Kranten over studentenprotest tegen HNL

De volkskrant, de NRC en Elsevier hebben 26 januari 2007 bericht over het studentenprotest tegen HNL. (zie hier op de BON-site voor informatie over dat protest).

Op 27 januari 2007 volgde Trouw en kwam De Volkskrant met nog een artikel.
===================================================
Het nieuwsartikel van De Volkskrant van 26 januari 2007
__________________________
Scholieren en studenten van voortgezet onderwijs tot universiteit eisen vandaag in Den Haag meer lesuren en meer kennisoverdracht door deskundige docenten. Ze lopen te hoop tegen het ‘nieuwe leren’, en stellen het ministerie verantwoordelijk voor de kwaliteitsdaling in het onderwijs.

Voor het eerst luiden scholierenorganisaties van voortgezet onderwijs (LAKS), beroepsonderwijs (JOB) en hoger onderwijs (LSVb) gezamenlijk de noodklok. ‘Scholieren en studenten willen meer les, of ze nu op de havo zitten, een opleiding tot automonteur volgen of de pabo doen’, aldus de petitie aan VVD-staatssecretaris Bruins van Onderwijs.

Volgens de scholieren grijpen scholen het ‘nieuwe leren’ – waarbij leerlingen kennis vergaren via internet – aan om te bezuinigen op het aantal lesuren en de studiebegeleiding. ‘De kenniseconomie, waarnaar u zo verlangt, bouw je niet op 8-urige collegeweken en halflege lesroosters.’

Het gedaalde kennisniveau is volgens de organisaties een logisch gevolg van de slecht ingevoerde onderwijsvernieuwingen. ‘Onze generatie is niet luier of dommer dan die van onze ouders. (…) Natuurlijk worden leerlingen minder goed in wiskunde als je het aantal uren halveert.’

Staatssecretaris Bruins laat weten dat de Onderwijsinspectie ‘erbovenop zit’. Het ‘nieuwe leren’ staat volgens hem nog in de kinderschoenen.
================================================
Een achtergrondinterview in De Volkskrant van 26 januari 2007
_____________________________
‘Ik wil wel leren maar ik krijg de kans niet’

Eline Bötger (17) is bestuurslid van de scholierenorganisatie LAKS. Ze gaat vanmiddag naar Den Haag met de studentenbond LSVb en met JOB, de organisatie van mbo-scholieren. Gedrieën eisen ze, kortgezegd, onderwijs: ‘Wij willen leren, geef ons een kans.’

Maar eerst moet ze nog examen Duits doen, in Heerenveen, waar ze in 5gym zit van de OSG Sevenwolden.

Zullen we dan, bij wijze van huiswerk, Duits praten?

‘Dat lijkt me geen goed idee, want dat gaat niet lukken. Ik doe Duits 1, en dan leer je bijna niks. Dat is zo’n snippervakje. Daarvan zijn er veel en ik zou er wel vanaf willen. Vooral van algemene natuurwetenschappen. Dat is het stomste vak dat er is. Doe dat weg en doe wat meer natuurkunde.’

Jullie schrijven dat het aantal contacturen minder wordt. Hoeveel minder?

‘Dat verschilt. Op de middelbare scholen valt het mee, in het hbo en mbo is het erger. Ik zit op een goede school, maar ook bij ons gebeuren gekke dingen. We hebben maar twee uur natuurkunde in de week. Als we een verslag moeten maken – in het studiehuis vaak – weet je niet genoeg.

‘Iedereen bij ons houdt van de klassikale lessen. Daar haal je je kennis vandaan. Je ziet het nieuwe leren oprukken in het hbo en mbo, en, ik ben bang: straks bij ons.’

Studenten klagen dat ze op de middelbare school te weinig wiskunde krijgen. Jij ook?

‘Ja. Als ik mijn vader om hulp vraag bij wiskunde, zegt hij dat hij dat onderdeel al in de derde heeft gehad. Met natuurkunde ook. Dan voel ik me zo dom. Ik wil het wel leren, maar ik krijg de mogelijkheid niet.’

Ben je tegen het nieuwe leren?

‘Niet als het goed wordt ingevoerd. Met genoeg docenten en in een gebouw dat ervoor geschikt is. Wij willen dat de minister eens goed gaat nadenken. Zij denkt dat dat nieuwe leren hét is, maar het is nooit onderzocht of het werkt. Toch wordt het op het mbo overal ingevoerd. Ik snap niet dat ze dat kan doen.’
================================================
Het nieuwsartikel in de NRC van 26 januari 2007
________________________________
Studenten eisen extra uren

Scholieren en studenten protesteren vandaag tegen het ‘nieuwe leren’. In een petitie aan staatssecretaris Bruins (Onderwijs, VVD), die ze vanmiddag aanbieden in Den Haag, eisen ze meer lesuren en een betere begeleiding. Met die maatregelen hopen ze dat de kennisoverdracht in ere wordt hersteld.

Drie scholieren- en studentenorganisaties, uit het voortgezet onderwijs (LAKS), beroepsonderwijs (JOB) en hoger onderwijs (LSVb), hebben de petitie gezamenlijk ondertekend. Het probleem, aldus de organisaties, speelt van het vmbo tot het hbo. De vereniging Beter Onderwijs Nederland verklaart “vierkant” achter de protestactie te staan.

Het nieuwe leren is een onderwijsvorm waarbij leerlingen en studenten zelf verantwoordelijk zijn voor de manier waarop ze lesstof tot zich nemen. Leraren geven minder klassikale uitleg dan vroeger, en treden meer op als coach die leerlingen begeleidt.

Volgens de studenten en scholieren is het nieuwe leren onder meer verantwoordelijk voor hun verslechterde taal- en rekencapaciteiten, waar media veel over schrijven. “Natuurlijk worden leerlingen minder goed in wiskunde als je het aantal uren wiskunde halveert”, zeggen ze in de petitie.

De scholieren en studenten hopen dat de verantwoordelijke bewindspersonen ingrijpen. Tot nu toe heeft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) zich op het standpunt gesteld dat scholen zelf moeten weten hoe ze hun onderwijs inrichten.

Volgens bestuurslid Fieke Nobel van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) denken leraren op het mbo “dat ze geen les meer hoeven geven”. Sommige scholieren, zegt Nobel, krijgen maar vier uur per week les.

Irene van den Broek, voorzitter van studentenbond LSVb, noemt het “krom” dat het ministerie de verantwoordelijkheid bij de scholen legt. “Als het overal fout gaat, moet het ministerie ingrijpen.”
=================================================
Uit de Elsevier van 26/1/2007

Meer les gevraagd: minister schaam u!

Dat scholieren en studenten vragen om meer lesuren is beschamend voor het Nederlandse onderwijsbeleid.

Liesbeth Wytzes

Als scholieren en studenten betogen om meer onderwijs en meer lesuren, dan is er iets aan de hand. Het is namelijk veel voor de hand liggender dat ze juist, zoals in het verleden ook is gebeurd, hun stem verheffen omdat alles zo zwaar, moeilijk en teveel is.

Maar studenten en scholieren zijn, hoe beroerd ze ook spellen, natuurlijk niet gek. Die zien ook wel de gevaren van slecht onderwijs. Die snappen ook wel dat ze achterstanden oplopen die met een paar bijspijkercursussen niet in te halen zijn.

Volgens de boze studenten is het nieuwe leren schuld aan hun niveaudaling. Het nieuwe leren, enthousiast omarmd door veel scholen voor voortgezet onderwijs, houdt in dat je uitgaat van de leergierige leerling.

Die zeldzame kinderen die niets liever doen dan leren en daar uit zichzelf om vragen. Die zijn er, maar het zijn er bepaald niet veel. Het is natuurlijk onzin om daar het hele leerbeleid op te stoelen.

De meeste kinderen zullen echt niet uit zichzelf belangstelling tonen voor wiskunde of de Franse onregelmatige werkwoorden. Om een beetje basiskennis te verkrijgen moet je de dingen vaak horen. Dat betekent ouderwets stampen en een flink aantal lesuren met een leraar die je daarbij helpt. Liefst terwijl hij voor de klas staat, en niet als ‘coach’ naast je.

Onderwijzen is in het nieuwe leren geheel passé: het gaat erom dat elk kind in staat is om persoonlijke kennis te structureren. Inzicht verwerven is het belangrijkste. Veel weten is nergens voor nodig, als je het maar kunt vinden. Maar wie veel weet, heeft juist een enorme voorsprong op anderen, al was het maar omdat kennis nog steeds macht is.

Minister van Onderwijs Maria van der Hoeven (CDA) moet zich schamen. Zeker nu de concurrentie van slimme studenten uit verre landen steeds meer toeneemt, is het van enorm belang dat ons onderwijs beter wordt, zodat we betere studenten afleveren. De overheid wil dat de helft van de scholieren naar het hbo of de universiteit gaat. Maar kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Onderwijs hoeft niet leuk te zijn. Als het maar goed en grondig is.
================================================
Het volgende artikel verscheen in Trouw van 27 januari 2007
___________________________
Student wil weer gewoon les in plaats van zelfstudie

Scholieren en studenten willen niet steeds afgescheept worden met opdrachten die ze zelfstandig moeten uitvoeren. Ze willen vaker gewoon les.

“Wij willen leren, geef ons ook de kans.” Dat schrijven drie scholieren- en studentenorganisaties in een brandbrief aan staatssecretaris Bruno Bruins van onderwijs. De organisaties in het voortgezet onderwijs (Laks), het middelbaar beroepsonderwijs (Job) en het hoger onderwijs (LSVb) protesteren ertegen dat zij steeds minder vaak docenten te zien krijgen. In plaats daarvan worden roosters gevuld met ‘zelfstudie, verplichte excursies en ander goedkoop tijdverdrijf’.

Bruins gaat de klachten ‘nader bekijken’, zei hij gisteren bij het aannemen van de brief. Deels doet hij dat al via de onderwijsinspectie, maar hij wil scholen ook zelf om tekst en uitleg vragen.

Steen des aanstoots van de studenten is het zogeheten ‘nieuwe leren’. Dat is onderwijs waarin studenten zich zelfstandig kennis en vaardigheden eigen maken. Docenten houden zich minder bezig met het overdragen van kennis – zij zijn vooral begeleider.

In de hogere klassen van het voortgezet onderwijs zijn elementen van deze vernieuwing vaak al ingevoerd, als onderdeel van het ‘studiehuis’. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs wordt nu ‘competentiegericht’ onderwijs ingevoerd, dat deels van dezelfde onderwijsfilosofie uitgaat. Maar volgens de drie scholieren- en studentenorganisaties gaat er veel mis bij dit nieuwe leren. Veel scholen grijpen de invoering ervan aan om te bezuinigen op lesuren en begeleiding, waardoor studenten minder contact hebben met docenten. Dat kan niet, schrijven de drie: het nieuwe leren vraagt juist om intensievere begeleiding.

“Wij hebben niets tegen het principe van het nieuwe leren, wel tegen de manier waarop het wordt ingevoerd”, zegt LSVb-voorzitter Irene van den Broek “Er is te weinig aandacht voor kennisoverdracht. Veel studenten klagen erover. Zij hebben behoefte aan een docent die zegt: ‘Dit moeten jullie weten’.”

Ook bij de Job komen veel klachten binnen, zegt voorzitter Fieke Nobel. Het middelbaar beroepsonderwijs moet in 2008 overal competentiegericht zijn, momenteel zijn her en der proeven bezig. Nobel is daar niet tegen. “Competentiegericht onderwijs kán succesvol zijn”, zegt zij. “Maar studenten willen ook gewoon les.”
=================================================
Een artikel uit De Volkskrant van 27 januari 2007
______________________________
Moet de politiek zich schamen?

Nog maar tien jaar geleden waren scholieren en studenten blij met een vrij tussenuur. Anno 2007 staan ze aan de poorten van het ministerie om meer les te eisen en deskundige docenten. Moet de politiek zich schamen?

Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland (BON): ‘Zeker. Het ‘nieuwe leren’ (lesmethode waarbij leerlingen zelf hun kennis vergaren, red.) zet niet alleen goed opgeleide vakdocenten buitenspel, maar ook studenten. Hun toekomst wordt ondermijnd. Straks tref je een timmerman die wel klantvriendelijk is, maar de omtrek van een cirkel niet kan berekenen.’

Jasper van Dijk, SP-Kamerlid: ‘Ik zou me rot schamen als ik de staatssecretaris was. Dit is niet een zaak tussen student en instelling, dit is een zaak van de politiek. Het is veelzeggend dat scholieren ons daarop moeten wijzen.’

Bart Engbers, directeur vmbo-school Vader Rijn College in Utrecht: ‘Tweederde van onze uren bestaat uit workshops en vrij werken. Van passieve kennisoverdracht weten leerlingen een week later niets meer. Bovendien, omdat ze de vrijheid krijgen, vinden onze leerlingen school leuk en vallen ze niet uit.’

VVD-staatssecretaris Bruins (Onderwijs): ‘Het is natuurlijk merkwaardig als studenten zelf gaan zeggen dat ze te weinig les krijgen. Ik krijg tot nu toe niet veel klachten. Maar als scholierenorganisaties die wel krijgen, wil ik met de klacht onder de arm naar die school voor tekst en uitleg.’

Marianne Besselink, PvdA-Kamerlid: ‘Zo’n studentenactie geeft wel aan dat er iets loos is. Maar de politiek kan alleen randvoorwaarden formuleren en controleren. Hoe ze het verder organiseren, is aan de scholen zelf.’

Susan van Benten van de MBO-raad: ‘We nemen de signalen die de deelnemers hier afgeven, serieus. De kwaliteit van het mbo is stabiel. Opleidingen werken voortdurend aan verdere verbetering. Maar competentiegericht onderwijs impliceert niet dat er minder geleerd wordt. De kwalificaties worden in samenspraak met het bedrijfsleven opgesteld.’

Jan de Vries, CDA-Kamerlid: ‘Wie de schoen past, trekke hem aan. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij scholen. Als zij zich deze kritiek aantrekken, hoef ik niet vanuit Den Haag met nieuwe regels te komen. Daarop zit geen leraar te wachten.’

Jos Elbers, bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland: ‘Als ik hoor dat sommige studenten zes uur les krijgen per week, vallen mij de schellen van de ogen. Bij ons zul je die klacht niet meer horen. Wij hebben een paar jaar geleden hard ingegrepen. In het eerste jaar geven we 20 college-uren, in hogere jaren geldt een minimum van 10 uur. Dat moderne vormen van onderwijs leiden tot bezuinigingen op lesuren, werp ik verre van mij.’

Staatssecretaris Bruins: ‘Het nieuwe leren is een containerbegrip. We moeten het niet meteen in de prullenbak gooien. Competenties moeten ook worden geleerd, niet alleen kennis.’
_______________________________________________________

6 Reacties

 1. Spits
  Tot mijn verbazing had zelfs de Spits dit onderwerp als hoofdartikel op de voorpagina.

  • Studenten en scholieren tegen HNL
   Je zou nog gaan denken dat wij docenten samen met scholieren en studenten veel sneller resultaat kunnen boeken dan met ouders.

   1) Scholieren weten wat er aan de hand is;
   2) Scholieren balen van wat er aan de hand is;
   3) Scholieren hebben direct belang bij snel ingrijpen van de overheid;
   4) Scholieren hebben ruim de tijd om tegen de onderwijsverslechtering in het geweer te komen;
   5) Scholieren zijn veel moeilijker af te schepen dan ouders en docenten. Wie stonden er immers ook al weer centraal in het nieuwe onderwijs?

   Misschien is het enige wat scholieren en studenten van HNL leren wel de vaardigheid “hoe kom je tegen wanbeleid in opstand”. Ik ga nog bijna geloven dat we dat Malieveld echt nog een keer helemaal vol gaan krijgen!

   En heeft staatssecretaris Bruins echt gezegd dat HNL nog “in de kinderschoenen” staat? Hoelang krijgt het dan nog de tijd? Hoeveel erger moet het nog worden voordat ook hij inziet dat het een complete mislukking is?

   • Heilig Malieveld
    Beste EM70,

    Dat is zeker iets wat ik ambieer 🙂
    Ik popel nu al…
    *poing**poing*poing*

    🙂

    Historia vitae magistra

   • Kinderschoenen
    Maar dokter, kijk eens naar mijn gezicht. Ik word zelf bang van de uitslag als ik in de spiegel probeer te kijken. Mijn vriendin heeft me verlaten, ze kon er niet meer tegen.

    Natuurlijk meneer Jansen,

    Ik ik had u ook best kunnen zeggen dat u die beide medicijnen niet tezamen had moeten gebruiken. Maar zie het als een leermoment, dáár gaat het om. Een leermoment voor u. In het vervolg kijkt u google wel drie keer door voordat u gaat slikken. Dat is veel waard. Kijk, kennis over die medicijnen veroudert. Over drie jaar is de helft vervangen door iets anders. Het Nieuwe Slikken bereidt u voor op de toekomst. En eerlijk gezegd, niet alleen u leert er van, maar ik leer er ook heel veel van.
    We zijn er net mee begonnen met dat nieuwe slikken. Het staat feitelijk nog in de kinderschoenen We zijn drug bezig aan het verbeteren van de uitvoering van dit revolutionaire concept. We hebben daar wel 25 procent van ons totate budget voor uitgetrokken. Reizen land en wereld af om te zoeken naar verbeteringen. Geen adsiseur of consultant is ons te duur om het allemaal piekfijn in orde te krijgen. En zult zien…. oh sorry, dat lukt ook niet mee zo goed, begrijp ik, … u zult merken dat deze startproblemen snel worden opgelost. Maar dat hebben we niet zelf in de hand, dat moet ik ook zeggen. We hebben onze financiele wensen al bij de informateur neergelegd.

 2. Jos Elbers en hypocrisie
  Kan het nog hypocrieter:

  Jos Elbers, bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland: “Als ik hoor dat sommige studenten zes uur les krijgen per week, vallen mij de schellen van de ogen.”

Reacties zijn gesloten.