De bocht van Doekle

De bocht van Doekle

Doekle Terpstra de interim voorzitter van de raad van bestuur van hogeschool Inholland verklaart in een vraaggesprek in de volkskrant zijn liefde aan Beter Onderwijs Nederland en aan de uitgangspunten van de vereniging. Doekle maakt een bocht van 180 graden en vindt nu ook dat het onderwijs al een aantal jaartjes de verkeerde kant is opgegaan. Teveel competenties, te weinig kennis, teveel administratie en te weinig docenten, te veel zweef-liegerij en te weinig onderwijs. Doekle is om en hij gaat er wat aan doen, om te beginnen 470 voltijdse banen schrappen, wat neerkomt op zo een kleine 600 mensen die in het komende jaar het pand mogen verlaten. Zo komen er meer ‘handen aan het bord’ beweert Doekle. Als je er even over nadenkt is het wel heel wrang dat ene Theo met een uitgekiende ‘diplomaroute’ dit in zijn eentje voor elkaar kon boksen.

Doekle had zelfs kritiek op de vorige raad van bestuur en de vorige raad van toezicht van zijn instelling. Hij is met stomheid geslagen over het feit dat niemand van de eerbiedwaardige leden van deze raden ook maar enige sjoege heeft van onderwijs. Dit op zichzelf is raar, Doekle is jarenlang voorzitter geweest van de HBO raad en in die hoedanigheid had hij toch al veel eerder kunnen ontdekken dat de bestuurderen in het hele Nederlandse hoger onderwijs niet op de bestuurderstoel mogen zitten wegens hun onnoemelijke kennis, inzicht en visie van het onderwijs. Hij weet toch ook wel dat de ex-burgemeesters, ex- wethouders, ex- kamerleden en ex- statenleden massaal het onderwijs verkozen omdat hen dat leuker leek dan een gemeentebaantje of een baantje in het bedrijfsleven.

Maar terug naar de bocht van Doekle. Hij wil het onderwijs veranderen, meer kennis en minder competenties, meer handen aan het bord. Voorwaar een loffelijk streven, maar meer dan naïef en het getuigt nu ook weer niet van onnoemelijk veel inzicht in het reilen en zeilen van het Nederlandse onderwijs. Want hoe wil Doekle dit aanpakken? De docent-deelnemer ratio wordt aangepakt, het aantal lesuren wordt aangepast, en nog wat van die kleine dingetjes die het onderwijs ten goede moeten komen zoals bijvoorbeeld het terugdringen van een aantal modern aandoende opleidingen waar maar drie mensen en een paardenkop interesse in hebben. De administratie en onderwijsondersteuning wordt teruggebracht tot aanvaardbaar niveau en als het goed is zal het midden management op zijn minst enige kennis van het onderwijs moeten bezitten om benoemd te kunnen worden.

En Doekle twittert vrolijk rond dat hij met de docenten aan tafel gaat om eens te praten over wat zij nu eigenlijk willen. Het is een beginnetje, een heel klein beginnetje maar ook niet meer dan dat. Wat Doekle uit het oog verliest is het grote geheel. Zijn schooltje staat niet alleen maar is een onderdeel van het geheel en in dat geheel is er geen spoortje te zien van een bocht, zelfs niet van een flauwe kromming. De deelnemers van het Inholland van morgen zijn de Havo en MBO deelnemers van vandaag en laat nou net in dat MBO het competentie gericht onderwijs hoog tij vieren. Ja ik weet het, de minister heeft het woord competentie uit de wet geschrapt, nou het MBO ook en heeft er gewoon vaardigheden van gemaakt en gaat op de ouwe voet verder ondersteund door ongure en graaizuchtige instellingen zoals het consortium voor het beroepsonderwijs.

In het voortgezet onderwijs worden leerlingen meer en meer gestuurd op zelfstandig een beetje bezig zijn met laptop of i-pad en ook hier is het woord competentie en vaardigheid schering en inslag.

Dat zal wat worden als die leerlingen straks bij Inholland een docent voor de klas krijgen, of hoorcollege moeten volgen en ook nog echt moeten studeren in plaats van computerklooien en bijbaantjes. En wat zullen die leerlingen schrikken als er bij Inholland niet zozeer aandacht is voor vaardigheden en competenties maar voor kennis en kunde. En op regelmatige tijdstippen tentamens, examens, toetsen en meer van dat soort dingen waar ze in het MBO vooral nooit mee te maken krijgen. Het portfolio, de competenties, feedbacken, POPpen en PAPen, presenteren, vergaderen, werken aan de beroepspraktijk, je doet er niks mee bij InHolland als het aan Doekle ligt.

Hoeveel uitval na vijf maanden verwacht Doekle dan wel. De helft, of iets meer? Dan kan hij nu al het volgende lijstje voor de volgende reorganisatie gaan samen stellen.

Doekle heeft het nog niet begrepen, of wil het niet begrijpen, onderwijs is geen politiek spelletje waarbij het nemen van een bocht genoeg is om succes of samenwerking af te dwingen. Daar is meer voor nodig. Hij zou bijvoorbeeld Ad en Presley eens kunnen bellen voor een degelijke voorlichting over de standpunten van Beter Onderwijs Nederland in plaats van te overleggen met docenten die hij eerst de wacht heeft aangezegd.

J. Jeronimoon

Breaking news : Huidig burgemeester van Nijmegen Thom de Graaff, is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de HBO raad. Hallo Doekle, weer een groot onderwijslicht dat plaats neemt op de bestuurdersstoel. Het lijkt hem leuk om eens iets te doen in onderwijs.

2 Reacties

 1. Doekle en de rest
  Beste Jesse,

  Ik deel veel van je boosheid.
  Het idee dat D66 de nieuwe HBO-raad voorzitter zou gaan leveren is niet iets om blij van te worden.

  We schuiven echt niet aan. We overtuigen en bekeren (ook al die CDA-) bestuurders, 1 voor 1. De weg is nog lang maar we zijn onderweg.

  Joost Hulshof

 2. Op Tsunamiveilige hoogte
  Ach, elke energieke financiële instelling die op het grote geld uit is heeft wel eens een Kweku Adoboli, Jerome Kerviel of Nick Leeson. Bij InHolland heette de rogue trader Theo. Zo wrang is dat nu ook weer niet voor de hoogste bazen.
  Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.