AOB: Helft particuliere vwo-scholen onder inspectietoezicht

De algemene onderwijsbond heeft een artikel op haar website waarin staat dat de helft van de particuliere vwo-scholen onder intensief inspectietoezicht staat vanwege het feit dat het verschil in cijfers tussen het schoolexamen en het centraal examen te groot is. Overigens is dat laatste bij 37% van de bekostigde scholen ook zo, maar die staan niet allemaal onder intensief inspectietoezicht.

6 Reacties

 1. Het Staatsexamen is een grote stap voorwaarts!
  Ik ben zeer gecharmeerd door Dronkers opmerking: “Je kan leerlingen uit het particulier onderwijs beter staatsexamen laten doen”. Dat heeft meer voordelen dan het gemakkelijker bestrijden dat VWO-diploma’s worden cadeau gedaan. In de eerste plaats maakt het de leerlingen gemakkelijker om hun leraar als bondgenoot te zien. Geen gemekker over de beoordeling van schoolexamens meer; leraar en leerling werken eendrachtig samen aan een zo goed mogelijk resultaat op een toelatingsexamen voor de universiteiten. In de tweede plaats zou dit de eerste stap kunnen zijn om de schoolbesturen hun monopolie op gesubsidieerd VWO-onderwijs af te nemen. Een leerling die via een particuliere school staatsexamen doet en nog geen 6 jaar op een gesubidieerde school heeft gezeten levert nu ten onrechte de staat een besparing op. Het onrecht zou moeten worden goedgemaakt door dat geld aan (de ouders van) de leerling van de particuliere school te geven of aan de particuliere school zelf. (Die daar natuurlijk met de hoogte van haar lesgeld rekening moet houden). Als het vervolgens mogelijk gemaakt wordt om binnen het kader van de leerplichtwet zuiver op het staatsexamen gericht VWO-onderwijs te volgen buiten de nu subsidiabele scholen met al hun voorschriften om (denk ook bij voorbeeld aan de LOI-ursussen) hebben we weer de vrijheid van onderwijs terug en bovendien een gezonde kwaliteitsbevorderende concurrentie.
  Seger Weehuizen

  • Pas op!
   Ook zo’n staatsexamen kan best op compeletieve of realistische leest geschoeid zijn hoor. Dan zijn we nog verder van huis.

   ‘Maak aannemelijk dat water dat aan de lucht bloot staat meer vitale krachten heeft (bij natuurkunde of bij Science)’

   ‘Geef je mening over de opkomst van nieuwe rechtse stromingen en geef aan hoe je eigen gedrag zich daartoe verhoudt (bij geschiedenis of filosofie)’

   ‘Bereken handig hoeveel liter wijn er door de Russische bevolking gedronken wordt als je weet dat alle mannen en 1/4 van de vrouwen meer dan een liter wodka consumeert.’

   • Spoken
    Je ziet spoken, Hinke.
    Ik kan mij niet voorstellen dat de door jou geciteerde vragen uit een echt staatsexamen afkomstig zijn. Het staatsexamen maakt immers gebruik van dezelfde examenopgaven als de centraal schriftelijke examens die op de scholen worden afgenomen.
    Daar komt bij dat bij het staatsexamen het eindcijfer niet wordt gemiddeld met een schoolexamencijfer, en dat het staatsexamen niet door de eigen leraar wordt nagekeken. Dus veel minder kans op manipulatie van cijfers.

    • Overdreven?
     Natuurlijk overdreef ik. Toch is dit voor het realistisch rekenen helaas geen spookbeeld. De hedendaagse reken/wiskunde-examens zijn op realistische leest geschoeid en zijn dus nadrukkelijk in het nadeel van jongeren die met taal wat minder uit de voeten kunnen. Algoritmes oefenen helpt niet, want eerst moet je een leestekst ombouwen naar een som.

     • Als een gat in een dijk
      Natuurlijk hoop ik dat als meer leerlingen staatsexamen gaan doen als gevolg van het subsidiabel worden van de opleiding voor dat examen een begin gemaakt kan worden met de keuzemogelijkheid van anderssoortige examenogaven. Zodra we een bres in de vesting van de gevestigde onderwijsmacht hebben geslagen proberen we dat te vergroten met het tempo waarmee een gat in een dijk waardoor water stroomt groeit.
      Seger Weehuizen

 2. Staatsexamen in het VSO
  Mijn kinderen, beiden in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan staatsexamen doen. Mijn dochter heeft al diverse vakken “gehaald”. Men doet gewoon mee met het centraal schriftelijk in mei, en eind juni/begin juli mondeling examen bij teams van twee leraren van andere scholen, ook voor een vak als wiskunde. Zo’n mondeling examen duurt per vak een half uur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.