Verkiezingsprogramma D66

Het verkiezingsprogramma van D66 is hier te vinden. Pagina’s 33 tot 38 gaan over onderwijs (met een samenvatting op pagina 9).

Enkele hoopgevende citaten:

D66 [wil] het makkelijker maken om een nieuwe school te starten, onder andere door het begrip ‘richting’ te verruimen naar andere dan alleen religieuze grondslag.


Een leraar die zich bijschoolt mag dat merken in zijn salaris.


Bevoegdheidseisen moeten in het MBO worden ingevoerd en in alle sectoren strenger worden gehandhaafd. Bijscholingsmogelijkheden voor aanvullende bevoegdheden moeten versneld uitgebreid worden.


D66 wil centrale examens in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs, als objectieve garantie voor het niveau en een succesvolle doorstroom naar vervolgopleidingen.


De maatschappelijke stage wordt gestopt.


D66 wil als eis stellen dat scholen binnen de lumpsum een minimumpercentage uitgeven aan onderwijs (personeel en materialen). Dit zorgt ervoor dat uitgaven aan management en huisvesting niet ten koste gaan van waar het eigenlijk om gaat: het geven van onderwijs. Fusieprikkels in het voortgezet onderwijs worden afgeschaft.

Maar het programma bevat ook een heleboel onzin en tegenstrijdigheden. Om een voorbeeld van dat laatste te noemen: aan de ene kant willen ze ‘brede bachelors’ en aan de andere kant zeggen ze ‘D66 wil uitblinkers juist stimuleren in de diepte: excellente studenten uitdagen om hun talent te ontwikkelen door specialisatie en verdieping’. Dat is dus totaal tegenstrijdig.

3 Reacties

 1. veel te slap
  Ik heb de zin “D66 [wil] het makkelijker maken om een nieuwe school te starten, onder andere door het begrip ‘richting’ te verruimen naar andere dan alleen religieuze grondslag” nog niet kunnen vinden. Het verkiezingsgeschrift zit zo in elkaar dat het op de computer moeilijk te lezen is. Maar hoe dan ook, zo’n slappe verborgen mededeling geeft je niet het gevoel dat D’66 het breken van het onderwijsmonopolie van het educatief-politiek complex erg belangrijk vindt. In deze vorm zullen ze mijn stem niet krijgen.
  Seger Weehuizen

  • Word-versie
   De PDF-versie is te doorzoeken via Acrobat Reader of een ander PDF-leesprogramma. Er staat ook een WORD-VERSIE op de site van D66, daarin zal zoeken gemakkelijker zijn.

 2. ook veel te slap
  … is de uitspraak over de salarissen. Er worden verschillende, op zich te dele acceptabele redenen genoemd om een docent beter te betalen: werken onder moeilijke omstandigheden, gevolgd hebben van nascholing (wordt overigens te weinig gespecificeerd – de meeste nascholing is van uiterst matig niveau), en beginnende leraren met een academische opleiding.
  Geheel vergeten worden de zittende leraren met een academische opleiding die gezien hun opleidingsniveau sterk onderbetaald worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.