Bindingstoelage

Vandaag ontving ik een stapel papieren van een potentiele nieuwe werkgever. Men legt het een een ander uit betreffende Caso-salarisafschriften. (De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik hier nooit veel aandacht aan schonk, ik keek alleen rechtsonder, wat ik te verteren had).
Een detail hier uit:
BINDINGSTOELAGE: “….wordt jaarlijks toegekend tenzij er op basis van een beoordeling sprake is van onvoldoende functioneren. Betrokkene krijgt de bindingstoelage toegekend in de maand augustus”.

Op mijn specificatie van augustus 2006 staat in de TWEEDE kolom: (incidentele betaling augustus 2006): “Bindingstoelage €309.82”
(Op DEZELFDE specificatie wordt dus ook de door mij al eerder genoemde “disciplinaire straffen €308,90” ingehouden, staat OOK in de tweede kolom)

Op mijn specificatie van augustus 2005 staat in de TWEEDE kolom: (incidentele betaling augustus 2005): “Bindingstoelage €306.75”

Op mijn specificatie van augustus 2004 staat dit niet. Waarschijnlijk dus pas ingevoerd fenomeen in 2005.
*als bedragen in de tweede kolom staan, zijn dit dan per definitie INHOUDINGEN? NEE. Er staat immers “betaling” boven.

Ik snap het even niet meer. In mijn ontslagakte staat dus dat ik ongeschikt ben als groepleerkracht. Maar heb ik nu wel of niet een toelage gehad omdat ik functioneer………

(En iedereen die dit leest duikt nu ineens in zijn papieren……)

6 Reacties

 1. Disciplinaire straf
  door inhouding van salaris of toeslag? Mag dat zomaar????? Zo’n bindingstoeslag heb ik vroeger ook al gehad, toen ik nog voor een invalpool werkte.

 2. maximum
  Beste Kees,

  Vanaf het jaar dat je je maximum schaal bereikt krijg je automatisch de bindingstoelage, volgens mij is dat inderdaad sinds 2005. Zie het qals een soort (s)lijmpremie om te zorgen dat je in het onderwijs gaat. Het detail dat jij aanhaalt is voor de leiding een mogelijkheid om misfunctioneren van de docent te bestraffen, wel via de beoordelingsprocedure, vastgelegd in de regelingen afgesproken tussen de (G)MR en het bestuur. Ook hier bij jou dus weer de dubbelzinnigheid in het geheel.

  Overigens is het mij opgevallen dat veel schoolleiders niet van de wetgevingen op de hoogte zijn. En de toelage wordt dus meestal hoe dan ook uitgekeerd. Nogmaals ze wilden jou gewoon kwijt.

 3. Kees, Ik kreeg gewoon mij
  Kees, Ik kreeg gewoon mij bindingstoelage terwijl ze mijn ontslag al hadden aangevraagd bij de Kantonrechter. Het is inderdaad een automatisch uit de CAO voortvloeiend recht.

  • inhouding/bonus
   Fritzi, inhouding van je salaris mag dus zomaar, daarover kan Historica je vertellen. JIJ moet bewijzen dat je er WEL recht op hebt. Nogmaals, op mijn salarisspecificatie van augustus staat dus dat:
   -salaris is ingehouden, “disciplinaire straf”, hetgeen uitmondde in ontslag, wegens ongeschiktheid.
   -bindingstoelage, wegens voldoende geschiktheid.

   • toch iets met je ogen Keesie
    Kafka is er niets bij. Kun je niet gewoon aantonen dat die bestuurders kierewiet zijn. Eén salarisstrook en twee bieven moeten het beeld volslagen helder maken.

    • Kierewiet
     Ja 1945, ik nam gewoon die twee brieven mee naar een onderwijsbureau vorige week. Men had een functie waar vooralsnog niemand op gereageerd had. Zojuist TOCH afgewezen, omdat men mijn vorm van ontslag toch te bezwaarlijk vond.
     Ik vraag me toch af, ik krijg nu geen WW-uitkering, omdat men daar vermoedt dat ik verwijtbaar werkloos ben, heb bezwaar ingediend, en uitsluitsel volgt over maximaal 13 weken. Dan is het dus eind mei!!!!! Op dat uitsluitsel ga ik dus niet zitten wachten. Dan maar achter de lopende band. Ik vraag me af, als een rechter mij in de verre toekomst gelijk geeft, of ik dan met terugwerkende kracht misgelopen salaris kan declareren……..

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.