VVD beginselverklaring

De VVD heeft een concept beginselverklaring opgesteld. Over onderwijs meldt dit het volgende:

3. Het belang van onderwijs

Toegang tot hoogwaardig en passend onderwijs is onontbeerlijk om het vrije individu in zijn kracht te zetten. Onderwijs verheft mensen uit achterstand en armoede. Het zorgt voor het leren ontwikkelen van een eigen mening, draagt bij aan eerlijke kansen en daagt uit tot excelleren. Goed onderwijs gedijt het beste in een kleinschalige omgeving. Leraren zijn voor de VVD de sleutel tot succes in het onderwijs. Zij dienen de ruimte te krijgen om hun vak optimaal uit te oefenen. De overdracht van kennis en kunde is en blijft de eerste taak van het onderwijs.

1 Reactie

  1. Nu nog keuzevrijheid
    Toch zou het fijn zijn als ouders er wat over te zeggen krijgen wat hoogwaardig en passend onderwijs voor hun kind is. Zo zou ik graag willen dat talen meer met oog op cultuur dan op economie dedoceerd worden. Meer literatuuronderwijs bij de vreemde moderne talen en daar ook terugkeer van vertalen als onderdeel van het eindexamen. Er mogen best andere VWO-opleidingen zijn die op de huidige wijze voortgaan. Hetzelfde geldt voor wiskunde. Op verzoek van de ouders moeten leerlingen vanaf de eerste klasse VWO een echt, dus abstract, wiskundeprogramma kunnen volgen. Ik vind de Euklidische Meetkunde voor de eerste klas uitstekend omdat het enerzijds werkt met axiomata en bewijzen maar anderzijds spreektaal. Overheid, controleer alleen maar of het programma zodanig is dat het met succes doorlopen ervan een leerling het recht krijgt om universitair onderwijs te volgen!!!
    Seger Weehuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.