Het MBO moet weer degelijk worden

In Trouw vandaag een artikel over ROC’s die het roer om willen gooien. Een aparte afdeling met degelijk onderwijs als voorbereiding op het HBO, afzonderlijke afdelingen voor directe beroepen. Opmerkelijke uitspraken. Het ROC splitst dan in een oude LTS en een oude MEAO en MTS. Ik weet nog wel een beter organisatiemodel. Schaf het VMBO af, voer een echte LTS in en maak die los van de ROC’s maar toegankelijk voor kinderen vanaf de basisschool. Nu worden ze eerst 4 jaar op het VMBO lastigevallen en kunnen dan volledig gedemotiveerd en zonder VMBO diploma verder naar het MBO, waar ze al snel uitvallen. Jan van Zijl (MBO-raad voorzitter) is natuurlijk overtuigd van het draagvlak voor compeshit onderwijs. Niemand is er op tegen, he Jan? Of lopen de kikkers die je in je kruiwagen hebt nu nog een andere kant op? Iets met voederbakken en varkens, denk ik.

10 Reacties

 1. Opvallend

  Het zijn de grootste Het Nieuwe Leren scholen (het Friesland College en de school van Free) die met dit plannetje komen. Een nieuwe vlag op een modderschuit of een echte koerswijziging?

 2. Het is inderdaad van de
  Het is inderdaad van de zotte dat men nog steeds blijft roepen dat het CGO (ik kan het woord bijna niet meer horen, laat staan uitspreken..) een prima vorm van onderwijs is, dat prima aansluit bij zowel studenten als bedrijven , dat prima….enz.
  En inderdaad, Jan van Zijl (en consorten) blijft maar hameren op het feit dat ook docenten dit willen.
  Jan, ik zou zeggen, luister eens naar het ‘werkveld’. We willen het namelijk niet. Het tast de kennis aan, het laat zwakke leerlingen teveel ‘zwemmen’, het is niet objectief meetbaar, het is…..Ik kan zo nog wel even doorgaan.
  Gelukkig zijn er al scholen die het roer om gaan gooien, maar ik wil het eerst nog eens zien hoe ze het roer om gaan gooien. Het zou mooi zijn als meerdere schoolbesturen het CGO laat varen. Terug naar zo’n 10 tot 15 jaar geleden waar het MBO (en HBO) nog wat voorstelde. Nu is het een lachertje geworden. Waar docenten niet teveel lastig werden gevallen met allerlei veranderingen en papieren rompslomp. Waar docenten nog tijd hadden om goede (en eventueel leuke) lessen voor te bereiden.
  Leerlingen/studenten zouden zich bijna moeten gaan schamen als men zegt ‘ik volg een MBO/HBO opleiding’
  Bestuurders, bonden en overheid, neem jullie verantwoordelijkheid en geef Nederland weer het onderwijs wat het verdient ! Aan de docenten, ouders en studenten ligt het (grotendeels) niet.

 3. Alle scholen degelijk!
  Niet alleen het MBO, maar ál het onderwijs moet terug naar degelijkheid. Dat is ons allen wel duidelijk. Terug naar de oude LTS (en dus de oude huishoudschool) vind ik een zeer slecht plan.
  – Leerlingen moeten dan veel te vroeg een onomkeerbare richtingskeuze maken
  – De ‘oude’ LTS had minder algemene vakken. Dat is kennis die in deze moderne samenleving onontbeerlijk is.
  Wel was het zo dat de oude lagere beroepsopleidingen véél degelijker onderwijs gaven (trouwens vooral ook véél meer lesuren aanboden) en een stricte organisatiestructuur hadden met veel structuur, veel regels, veel duidelijkheid. Leerlingen die zich werkelijk misdroegen kon men verwijderen. Dat is tegenwoordig helaas onmogelijk. Leerlingen weten dat ze toch niet verwijderd kunnen worden en permitteren zich elk ongewenst gedrag wat maar in hun impulsieve zelfjes op kan komen.

  • LTS

   Mn broer kreeg op de LTS wel degelijk een fiks aantal uren Nederlands en wiskunde.

   Ook veranderen van beroepsrichting was nog best mogelijk. Hij is van na t tweede jaar veranderd van metaal naar houtbewerking. Hoe dat precies geregeld werd is me niet duideliijk, ik zal m eens vragen, maar als je de keuze uitstelt, dan moet er wel iets voor in de plaats komen. Het opvullen met algemene lul uren of algemene techniek uren (wat dat dan ook moge wezen) lijkt me slecht. Ook is het weinig zinvol om de LTS alleen vol te zetten met AVO vakken. Conclusie: je kunt maar beter in het tweede jaar een richting kiezen, dan het tweede en derde en vierde jaar besteden aan het uitstellen van de keuze. Veranderen van keuze is overigens geen weggegooide tijd. Er is helemaal niets mis mee als een timmerman de basis van metaalbewerken heeft geleerd. Daarnaast leer je juist door die beroepsgerichtheid ook algemene vaardigheden (samenwerken, afspraken nakomen etc) die nu inhoudsloos moeten worden aangeleerd.

   • Verandering kan bijna niet
    Mensen moeten veel te jong kiezen als dat al moet tussen 12 en 16 jaar. Ik vind dat een slecht plan. Soms kon je vroeger nog overstappen van metaal naar timmeren, maar als je ontdekt dat je eigenlijk toch goed kunt leren en na de LTS door wilt dan b.v. VMBO-TL (of MULO/MAVO of wat dan ook) dan kan dat niet, omdat je de algemene vakken op een te laag niveau hebt gedaan. Overstappen naar zorg of administratie is dan ook uitgesloten, behalve als je weer in de eerste klas wilt beginnen.
    Mijn voorstel: twee jaar algemeen vormend onderwijs (eruit halen wat erin zit) dan in de derde klas een richting (sector) kiezen (Techniek, Zorg, Handel of wat dan ook) en in het vierde jaar een specialisatie binnen je sector. Daarnaast de leerlingen véél lessen aanbieden, lange dagen op school houden, want thuis is de sfeer niet naar leren.

    • ideaal en werkelijkheid
     Is het aantal jongeren dat na de LTS bedenkt dat ze door willen stromen naar de MAVO niet veel kleiner dan het aantal jongeren dat een hekel aan de algemeen vormende vakken heeft en er de zin niet van inziet? Is het zonder de mogelijkheid om zware disciplinaire straffen uit te delen mogelijk om die jongeren veel noemenswaardig op algemeen vormend gebied te leren? En ze dan ook nog eens een hele dag op school vast te houden? Jou acht ik er wel toe in staat maar jouw collega’s?
     Seger Weehuizen

    • VAVO

     Er bestaat ook nog zoiets als het VAVO. Het moet mogelijk zijn om daar na de LTS een MAVO diploma te halen. Algemeen vormend onderwijs tot relatief hoge leeftijd is niet zaligmakend, voor een bepaald percentage van de leerlingen is na de basisschool naar de LTS en dan aan het werk (en eventueel later meer scholing) zeer waarschijnlijk de beste oplossing.

     • Doorstuderen
      LBO en MAVO leidden beiden o.a. op tot een vervolg op het MBO. In theorie was er dus altijd de mogelijkheid LBO-MBO-HBO (- univ)
      Een route via het VAVO betekende het aantal D-vakken op LBO-niveau uitbreiden tot een volwaardig MAVO-D diploma, vervolgens HAVO en dan het HBO in – of er nog VWO achteraan voor een universitaire studie.

      Met de keuze LBO of MAVO had je per definitie al een achterstand op HAVO en VWO mbt de algemeen vormende vakken. Nu, met VMBO, is dat gat alleen maar groter geworden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.