aan juf
      Een label voor Jantje is een vrijbrief voor iedereen. Juf hoeft Jantje niet echt iets te leren, de school kan zich permitteren dat Jantje lage cito haalt en ook de ouders heben een excuus voor alle vergissingen.
      Voor de duidelijkheid: ik zeg hierbij niets over individuele Jantjes, juffen, scholen en ouders en weet ook niet om de aantallen het gaat, ik schets alleen de perverse prikkels.

     • Misschien wel
      Ik zou me kunnen voorstellen Hals dat de medicalisering te ver is doorgeschoten. Behalve dat dit een populistische luchtballon is, die op geen enkele manier is te onderbouwen door houtsnijdende gegevens, ging daarover de discussie niet.

      Het ging over de (excusez le mot) uiterst domme veronderstelling dat het stoppen van financiering voor stoornissen de stoornissen zal verhelpen. Lange halen, snel thuis, onderweg veel ongelukken.

     • ‘Domme veronderstelling dat het stoppen…
      …van financiering voor stoornissen de stoornissen zal verhelpen…’

      ‘Minder gratis krukken in de aanbieding doet een groot aantal mensen gewoon weer lopen.’

     • Te ver doorgeschoten
      Het gaat strikt genomen niet over medicalisering maar zit wel in dezelfde hoek: op onze opleiding heeft meer dan 10% van de studenten een dyslexieverklaring. Landelijk schijnt ongeveer 3% van deze leeftijdsgroep dyslexie te hebben. Rara, waar komen die overige >7% vandaan?

     • Dan moet je vraagtekens
      Dan moet je vraagtekens plaatsen bij die de kwaliteit van de diagnosestelling, niet bij het begeleiden van dyslectische leerlingen en studenten.
      Hoe kan die diagnosestellingen worden verbeterd?
      Dat begeleiden moet natuurlijk binnen proporties zijn, op het moment dat die dyslexie geen vakinhoudelijke belemmering is dan mag die dyslexie ook geen onneembare hindernis zijn voor de opleiding, indien dat wel een vakinhoudelijke belemmering is dan kan wat mij betreeft gesteld worden dat iemand voor die opleiding niet geschikt is.
      Idem voor andere handicaps.
      Laat duidelijk zijn dat ik persoonlijk woedend word wanneer mensen misbruik maken van dergelijke faciliteiten aangezien dit ten koste gaat van mensen die echt deze faciliteiten nodig hebben, bijv. omdat ze een ernstige fysieke handicap hebben (gewrichten arm) of omdat ze autisme hebben. Nogmaals, het criterium moet m.i. zijn ofdat de handicap al dan niet een vakinhoudelijkebelemmering vormt bij de gebruikelijke beroepen die uitgeoefend gaan worden met die opleiding.

     • Diagnose stellen….
      Daar gaat het in deze niet om. Waar het in deze wel om gaat is dat iedere incompetentie teruggeleid wordt naar ziekten of kwalen en het misbruik dat de zorg- of zieligheidsindustrie maakt van onze kwetsbare en niet meer betaalbare verzorgingsstaat.
      Op dit moment wordt ieder falen aan een labeltje gekoppeld waar dan wel weer een subsidietje voor is.
      Een gevolg is ook dat diploma’s onverdiend terecht komen op plaatsen waar ze niet horen.

      Nederland moet opnieuw gezond verklaard worden, om daarna misschien sporadisch wat individuele gevallen opnieuw te bekijken.

     • Duurkoop
      Zo is dat, Hinke.
      Veel van dit soort “bezuinigingen” kosten op langere termijn alleen maar meer geld.

Reacties zijn gesloten.