Erasmus Universiteit: alle studiepunten halen, anders na één jaar weer weg

De Erasmus universiteit eist dat studenten alle studiepunten halen in een jaar, anders worden ze weggestuurd. Wel wordt compensatie tussen vakken mogelijk (maar hoe dat precies gaat is niet duidelijk). Zie het persbericht en een artikel in de NRC (waar ook reacties van politici in staan).

3 Reacties

 1. compensatie en recht op onderwijs
  Compenseren tussen vakken moet natuurlijk altijd (binnen redelijke grenzen), dat staat los van BSA-regelingen. Tegenstanders van compensatieregelingen gaan er ten onrechte van uit dat tentamens metingen zijn zonder foutenmarge en dat studenten zich daar zonder mankeren feilloos op zouden kunnen voorbereiden, wat niet het geval is.

  Mijns inziens is het zo dat BSA-regelingen al schuren met recht op onderwijs, waar Nederland zich in internationale verdragen aan heeft gebonden. De Erasmus-universiteit gaat over de grens heen van wat mogelijk nog verdedigbaar is.

 2. Nieuw, nieuwer, nieuwst, oud
  In de NewScientist van 2 april 2011 staat een artikel “Pimp my Memory” over de psychologie van geheugentraining en voorbereiding voor tentamens.
  En wat blijkt: herhalen; herhalen; herhalen; herhalen; herhalen (5*) werkt het best. Zowel bij het bestuderen van de stof als bij het voorbereiden van tentamens.
  Jammer dat de Freudenthalers en veel studenten deze oude ervaringswijsheid zijn vergeten.

 3. Motie Jasper van Dijk
  motie Jasper van Dijk 22 april

  32 618 nr 36

  MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING
  Voorgesteld 21 april 2011

  De Kamer,

  gehoord de beraadslaging,

  constaterende, dat de Erasmus Universiteit een proef wil doen met een
  bindend studieadvies waarbij in het eerste jaar 100% van de studiepunten
  moet worden gehaald;

  van mening, dat deze eis te ver gaat, bijvoorbeeld omdat studenten door
  onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, niet in staat zijn om hieraan te
  voldoen;

  van mening, dat hierdoor talentvolle studenten onnodig verwijderd kunnen
  worden van de opleiding;

  verzoekt de regering bij de Erasmus Universiteit aan te dringen op intrekking
  of op zijn minst versoepeling van het voorstel om 100% van de studiepunten
  te halen in het eerste jaar,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Jasper van Dijk
  Jadnanansing

Reacties zijn gesloten.